Tyske styrker, under ledelse av Sipo, igangsetter en razzia i Hønefoss-området. Terboven er selv til stede under operasjonen, og det sies at målet er å sette en skrekk i det norske folk uten å vekke for mye oppsikt rundt det i utlandet. I tillegg vil tyskerne ramme de illegale organisasjonene i distriktet. Razziaen starter med at flyalarmen går, soldater besetter byen og høyttalerbiler varsler folk om at de må holde seg innendørs. Fem nordmenn blir skutt den første dagen, og minst to av dem er utpekt som ofre på forhånd. Nærmere 200 blir arrestert og sendt til Grini. (20.09.1944)

Tyskerne erklærer Bergen som hovedbase for tyske ubåter. Samme dag signaliserer hovedkommandoen i Berlin at de tyske stillingene i Nord-Finland må forlates i løpet av høsten og at hele den 20. bergarmé skal trekkes bak en forsvarsstilling i Lyngen-området. (19.09.1944)

Bergenskes Lynx og Amerikalinjens Tyrifjord, med eskorte av en liten tysk forpostbåt, blir angrepet av britiske fly utenfor Aksvoll. En av losene på Lynx blir drept, skipet settes i brann og blir satt på land. Også Tyrifjord står snart i lys lue, men motoren er intakt og båten går inn til Askvoll der den blir liggende og brenne i tre dager. (19.09.1944)

Jernbanefolk får, «som anerkjennelse for god innsats», utdelt en ekstrarasjon av brennevin og tobakk. Menn får 3,5 flasker brennevin og 280 gram tobakk. Kvinner får samme kvantum brennevin som menn og 140 gram tobakk. (18.09.1944)

Transformatorstasjonen ved Minnesund sprenges i luften av sabotører. Denne leverer strøm til blant annet Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Store deler av Toten blir mørklagt. (17.09.1944)

Gunnar Sønsteby og Oskar Beck sprenger Boforskanoner, en fresemaskin og en boremaskin som står i produksjonshallen hos Kongsberg Våpenfabrikk. Ladningene går av litt for tidlig, men skadene er så store at fabrikasjonen av kanoner stopper. Sabotørene kommer seg unna. (17.09.1944)

Alle mannlige medlemmer av NS mellom 18 og 55 år kan innkalles til tjeneste i bedriftsvernet. Dette fremgår av en kunngjøring fra partiets hovedkvarter. Det er også åpnet adgang for folk utenfor partiet til å melde seg. (16.09.1944)

Tirpitz påføres prekære skader, blant annet et hull i baugen, under et angrep fra 28 britiske Lancaster-bombefly. Slagskipet er med dette seilingsudyktig og blir slept baklengs til Håkøya ved Tromsø senere utpå høsten. Det ene bombeflyet når ikke tilbake til basen i Skottland, og det antas at flyet har styrtet i et fjell et eller annet sted i Norge. (15.09.1944)

Hele Hardangervidda erklæres som sperret område. Enhver ferdsel er forbudt. Tyskerne forbereder en storaksjon for om mulig å komme over det de kaller «motstandsreder» i fjellområdet. (14.09.1944)

Et Milorg-lag bryter seg inn i et tysk depot på Nøtterøy og setter fyr på det. Det oppstår en voldsom brann i lageret som blant annet inneholder bensin, olje og spesialutstyr for marinen. (13.09.1944)

Tre mann fra Oslogjengen tar seg inn på Skabo Jernbanevognfabrikk i Oslo og sprenger det siste lokomotivet fra Thamshavnbanen som er inne til reparasjon etter å ha blitt ødelagt av sabotasje en gang tidligere. (13.09.1944)

Lier og Brandbu er for tiden landets største tobakkbygder. Lier har omtrent en halv million planter, og den største plantasjen er på 5,5 mål. Det har vært mange tyverier fra arealene, og det blir dermed sørget for godt vakthold. (13.09.1944)

En foreløpig oversikt fra fylkenes landbrukskontorer viser at potethøsten stort sett er dårlig. Det regnes med en svikt på minst et par hundre tusen tonn sammenliknet med fjoråret. Det blir også svært lite frukt, men bærhøsten har stort sett vært god. (13.09.1944)

Mens tyskerne trekker seg tilbake nordvestover i Finland, innleder russerne en offensiv mot dem. Det oppstår harde kamper i de finske skogene. Stalin gir imidlertid ordre om å innstille offensiven etter et døgns tid, siden finnene selv skal stå for avvæpningen av de tyske troppene. Samtidig blir situasjonen på Nordkalotten drøftet på Octagon-konferansen i Canada. De britiske og amerikanske stabssjefene slår fast at de ikke vil intervenere om Den røde hær forfølger tyskerne inn i Norge – uten at det er inngått en avtale med Stalin. En slik avtale kommer aldri på plass. (12.09.1944)

28 britiske Lancaster-bombefly ankommer Arkhangelsk for å innlede Operasjon Paravane, som har til hensikt å senke Tirpitz som ligger ankret opp i Kåfjord i Finnmark. På grunn av dårlig vær må flyene vente på bakken i noen dager. (12.09.1944)

Store mengder sårede tyske soldater ankommer Ålesund for å bli behandlet på sykehuset etter et kraftig engelsk flyangrep i Åramsundet. Det er fly fra hangarskipene Trumpeter og Furious som står for angrepet. Flere båter i tysk drift blir skadet og senket, og 32 tyskere omkommer. (12.09.1944)

I Trondheim er det stjålet store mengder sigaretter og tobakk. I ett enkelt tilfelle ble det tatt omtrent 75 000 sigaretter og store kvanta tobakk. Svartebørsen i byen oversvømmes nå av den stjålne tobakken. (11.09.1944)