Det skjer en alvorlig ulykke på Bergensbanen: Et godstog med 15 tankvogner fylt med bensin og olje mister bremsene øst for Ustaoset. Det er meningen at toget skal stanse på Geilo for å vente på vestgående nattog, men i stedet kjører det forbi stasjonen med økende fart. Lokomotivføreren og fyrbøteren hopper av toget og kommer fra det med livet i behold, mens konduktøren gjør et heltemodig forsøk på å stanse toget. Men det er forgjeves: Ved Breifoss kjører toget inn i vestgående nattog. Flere vogner på nattoget blir knust, og bensinlasten på østgående godstog tar fyr. 25 nordmenn blir drept og tre hardt såret. I tillegg omkommer et ukjent antall tyske soldater. (28.02.1944)

Mads Ødegaard Glamsland fra Vestre Moland, som var med i Milorg og ble arrestert 20. februar 1943, dør i Sachsenhausen. Han etterlater seg kone og to barn. (26.02.1944)

To døvstumme Oslo-menn, Knut Thoralf Andersen (23) og Willy Thorleif Saltnes (19), dømmes til døden av politiets særdomstol for å ha overfalt og voldtatt en kvinne kort tid etter eksplosjonsulykken på Filipstad 19. desember. Etter avslag på anke om benådning fullbyrdes dødsdommene ved skyting nær Enebakkveien. En mann som etter eksplosjonen brøt seg inn i en forretning og stjal en frakk, er dømt til fengsel i åtte år. (26.02.1944)

Osvaldgruppen utfører en jernbanesabotasje mot Sangelia bruovergang i Ål. Det blir skader på brukonstruksjonen og skinnegangen. (25.02.1944)

Kirkedepartementet sender ut et rundskriv til ledige teologiske kandidater, der det heter at de kandidater som ikke vil gå inn i prestestillinger i den norske kirke, «går bolsjevismens ærender, støtter de destruktive krefter i vårt samfunn og således skader både sin kirke og sitt land». Nå skal departementet arrangere et kurs der unge menn «på forholdsvis kort tid» kan forberedes til prestetjeneste – uten embetseksamen. (25.02.1944)

Norske sjåfører fra Namdalen og Snåsa får ordre om å møte opp med biler for å delta i tyske militærmanøvrer. Illegale aviser kommer med skarp kritikk av dette. (25.02.1944)

Store tyske troppestyrker og materiell har de siste ukene kommet til Oslo med ekstratog fra andre deler av landet, spesielt fra Trondheim. Man antar at det pågår en forflytning av tropper fra Norge til vestfronten. Samtidig kommer det nye rekrutter fra Tyskland som skal utdannes i Norge. (25.02.1944)

Et norsk Mosquito-fly, som er på oppklaringstokt langs norskekysten, blir møtt av et tysk jagerbombefly og skutt ned utenfor Egersund. Flyet styrter brennende i sjøen med flygerne Andreas Wyller og Bård Karl Benjaminsen om bord. Begge blir borte i havet. Det tyske flyet blir også skutt ned i luftkampen. (23.02.1944)

To menn fra Bundle-gruppen gjennomfører en vellykket sabotasjeaksjon mot et oppsynsskip i havnen i Oslo. Båten på 500 tonn senkes. (23.02.1944)

Det har vært en kraftig eksplosjon i fabrikken Nyegaard & Co. i Sandakerveien 103. Hell i uhellet gjør at bare tre funksjonærer kommer til skade. De materielle skadene er betydelige. (23.02.1944)

Nordmannen Abraham Oppenheim, som er satt til å skuffe sand på transportbåndet i konsentrasjonsleiren Melk utenfor Linz i Østerrike, er helsemessig utslitt. Når han setter seg ned for å ta en liten hvilepause, iler straks SS-soldater til og slår ham i hjel rett foran øynene på kameraten Alfred Sortland. (22.02.1944)

Sentrumsområdet i Bodø er nå i ferd med å gjøres om til en festning. Blant annet har tyskerne bestemt at brannstasjonen og andre større bygninger i byen skal rives for å gi plass til kanonstillinger. Også i andre norske byer har okkupasjonsmyndighetene begynt omfattende bygging av forsvarsverker. Det antas at frykten for en forestående alliert invasjon i Norge ligger bak. I Stjørdal raseres rundt 70 gårdsbruk for å gi plass for en reserveflyplass. (21.02.1944)

Linge-mennene Gregers Gram og Einar Judén går forkledd som arbeidere om bord i et nytt skip som skal overleveres til den tyske marine. De fester sprengladninger til fartøyet som 18 timer senere synker ved Honnørbryggen i Oslo. (21.02.1944)

Tyskerne har peilet inn radiosenderen til den såkalte Holst-gruppen i Harstad, og mange blir arrestert, deriblant hele familien Wold. (20.02.1944)

Fergen DF Hydro, med en last kalilut på vei til videreforedling til tungtvann i Tyskland, senkes på Tinnsjøen av norske sabotører. 14 sivile nordmenn og 20 tyskere omkommer. (20.02.1944)

Tyverier av klesplagg fra tørkesnorer er blitt en sann plage mange steder. Særlig ille er det i Trondheim, hvor politiet stadig får anmeldelser av slike tyverier. (18.02.1944)