MS Taurus av Tønsberg, som rømte fra svensk havn i januar, blir senket under et flyangrep ved Skottland, på reise fra Freetown til Hull med en last jordnøtter, palmekjerner og kakao. Ingen omkommer. (06.06.1941)

Ålesund og Omegns Hagebrukslag arrangerer tur til Volsdalsvågen, der lærer Bjørlykke skal demonstrere sjøplanter og skjell som kan brukes i husholdningen. (06.06.1941)

I pressen opplyses det om at beholdningene av medisintran utgjør hele 13,5 millioner liter ut over det normale innenlandske behov, det vil si omtrent 34 helflasker til hver husholdning i landet. Det er imidlertid en gryende fettmangel, og tran kommer til å bli brukt som substitutt til steking. (06.06.1941)