MS Bronxville av Oslo torpederes og senkes av en tysk ubåt på reise fra New York til Liverpool. All 39 om bord reddes. (31.08.1942)

Skogsarbeider Kåre Hersjøen fra Stange blir arrestert for å ha hjulpet russiske flyktninger. Han overføres til Grini, deretter til Sachsenhausen hvor han dør i juni 1943. (31.08.1942)

En difteri-epidemi bryter ut i Trondheim. Det gjennomføres tvungen vaksinering av skolebarn i Trondheim og Strinda. (31.08.1942)

MT Vardaas av Arendal blir skutt i brann av en tysk ubåt på reise fra Cape Town til Trinidad. Besetningen på 41 mann kommer seg i livbåter og ror inn til Tobago. Dagen etter senkes skipet av et britisk krigsskip, fordi det er en fare for den øvrige skipsfarten. (30.08.1942)

Det er «Indian summer» ved Oslofjorden. Badelivet blomstrer på Bygdøystrendene og bleke mennesker hamstrer sommersol. (29.08.1942)

Bakermester Halvor Lund fra Stange blir arrestert for å ha hjulpet russiske krigsfanger. Han sendes til Grini og blir senere deportert til Tyskland. I mai 1943 dør han i Sachsenhausen. (28.08.1942)

Det kommer melding fra Berlin til lederen for Gestapos norske avdeling for jødesaker, SS-Hauptsturmführer Wilhelm Wagner, om at «jødespørsmålet» i Norge skal «undersøkes og løses overensstemmende med det norske regimets ønske». (28.08.1942)

20 jødiske menn fra Falstad blir sendt til leirene Veidal og Badderen i Nord-Troms for å bygge en seks kilometer lang snøoverbygning langs riksveien. Utenom dårlig og hardt vær kommer ikke fangene til å lide i leirene. Dette takket være Røde Kors i Tromsø, som forsyner fangene med blant annet mat og klær. Befolkningen på stedet bidrar også, og fangene får levert pakker fra sine pårørende. (28.08.1942)

Tre menn blir arrestert for pengeutpressing mot en forretningsmann. De har utgitt seg for å være fra statspolitiet og har beskyldt mannen for å ha holdt tilbake varer og solgt varer uten rasjoneringskort. Mannen måtte, under trusler om at hans kone ville bli arrestert og sendt til Tyskland hvis han ikke betalte, punge ut med 2500 kroner. (28.08.1942)

Bertel Bruun, som har vært i fronttjeneste for Waffen SS, oppnådd grad som Obersturmführer og blitt dekorert med Jernkorset, organiserer og bygger ut Hirdmarinen over hele landet. Han forhandler også kontinuerlig med tyske myndigheter for at norske frivillige skal få gjøre tjeneste i den tyske krigsmarinen. I alt mellom 400 og 500 nordmenn kommer til å gjøre tjeneste i Kriegsmarine. (27.08.1942)

Partisan Osvald Harjo har siden i fjor høst betjent en Pasvik-basert norsk-sovjetisk etterretningsgruppe med radiosender, som rapporterer om tyske militære etterretninger fra hele Finnmark. Han har nå blitt arrestert av Gestapo, og han fengsles og tortureres i Kirkenes. (27.08.1942)

Etter at Hitler i et telegram i juli 1941 ga ordre om at alle norske kirkeklokker skulle samles inn og sendes til Tyskland for å smeltes om til krigsbruk, har saken blitt trenert i det lengste av NS-minister Eivind Blehr. Terboven tar nå et nytt initiativ direkte overfor Quisling, som lover rikskommissæren å utlevere klokkene under forutsetning av at øvrige okkuperte land gjør det samme. Men Blehr nekter å gi etter, og etter flere skarpe konfrontasjoner mellom Terboven og Blehr, lar tyskerne saken koke bort i kålen. Alle de norske kirkeklokkene blir dermed reddet. (27.08.1942)

MT Thelma av Grimstad blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Cape Town til USA. To mann omkommer og 31 overlevende plukkes opp av et britisk krigsskip et par dager etter. (26.08.1942)

Serveringsdame Aslaug Monsen fra Selnes blir arrestert i Trondheim. Hun er på besøk hos sin kjæreste når tyskerne plutselig foretar en rassia i bygården. Kjæresten, som driver illegalt arbeid i byen, ber henne gjemme noen papirer på kroppen under klærne, «da tyskerne helt sikkert ikke vil kroppsvisitere henne». Hun blir etter forhør satt inn på Falstad dagen etter. Her får hun streng bevoktning døgnet rundt, og etter tre dager uten mulighet til å kvitte seg med papirene klarer hun ikke mer og viser papirene frem. Hun er den første kvinnen som blir satt inn på Falstad, med fangenummer 521. Hun blir løslatt i juli 1944. (26.08.1942)

Norsk Kirkeblad blir forbudt etter i lengre tid å ha vært på linje med synspunktene til biskopene og kirkeledelsen og for å ha nektet å levere manuskriptene til forhåndssensur. (26.08.1942)

DS Trolla av Trondheim blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Liverpool til Sydney. Fire mann akter blir slengt i sjøen, ti mann kommer seg i livbåt, tre mann kommer seg på en flåte, mens andre hopper til sjøs. Seks mann omkommer. (25.08.1942)

To gymnaselever ved Gjøvik skole henger opp to sløyfer i nasjonalfargene rødt, hvitt og blått i klasserommet. Politiet rykker ut for å finne ut hvem som har festet de to sløyfene til henholdsvis kateteret og veggen. Etter avhør blir lektoren varetektsfengslet, mens to av elevene tilstår dagen etter. Det fremkommer at både lærere og elever i klassen er NS-motstandere, med unntak av én elev som er NS-medlem. De to elevene som hengte opp sløyfene blir utvist fra skolen. Én måned etter blir saken lagt bort og lektoren løslatt. (25.08.1942)

Beisfjordfangene, som ble sendt opp på Bjørnfjell i karantene i juli, returnerer til leiren i Beisfjord. Det er kun 346 av 588 som returnerer: 199 har omkommet på fjellet de siste fem ukene, mens 43 syke har blitt skutt på tilbaketuren til Beisfjord. Ved ankomsten til leiren ser de at det mangler tre brakker, og de skjønner etter hvert hva som har skjedd med deres syke kamerater som ble brent inne 17. juli. Tilbake i leiren er alt ved det samme; de drives hardt av vakter og offiserer, og stadig flere dør. (25.08.1942)

Den 42 år gamle gårdbrukeren John J. Holden fra Ålen mister livet når han slår ljåen sin mot en ueksplodert tysk håndgranat som ligger skjult i gresset. (24.08.1942)