Malvin Amdal arresteres for sin tilknytning til den illegale avisen Patrioten. I tillegg anklages han for spionasje. Han sendes først til Grini, deretter til NN-leiren Natzweiler. (29.11.1942)

Australske HMAS Adelaide avholder søndagsgudstjeneste på dekk for frigitte norske krigsfanger fra blant andre MS Ramses, DS Aust og MS Kattegat. (29.11.1942)

Langs store deler av norskekysten oppretter de tyske militærmyndighetene sperresoner hvor all ferdsel er forbudt om natten. Dette går blant annet sterkt ut over fiskeflåten. (28.11.1942)

To norske motortorpedobåter fra Shetland har kommet sigende inn ved Rolvsnes. Det er MTB 626 og MTB 631 som ser etter egnet skjulested. Kjentmann Mons Klubben viser vei, og de legger seg i skjul ved siden av Hisøy. De er på rekognoseringstokt for å senke og lamme tysk båttrafikk. Båtene blir kamuflert, og de setter ut tre vaktposter på forskjellige steder på land. De finner imidlertid ingen passende mål, men blir liggende i noen dager på grunn av dårlig vær. Mens de ligger der, får en av dem en idé om å ta med et juletre til å ha i messa på Shetland. En annen får også en idé om å hente to trær, slik at de kan sende det andre til kong Haakon i London. Dette vekker stort engasjement; først finner de ikke et tre som er fint nok for kongen, men til slutt finner de et feilfritt tre som de tar med seg. Treet blir sendt til London og blir veldig godt mottatt. (27.11.1942)

En konstabel skriver i vaktjournalen for Stapo i Bergen: «Fangene avlevert Oslo. Alt vell. Johansen.» Med dette mener han at arrestasjonene av jødene i Bergensområdet har gått etter planen. (27.11.1942)

De 72 jødene som på ordre fra Gerhard Flesch ble sendt fra Trøndelag til Oslo med tog, har ankommet Oslo østbanestasjon etter at DS Donau og MS Monte Rosa har seilt. Disse jødene blir dermed overført til Bredtvet leir. I alt 196 jøder kommer til å sitte internert på Bredtvet frem til ny deportasjon i februar. (27.11.1942)

World Jewish Congress har sendt et brev til utenriksminister Trygve Lie i London og ber om at radiosendingene fra London skal inneholde appeller til Norge om å redde jødene. Lie avslår dette et par dager senere: «Slike appeller er ikke nødvendige for å oppildne befolkningen til å gjøre sin humane plikt mot jødene i Norge.» Brevet fra World Jewish Congress inneholder også beskrivelser av forfølgelsene i de enkelte okkuperte områdene. (27.11.1942)

Skolene får beskjed om at de kan ta juleferie fra 30. november. Årsaken er bekymring for knappe brenselsforråd. (27.11.1942)

Når DS Donau har forlatt Oslo havn, assisterer to jødiske fanger Berthold Epstein med å føre fullstendige lister over alle om bord. (26.11.1942)

Statspolitimannen Stian Bech, som har ansvar for å følge opp jøder som ikke har overholdt meldeplikten, går systematisk gjennom leilighetene til jødiske personer som NS-myndighetene savner. Bech og hans team søker også igjennom sykehus og andre institusjoner etter skjulte jøder. Han finner raskt ut at sykehusansatte saboterer jakten hans: For eksempel finner han ingen jødiske navn etter å ha forlangt pasientkartotekene ved Ullevål sykehus utlevert. Bech klarer å få tak i minst 11 jøder fra sykehusene innen utgangen av måneden, men 38 jødiske menn unnslipper samtidig gjennomsøkingen av sykehusene. (26.11.1942)

Etter dagens deportasjoner av jøder, fortsetter jakten på norske jøder i flere uker fremover. Jakten ledes av Wilhelm Wagner. (26.11.1942)

26 jøder til utskipes fra Oslo samme dag som DS Donau forlater havnen. De blir fraktet med MS Monte Rosa og ender i Auschwitz. Kun to av disse jødene overlever krigen. (26.11.1942)

Jødene som fraktes bort med DS Donau er fra flere landsdeler. Mange av dem er transportert til Oslo de siste dagene fra forskjellige leirer. (26.11.1942)

Arrestasjonene av jødiske kvinner og barn i Oslo og Aker de siste tolv timene er utført av omtrent 300 mann, inkludert 100 fra beredskapstroppen, 60 fra kriminalpolitiet, 60 fra Hirden og 30 fra germanske SS Norge. (26.11.1942)

Kathe Lasnik er én av jødene som er arrestert og ført bort det siste døgnet. Hun har lagt igjen en lapp i klasserommet sitt på Fagerborg skole. Lappen leses opp for elevene: «Takk for meg. Nå får dere ikke se meg mer. I natt ble vi arrestert.» (26.11.1942)

Noen av jødene som har blitt fraktet til Oslo havn er så heldige å bli plukket ut av køen fordi de er «halvjøder» eller er gift med en ikke-jøde. Enkelte blir også tatt ut av køen fordi de har papirer på tysk krigstjeneste under første verdenskrig. (26.11.1942)

I løpet av morgentimene blir flere hundre jøder i alle aldre – omtrent 302 menn, 188 kvinner og 42 barn – overlevert til tyskerne ved Oslo havn før de deporteres til Stettin med DS Donau. Skipet skal avgå klokken 14:55. Etter dette fraktes de videre til Auschwitz, og bare ni menn fra denne transporten overlever krigen. En stor folkemengde med tilskuere har samlet seg på kaia når Donau lastes opp. Blant annet ser forfatteren Gunvor Hofmo hennes venninne Ruth Maier forsvinne. (26.11.1942)

Nansenhjelpen har satt i gang en storstilt varslingsaksjon til jøder de er i kontakt med, uten å rekke å nå ut til alle. (25.11.1942)