En manufakturkjøpmann har solgt rasjonerte varer for 85 000 kroner uten å forlange kort av kjøperne. Mannen er fremstilt for forhørsretten og blir fengslet. Det besluttes dessuten å oppnevne sakkyndige til undersøkelse av hans mentale tilstand. (31.01.1941)

Det svenske naziorganet Sverige Fritt bruker ordet ‘jøssing’ for første gang, som en betegnelse på engelskvennlige nordmenn som håper på alliert seier. Siden blir begrepet adoptert til den norske NS-avisen Fritt Folk, lansert som nedsettende betegnelse i håp om at det vil nøytralisere skjellsordet ‘quisling’ som allerede er tatt i bruk i Norge. ‘Jøssing’ blir imidlertid straks tatt i bruk av norske antinazister som en hedersbetegnelse. (31.01.1941)

Aftenposten melder at gymnasiaster i 3. gymnasium som melder seg til Regiment Nordland, skal få utstedt artiumsbevis uten å være nødt til å fullføre undervisningen. (31.01.1940) (Faksimile: Aftenposten arkiv)

Stavanger kommune ilegges bot på 50 000 kroner fordi kabler tilhørende det tyske luftvåpen er kuttet flere ganger. Flere personer landet rundt blir også bøtelagt for å rive ned NS- eller blendingsplakater. (31.01.1941)

Det spilles militærmarsjer på Vinderen, der Himmler nå tar den nyopprettede SS-avdelingen Regiment Nordland (230 mann) i ed. Quisling og Terboven holder taler. Etter edsavleggelsen reiser Himmler på et par ukers tur nordover. (31.01.1941)

NS og hirden i Oslo kleber opp plakater over hele byen med Quislings portrett og ordene «For Norge». (31.01.1941)

Vest for Irland blir M/S Austvard angrepet av et tysk fly med bomber og mitraljøser. Åtte mann kommer seg i en livbåt som sleper to flåter med ti mann. Livbåten drar etter hvert alene for å hente hjelp, og den når land med fem levende og tre døde. Flåtene blir ikke funnet igjen. Totalt omkommer kapteinen, 16 nordmenn og fem utenlandske sjøfolk. (30.01.1941)

Det foregår mye tyverier av rasjonerte varer. En sjåfør som har stjålet fem tonn sukker og kjørt det inn på et lager på kaia i Oslo blir arrestert. En tyveribande som har stjålet konfeksjon og tekstilvarer for 14 000 kroner er også pågrepet. Forretninger opplever også å bli frastjålet varer. Det advares mot å kjøpe rasjonerte varer som man vet er tyvegods. (30.01.1941)

Biskop Berggrav er invitert til middag hos Terboven på Skaugum. Himmler er æresgjest, og Berggrav beskriver Himmler slik:

(29.01.1941)

Biskopene Berggrav, Støren og Maroni tropper opp hos statsråd Skancke for å kreve svar på brevet de sendte 15. januar. Skancke sier han har kommet til at det ikke er nødvendig med noe svar. Statsråden lover imidlertid å se på brevet på nytt og eventuelt sende et svar. (29.01.1941)