Patruljefartøyet Risør har kommet til Torshavn på Færøyene, der søsterskipet Horten har ligget siden 18. juni. De to båtene settes inn i krevende patrulje- og eskortetjeneste i farvannene rundt øygruppen. (30.06.1941)

Ifølge en proklamasjon fra Terboven har Hitler gitt tillatelse til at det blir opprettet en særskilt norsk legion som skal kjempe på tysk side mot Sovjet. (30.06.1941)

LO sender brev til Terboven der de krever at arresterte tillitsmenn løslates og gjeninnsettes i sine verv. Det forlanges også lønnskompensasjon for at matmangel har ført til stigende priser. Innfris ikke kravet, vil sekretariatet gå av. (30.06.1941)

BAKGRUNN: Arbeiderne fra Sveagruva på Svalbard, som kapret DS Isbjørn 29. mai for å slutte seg til motstandskamp på Island, har blitt forrådt av skipperen. Etter at maskinen stanset ute på havet, lovet skipperen å få maskinisten til å sette i gang motoren, på det vilkår at kaprerne holdt seg i lugaren akterut. Dette gikk de med på, og kahyttdøren ble straks stengt bak dem. Båten gjorde vendereis, gikk mot Bjørnøya og varslet myndighetene i Tromsø. Der ventet seks norske politimenn, som førte kaprerne og noe av mannskapet som fanger til Tromsø, der Gestapo overtok. Fangene måtte stå under givakt i 66 timer med øynene mot en vegg. Ukene etter blir de også mishandlet. En marinerett dømmer en av dem til døden, de andre til åtte års tukthus. De får tilbud om ettergivelse av dommene hvis de melder seg til det tysk/norske Regiment Nordland, men dette avslår de. En ny krigsrett i Oslo gir dem dermed nye dommer, der åtte blir dømt til døden og én får 15 års tukthus. De resterende får 3 til 5 år. (30.06.1941)

MB Olaf forlater Askøy mot Skottland med fire personer om bord. De fire er Martin Breivik, Nils Gustav Eriksen, Olaf Rasmussen og én ukjent. (30.06.1941)

Status for Nortraships flåte er at tapene i første halvår 1941 fordeler seg slik:
– 20 skip senket av fly
– 26 skip senket av ubåter
– 20 skip kapret eller senket av tyske kaprere og slagskip
– 6 skip senket av miner 
– 1 skip senket av bemannede torpedoer
– 4 skip tapt ved forlis og kollisjoner
Skipsbestanden er nå på 740 skip. (30.06.1941)

Toralv Øksnevad, som leder de norske sendingene fra London, holder radiotale. Han taler om «den samvittighetsløse forbryter som inntil videre har innlosjert seg på Skaugum» (Terboven). Han roser også Russlands beslutning om å sette seg til motverge mot Tyskland, noe som «har rykket den endelige seieren nærmere»: http://virksommeord.no/tale/381/ (29.06.1941)

Politiminister Jonas Lie arbeider med å omorganisere det norske politiet etter modell av det tyske politiets organisering. Samtidig får uniformene en feltgrå farge og et mer militært uttrykk. (29.06.1941)

BAKGRUNN: Jøder med norsk statsborgerskap har drøyd lenger enn jøder uten statsborgerskap med å flykte fra landet, trolig fordi utenlandske jøder har mer konkrete erfaringer med jødeforfølgelse før krigen. De norske jødene har en del flere bindinger i form av blant annet eiendom og forretninger, og svenske myndigheter er i utgangspunktet lite villige til å ta imot jøder som ikke blir definert som politiske flyktninger. Det er også en viss frykt for at Sverige vil bli trukket inn i krigen og okkupert, slik at det ikke vil være noe tryggere sted, samtidig som en frykt for hva som vil skje med gjenværende familiemedlemmer hindrer mange fra å flykte. (29.06.1941)

De norske frivillige til SS-regiment Nordland har blitt kastet inn i angrepet på Sovjet, over grensen fra Romania. Nordmennene er fordelt på forskjellige kompanier og batterier i regimentet. Flere faller under det første angrepet på Ternopil. (29.06.1941)

Den registrerte arbeidsløsheten i Norge er ytterligere halvert til 8446. I utgangen av mai var den på 16 571. Arbeidsløsheten i mars var på 42 461 personer, men den tyske bygge- og industriaktiviteten har fått folk i arbeid. Imidlertid beklager Terboven seg over at prestisjetunge byggeoppdrag ikke kommer i mål som følge av mangel på arbeidskraft. Han planlegger derfor en ny forordning som snart settes i kraft. (29.06.1941)

Eduard Dietl og hans lovpriste bergjegere går over grenseelva Litza for å ta Murmansk via Petsamo. Der er det isfri havn året rundt, og er derfor et strategisk viktig punkt for tyskerne. På denne fronten kommer titusener av tyskere og sovjetere til å miste livet. (29.06.1941)

Tyske forberedelser har foregått i flere dager i Kirkenes-området. Finske og tyske soldater er forflytta nærmere den sovjetiske grensa. Øverstkommanderende for de tyske troppene i Norge, Nikolaus von Falkenhorst, gir ansvaret til den tyske «helten fra Narvik», Eduard Dietl, for å utføre angrep på Murmansk med 50 000 bergjegere. De to møtes dagen før angrepet på bergryggen Kuosmoaivi for å overvære angrepsåpningen. (Foto: Vega forlag). (28.06.1941)

Kirkenes har fått rollen som forsyningshavn for tyske styrker i Murmanskfronten/Nordfronten og er støttepunkt for fly og marine. Tyskerne har satt opp luftvern i området på 30 kanoner. En norsk agent som er sendt over til Kirkenes for å spionere for sovjeterne, rapporterer tilbake om 50 tyske maskiner på flyplassen og mer enn 30 i Lakselv. Tropper, stridsvogner, kanoner og hester losses fra skip i Tana og Varanger. Agenten anslår antallet soldater i området til 20 000 mann. (28.06.1941)

Jøden Isak Leib Marianson, kjøpmann i Magnus Barfots gate 11 i Bergen, blir arrestert og fraktet til Ulven fangeleir. Senere blir han overført til Grini, før han deporteres til til Auschwitz i 1942. (28.06.1941)

BAKGRUNN: Ett av de største festningsverkene på Vestlandskysten, Nesje fort, vokter innløpet til Sognefjorden. Allerede i høst ble tre kanoner fra panserskipet Tordenskjold rigga til på Nesje, og tyskerne har bygget flere kanonstillinger, fjellanlegg og brakkeleirer. Tyskerne har lagt ut minebelte som sperrer det meste av innløpet til fjorden. Bare like ved land ved Nesje-fortet på nordsida er det mulig å passere med skip. Omtrent 216 offiserer og soldater kommer til å være stasjonert her under krigen. (28.06.1941)

Minst 13 tyske soldater blir drept ved ei skyteulykke under en øvelse i en av kanonstillingene ved Nesje fort ved innløpet til Sognefjorden. Soldatene er uerfarne med bruk av kanonen og glemmer å låse sluttstykket, slik at ladningen eksploderer i kanonstillingen. (28.06.1941)

Etter en kunngjøring om at alle manufakturforretninger i Oslo skal holde stengt mandag og tirsdag, oppstår det lange køer av folk som vil kjøpe varer for ubenyttede punkter på rasjoneringskortene. Ryktene svirrer om at punktkortene skal endres eller inndras. Dette blir dementert; butikkene holder lukket på grunn av vareopptelling. (28.06.1941)

I en rapport om kriminaliteten i Oslo inneværende år, slås det fast at det er adskillig flere tyverier enn før, men færre ran og underslag. Antallet sykkeltyverier har steget med 150 prosent. (28.06.1941)