Enda flere arresteres og tas som gisler i Ålesund, på grunn av tyskernes opprulling av Englandsfarten. I hovedsak er det familiemedlemmer av rømte nordmenn som tas som hevn. (18.06.1941)

Som forberedelse til Operasjon Barbarossa, innrykkingen i Sovjetunionen, forflyttes finske og tyske soldater i det skjulte nærmere den sovjetiske grensen i Nord-Finland og i Finnmark. De siste dagene har finske myndigheter satt inn 700 mann for å arbeide på de dårlige veiene i området, blant annet forlengelsen av riksvei 50 fra Kirkenes. De fleste av disse er fanger fra finske fengsel som får straffereduksjon mot å delta i dette arbeidet. (18.06.1941)

Åneby fangeleir i Hakadal, den første tyske fangeleiren i Oslo-området, er stengt etter at alle 115 fanger er overført til Grini i Bærum. Brakkene på Åneby rives og jordet tas i bruk til landbruksproduksjon igjen. (18.06.1941)

Sydspissen fangeleir ved Tromsø har nå en kapasitet på 100-200 mann. Leiren skal være en oppsamlings- og gjennomgangsleir for området nord for Lofoten. Kostholdet på Sydspissen er stusselig, og det ryktes at behandlingen av fangene er mye dårligere enn i leirene i Sør-Norge. Vaktene sies å være umenneskelige. Leiren er opprettet fordi kapasiteten ved Tromsø kretsfengsel og arrestlokalene ved Sipo og SDs hovedkvarter i Tromsø er sprengt. (18.06.1941)

Etter at 43 protesterende organisasjoner sendte brev til Terboven i midten av mai, innkalles alle underskriverne til rikskommissærens kontor på Stortinget. En sint Terboven holder en flengende tale for dem, sier at protestbrev er uten betydning, poengterer at Norge er besatt og gir klar beskjed om å adlyde. Under møtet arresteres fem organisasjonsledere, blant dem Henning Bødtker og Erling Steen, og alle tillitsmenn som har underskrevet fratas sine tillitsverv. Statsråd Hagelin kunngjør samtidig at organisasjonene enten skal oppløses eller få innsatt kommissariske ledere. De som slipper ut fra møtet uten å bli arrestert, er klar over at dagen blir stående som en merkedag i hjemmefrontens kamp, et nytt tidsskille; det er slutt på den tiden der man åpent kunne argumentere om folkeretten. Nå må organisasjonenes kamp gå under jorden. (18.06.1941)

Den første, store arrestasjonsbølgen i Nord-Norge starter. Zemack Resnick og Herman Smith er allerede arrestert, og i dag blir seks menn til fra jødiske familier arrestert. Disse er Sellik Sakolsky, Salomon Shotland, Moritz Klein og brødrene Zolly, Hertze og Jakob Caplan. De arresterte settes i den nyetablerte fangeleiren Sydspissen utenfor Tromsø. Bakgrunnen for arrestasjonene ser ut til å være frykt for «bolsjevik-jøder» i forbindelse med det forestående tyske angrepet på Sovjetunionen. (Bildet viser Hertze og Zolly Caplan) (18.06.1941)