Osvald-gruppen gjennomfører aksjoner mot Oslo Sparebanks filial på Damplass i Oslo og Drammen Sparebank. Begge aksjonene mislykkes. (29.07.1944)

NS har reist et stort monument på Stiklestad i Verdal. Hensikten er å knytte den nasjonalsosialistiske bevegelsen opp mot den historiske arven som stedet representerer. Monumentet er tegnet av Wilhelm Rasmussen, som selv er medlem i NS. Vidkun Quisling taler ved avdukningen, som skjer under NS’ 10-års-markering og landsstevne på Stiklestad. (Foto: Stiklestad nasjonale kultursenter) (29.07.1944)

Oslogjengens andre forsøk på å ødelegge flydeler i Sporveishallen på Bjølsen i Oslo, mislykkes. (29.07.1944)

Gerd Aslaug Skotterud fra Brandval er på vei hjem fra Grue Finnskog i en lastebil når tre norske statspolitifolk åpner ild mot lastebilen fordi sjåføren ikke stopper på anrop. Gerd omkommer på stedet. (Foto: Våre falne) (28.07.1944)

Hovedstadsavisene minner om at bare den mest livsviktige bilkjøring kan bli utført. Dessuten blir det ingen ytterligere tildeling av flytende drivstoff til det sivile norske næringslivs transporter. (28.07.1944)

Tyvslakting av dyr på beite er utbredt i sommer. Landets politimestre retter en henstilling til alle om å melde fra når de får kjennskap til slike tilfeller. (27.07.1944)

Milorgs Sentralledelse (SL) mottar følgende ordre fra Forsvarets Overkommando i London: «Bensin og olje nå mål av meget høy prioritet. Fra nå av bør derfor bensin og olje angripes så vel lagret som under transport ved enhver anledning. Særlig vekt bør legges på Wehrmacht bensin og Luftwaffe flybensin». SL svarer samme dag: «Aksjoner forberedes gjennomført i størst mulig utstrekning». Dermed har Milorg nå fått grønt lys for aktiv sabotasje fra offentlig hold. (26.07.1944)

Etterretningsagenten Erik Bern fra Hamar blir omringet og drept av rundt tretti tyskere mens han sammen med sin kone er på vei til radiosenderen han drifter i Sånerskogen i Våler. Kona blir alvorlig såret. (21.07.1944)

I Hardanger fråtser lokalbefolkningen og turistene i modne moreller. Etter frakt til byene, blir det delt ut en halv kilo til hver mot klipp på grønnsakskortet. Moreller regnes som «frukt», ikke som bær, og er dermed underlagt rasjonering. (21.07.1944)

Seks nordmenn, tre kvinner og tre menn, har i natt blitt henrettet på Grini. De legges i en fellesgrav. (21.07.1944)

Det er høysesong for jordbær, men bare beskjedne kvanta finner veien inn til byene. Er man riktig heldig, kan man få sikret seg en kurv eller to. (20.07.1944)

Det er lite vann i magasinene, så i alle Oslos bydeler skal det fylles opp bassenger med inntil 300 kubikkmeter vann som reserve-vannforsyning. (20.07.1944)

Vinmonopolet innfører en ny omsetningsordning: Ettertraktede varer selges fra nå av bare på tirsdager. Det reduserer køer på de andre ukedagene. Politiet forbyr samtidig folk å ta oppstilling i kø før klokken 7 om morgenen. De som blir anholdt, mister kjøpekortene for et halvt år. (20.07.1944)

Hovedstadsavisene skriver at det trolig er omtrent en halv million rotter i Oslo. Det vil bli igangsatt omfattende utryddelseskampanjer for å bøte på problemet. (19.07.1944)

Medlem av Rinnanbanden, Joralf Borgan, blir likvidert i Jonsvannsveien 46 i Trondheim av Henry Rinnan og Karl Dolmen. Bakgrunnen er at det har utviklet seg en intern opposisjon mot Rinnan. Han blir skutt seks ganger og dumpes i sjøen ved Trolla utenfor byen. (18.07.1944)

Det er stort behov for vedhuggere over hele landet. Hittil er det bare hugget vel en tredjedel av de 1,6 millioner favner ved som trengs til vinteren. (18.07.1944)

Det er skrikende mangel på arbeidskraft i jordbruket. Fra alle kanter av landet rapporteres mangel på både gårdsgutter, fjøshjelp og innepiker. (18.07.1944)