Den britiske ubåten HMS Sturgeon senker det tyske handelsskipet Boltenhagen noen sjømil utenfor Sørlandskysten. Samtidig senker HMS Unshaken det tyske handelsskipet Georg L. M. Russ på samme sted. (12.08.1942)

Ansvaret for opprettholdelse av lov og orden i tyskokkuperte Belgia, Danmark, Nederland og Norge gis formelt til Heinrich Himmler og SS. (12.08.1942)

Sekretær Paul Kvamme fra Bergen, som ble arrestert og dømt til døden i januar for å ha redigert illegale aviser, blir henrettet i Trandumskogen. Kvamme etterlater seg kone og to barn. (12.08.1942)

DT Mirlo av Tønsberg blir torpedert og senket av den tyske ubåten U130 på reise fra Curacao til Freetown med 10 300 tonn olje om bord. Hele besetningen på 37 mann overlever i tre livbåter og blir plukket opp av de britiske skipene HMS Banff, HMS Boreas og HMS Canna en ukes tid etter. (11.08.1942)

På et møte hos Hitler i Berlin blir situasjonen i Norge diskutert, med rikskommissær Terboven til stede. Hitler er mildt sagt rasende. Han har ønsket seg ro i Norge; en alliert invasjon er kanskje like om hjørnet, og med den opprørsstemning som hersker i landet, kan det ende i katastrofe, mener han. Den norske hjemmefront blir mer og mer sammensveiset. Motstanden mot NS og tyskerne er kompakt. Hitler gir Terboven klar beskjed om å få Quisling til å avholde seg fra solospill. Terboven, som hele tiden har toet sine hender og lagt all skyld for fadesene med lærere og prester på Quisling alene, får nå beskjed om å gripe aktivt inn for å hindre flere feilslåtte tiltak fra NS. (11.08.1942)

Håelva på Jæren har fra gammelt vært kjent for sitt rike perlemuslingfiske, og i den siste tiden har det blitt den rene folkevandring til denne elven. Perlefisket har nærmest fått karakter av rovfiske. I dag blir en vanlig muslingperle betalt med opptil 150 kroner. Etter loven er det grunneierne som har rett til å drive slikt fiske. I sommer har enkelte uvedkommende tatt opp perler til en verdi av over 3000 kroner. (10.08.1942)

Tre fiskere fra Kjelvik i Finnmark blir henrettet i Trondheim. Det er SS- und Polizeigericht Nord som har dømt dem til døden for å ha skjult sovjetiske agenter og gitt mat til allierte som lå i dekning. Fiskerne er Markus Kornelius Karlsen, Gustav Adolf Søderholm og Ragnar Gustav Søderholm. (10.08.1942)

DT Malmanger av Bergen blir torpedert og senket av den tyske ubåten U130 på reise fra Trinidad til Point Noire. 30 mann klarer seg i livbåter, mens to mann omkommer. Kapteinen og førstemaskinisten blir tatt til fange. (09.08.1942)

På grunn av store problemer ved salg av frukt, bær og grønnsaker på Kiperviktorget i Ålesund, der selgerne praktisk talt blir frarøvet varene sine, har torgstyret bestemt at alt salg heretter skal foregå i Torghallen. Et køsystem skal overvåkes av politiet. Allerede i åttetiden i dag begynte folk å stille seg i kø, og køen er på det meste oppe i om lag 700 personer. Tre damer besvimer i løpet av dagen. (08.08.1942)

DT Arthur W. Sewall av Risør blir torpedert og senket av den tyske ubåten U109 på reise fra Freetown til Trinidad i konvoi. Hele besetningen redder seg i livbåter og blir plukket opp av et gresk skip 10. august. (07.08.1942)

MS Breñas av Oslo blir torpedert og senket av den tyske ubåten U108 på reise fra Maranho til New York. En brasiliansk messegutt omkommer. Kapteinen tas med i ubåten, mens resten av besetningen setter kurs for Britisk Guianna i livbåter. (07.08.1942)

Innenriksdepartementet erklærer Den midlertidige kirkeledelse for å være grunnlovsstridig og erklærer den for å være oppløst. Dette gjør lite inntrykk på Den midlertidige kirkeledelse, og departementet forfølger ikke saken. Menighetslivet kommer til å fungere stort sett som tidligere, med unntak av en del prester som får taleforbud. For øvrig får ikke prestene lenger foreta vigsler, så folk må gå til byfogden for å bli viet – hvoretter mange kommer til kirken for kirkelig velsignelse over ekteskapet. (07.08.1942)

Grammofonplater har blitt en utpreget mangelvare. For å få kjøpt nye plater må gamle innleveres. Et firma i Trondheim gjør oppmerksom på at det bare er norske plater som selges. (07.08.1942)

John Otto Gustavson fra Stavanger, som ble tvangsutskrevet av tyskerne til å gjøre tjeneste som matros på DS Karmøy, drukner når han forsøker å komme seg til Sverige. Når skipet passerer svenskekysten hopper han over bord og legger på svøm, men får dødbringende krampe under den anstrengende svømmeturen. (06.08.1942)

I en del byer har forsyningsmyndighetene utstedt spesielle legitimasjonsbevis for gravide kvinner som kan brukes som “køkort” i butikkene. Dermed spares de for anstrengelsen ved å stå i kø for å få kjøpt nødvendige matvarer. Ordningen vekker kritikk fordi noen av husmødrene utnytter ordningen til å kjøpe varer for slektninger og venner og på den måten sikre seg store kvanta av knappe varer, som for eksempel grønnsaker. (06.08.1942)

Osvaldgruppen lykkes i et anslag med brannbomber mot Henni Snekkerverksted og Lunner Trevare i Lunner. Begge blir nedbrent. (05.08.1942)

Fylkesmannen meddeler at Oslo og Aker ikke kan regne med å motta importert brensel kommende vinter. Behovet for ved anslås til 700 000 favner. Senere ventes det detaljerte bestemmelser om romoppvarming. (05.08.1942)

Lykkespill om penger er forbudt, men pokerspill om penger har bredt om seg mange steder i landet. På løkkene i Oslo, langs Mjøsa og mange andre steder spilles det hardt i disse sommerdager, og ofte til langt på natt. Politiet advarer – og griper også inn. På Hamar taper en mann 1400 kroner i løpet av én natt. Ulovlig omsetning av brennevin og tobakk i tilknytning til pokerspill blir rapportert. I Kristiansund er det innbrakt 30 pokerspillere til politistasjonen, og kort og penger er beslaglagt. Fra Skien, Gjøvik og andre byer meldes det om liknende razziaer. (05.08.1942)

MT Havsten av Tønsberg blir torpedert av den tyske ubåten U160 på reise fra Freetown til Trinidad i ballast. Andremaskinist Haakon Stene omkommer, mens kaptein Gjert Olsen og en britisk telegrafist tas til fange. Resterende mannskap når land med livbåter ti dager etter. Skipet holder seg flytende i noen dager, før den italienske ubåten Tazzoli sender det til bunns. (04.08.1942)

En 20 år gammel kvinne blir arrestert på Bardufoss fordi hun har forsøkt å stikke tobakk til sovjetiske krigsfanger. Mange nordmenn kommer til å forbarme seg over krigsfanger ved å gi dem både mat og tobakk gjennom okkupasjonstiden. (04.08.1942)