4500 sivile i Narvik er evakuert sjøveien, organisert av Patrick Dalzel-Job, en britisk kommandosoldat og spion som senere blir inspirasjonen til James Bond. Han gjennomfører ordrenekt for å evakuere de sivile og blir senere utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for gjerningen. (31.05.1940)

Britene evakuerer sine styrker ved Bodø, og ambassadør Cecil Dormer har hatt et møte med utenriksminister Koht. Statsminister Nygaardsvold skriver, etter statsråd i Tromsø:

(31.05.1940)

Sandnæs Dampskibsselskabs «Jadarland» i nattruten til Bergen går på en mine like etter avgang fra Haugesund. Båten synker i løpet av to minutter, og minst 24 personer omkommer. (31.05.1940)

Tyskerne presses lenger og lenger fra Narvik mot svenskegrensen, og det foregår kamper mellom norske og tyske styrker ved høyde 620 ved Holmvann. (30.05.1940)

Den katolske presten Otto Neururer, kjent for å dele matrasjoner med andre og å gi åndelig hjelp og trøst til medfanger, blir den første presten som blir drept i en konsentrasjonsleir, når han blir hengt opp ned til han dør i avstraffelsesbunkeren i Buchenwald. Årsaken er at han har utført dåpsundervisning i leiren. (30.05.1940)

En skøyte fra Shetland siger inn mot Sogn. Ved Haveland i Gulen går et følge i land; et amatørlag av havarerte hvalfangere og kampvillige gutter. Rubin Langmo (20) har fått én ettermiddags opplæring med sprengstoff utenfor London. Resten av gjengen er vervet på puber i storbyen. Oppdraget fra England er: Gjør mest mulig skade på norske installasjoner på Vestlandet som nazi-Tysklands krigsmaskin kan ha nytte av. Spreng broer, veier, kraftstasjoner – og gjerne Bergensbanen. Rubin skal bli vår første sabotør. (30.05.1940)

Tyske tropper som kommer sørfra drar videre nordover fra Fauske. I 11-tiden starter kamper mellom tyske og norske soldater ved Dypvik. På kvelden inntar tyskere Røsvik, som nå er forlatt av norske styrker. (30.05.1940)

Allierte styrker som er i Norge blir ansett for å være for små til å kunne beholde Bodø, Tromsø og Narvik. Mangelen på luftvern er stor og det er fare for store tap i fly- og sjøflåten. Frigjøring av flåten vil doble kapasitet til forsvaret av England. (30.05.1940)

Tyske tropper, som stadig får fallskjermforsyninger, marsjerer inn i Fauske sørfra i 17-tiden. De etablerer hovedkvarter på hotellet på Finneid. Britene har dratt vestover mot Bodø, mens norske soldater trekker nordover mot Dypvik. (29.05.1940)

Tyskerne tar seg over fjorden ved Fauske. De ser en grønnkledd person på nordsiden av fjorden og fyrer av en bombekaster fra sørsiden. Det viser seg å være den sivile Hans A. Hansen, som blir alvorlig skadet i hodet og dør etter tre dager, 27 år gammel. (29.05.1940)

Den norske gullasten ankommer Plymouth med HMS Enterprise og blir sendt med spesialtog til London hvor den skal oppbevares i Bank of England. (29.05.1940)

Det er ikke lenger noe angrep fra tyske fly over Harstad. De allierte har for øyeblikket luftherredømme, og det er trygt å oppholde seg i gatene. (29.05.1940)

Utgivelse av Dagbladet stanses i åtte dager av rikskommissær Terboven, på grunn av avisens omtale av Belgias kapitulasjon. Avisen skal være forhåndssensurert når den utgis på ny. (29.05.1940)

Norske styrker ved Fauske får vite at britene ikke kommer til å ha et sterkt forsvar her, fordi britene har ordre om å evakuere 4000 soldater innen 1. juni. De norske og britiske styrkene har kjempet sammen fra Mosjøen til Rognan, men skiller nå lag. (28.05.1940)

Stortingspresident Hambro kommer til Tromsø fra Stockholm for å delta i regjeringsmøtene som nå foregår daglig. (28.05.1940)

Tyskerne evakuerer Narvik og drives tilbake mot Bjørnfjell nær svenskegrensen. Narvik er gjenerobret. General Dietls menn unngår så vidt å bli utslettet. Dette er første gang Hitlers styrker drives tilbake fra en erobret posisjon. Se video: https://www.youtube.com/watch?v=zPfTISQzrlQ

(28.05.1940)

Rett etter midnatt startet et alliert amfibieangrep med landgang nordøst for Narvik. Franske, britiske, polske og norske tropper under ledelse av general Fleischer møter bare spredt tysk motstand. Av frykt for luftangrep evakueres sivile ut av byen. (28.05.1940)

Et intenst alliert bombardement fra britiske krigsskip mot tyske stillinger rundt Narvik begynner. (27.05.1940)

De allierte trekker seg ut av Saltdal og mot Fauske etter at tyske styrker har lykkes i å komme seg opp Dunderlandsdalen og over Saltfjellet. (27.05.1940)

Reichskommissær Terboven innkaller ledelsen for politiske partier og gir beskjed om at politiske møter heretter er forbudt. De fire store politiske partiene uttaler i en konferanse at det er naturlig å «slutte opp om Administrasjonsrådet». (27.05.1940)