Alfred Jodl, Albert Speer og andre høytstående tyske offiserer og partifunksjonærer utnytter Hitlers sykdom til å presse igjennom forslaget om å dra den tyske armeen i Finland tilbake til en sikker forsvarslinje i Lyngen i Troms. (30.09.1944)

Det er nedbørsrekord i Oslo: I september falt det 189 millimeter nedbør. Det er det meste i hovedstaden på én måned siden 1879. I september regnet det i totalt 24 døgn. (30.09.1944)

Det rapporteres om at kommunistiske aksjonsgrupper har sprengt en rekke knottfabrikker i Vestfold. Dette skjer etter at bøndene i fylket den siste tiden har mottatt paroler fra kommunistene om å sabotere potetleveransene til tyskerne. (29.09.1944)

Et lokaltog mellom Lillestrøm og Sørumsand har blitt beskutt av et britisk fly. En mann er drept, mens tre er såret. (29.09.1944)

Planene for et fremstøt mot tyske styrker på norsk jord, som den russiske marsjallen Meretskov har fått ordre om å utarbeide, blir godkjent uten at den norske regjeringen blir informert. (29.09.1944)

Politidepartementet kunngjør at folk som sykler uten tent lykt risikerer å bli skutt på uten varsel. Det er så å si ikke mulig å oppdrive batterier til sykkellykter. (28.09.1944)

Quisling har fått vite at tyskerne har vurdert å bruke «den brente jords taktikk» i Finland og i Nord-Norge. Han diskuterer både nedbrenning og evakuering av befolkningen med Terboven og Hans Henrik Neumann, og saken blir flyttet fra politidepartementet til innenriksdepartementet. Innenriksminister Albert Viljam Hagelin er helt uenig i at det skal igangsettes en evakuering og søker dermed permisjon. Quisling understreker overfor Hagelin at tysk tilbaketrekking fra Finland også gjør nedbrenning og evakuering av Finnmark nødvendig. Quisling utpeker dermed Jonas Lie til styresmann for aksjonen i Finnmark, med sosialminister Lippestad som nestkommanderende. (28.09.1944)

Andreas Aafloen er sammen med Lauritz Tangen og Åge Bredvold for å følge seks flyktninger mot svenskegrensen. Ved en bru som går over Sikåa, møter de tre tyske soldater. Dette kommer helt overraskende på dem, og de har ingen mulighet til å trekke seg unna. Tyskerne er bevæpnet, og den ene hever våpenet og sikter på Lauritz. Men flyktningelosene er også bevæpnet. Andreas trekker sin pistol lynraskt og skyter den ene tyskeren. De to andre tyske soldatene overgir seg øyeblikkelig og strekker hendene i været. De slår seg sammen med flyktningefølget og blir med over til Sverige. Flyktningene og de to tyske desertørene blir fulgt til Varaldskog skole, der Laurits Sørli følger dem over grensen. Dagen etter er Lauritz Tangen tilbake på åstedet og tar vare på den døde tyskeren. Hvordan han blir tatt vare på, forblir en hemmelighet. Det viktigste for de tre grenselosene er å slette alle spor etter det som har skjedd. Andreas har en sterk mistanke om at det står en angiver bak tyskernes aksjon mot denne flyktningetransporten. (Historien er fortalt til og gjengitt av Åge Sørmoen, Austmarka Historielag) (27.09.1944)

Hitler rammes av sykdom og blir sengeliggende i sitt hovedkvarter i Øst-Preussen; Ulvehiet. I de neste dagene er han for svak til å stå oppreist og i tillegg neddopet av sterke medisiner. (27.09.1944)

6000-tonneren MS Knute Nelson av Oslo blir angrepet av en alliert ubåt utenfor Jærens rev. Fartøyet har et tysk kanonmannskap på ca. 50 om bord. Over halvparten av disse blir drept, i tillegg til åtte nordmenn. Skipet synker i løpet av åtte minutter. (27.09.1944)

Horten vekkes av en voldsom eksplosjon på Hovedverftet. Det er sprengladningen til Ragnvald Teien som går av og sørger for at en ny, tysk torpedojager krenger over og går til bunns med alt utstyr. Teien har fått god hjelp av Henry Hansen til å frakte sprengstoffet inn i skipets maskinrom. Tyskerne får aldri tak i de skyldige, og Teien og Hansen – som begge er ansatt ved verftet – kommer ikke i søkelyset. (27.09.1944)

Den sovjetiske marsjallen Kirill Meretskov får ordre om å utarbeide planer for et fremstøt mot tyske styrker på norsk jord. (26.09.1944)

Et kanadisk bombefly nødlander på Halhjem i Os utenfor Bergen. Lokale motstandsfolk tar hånd om de fem flyverne og smugler dem senere ut til Austevoll. De blir plukket opp av Shetlands-Larsen og hans KNM Vigra. (26.09.1944)

Terboven beslutter at tobakkskvoten inndras for alle under 70 år som straff for det store tyveriet av rasjoneringskort den 9. august. Menn fra 70 år og oppover får beholde kvoten sin. (26.09.1944)

Thoralf Mathisen (43), som er konstabel i Stapo, likvideres med pistol om kvelden utenfor Tåsenveien 12 i Oslo. Etterforskningen blir resultatløs. Funn på åstedet tyder på forutgående kamp. (25.09.1944)

Hirden holder møte i Colosseum kino i Oslo for å lysmale en stadig mørkere situasjon. Stabsleder Ovar Kristoffer Sæter gir jødene skylden for det meste: «Det er jødene som står bak både den sovjetiske terror, de amerikanske gangstermetodene og Englands hykleri og falskhet». (25.09.1944)