Det er opprørsstemning i Ålesund når de arresterte gislene, i alt 70 menn, skal sendes bort til en ukjent skjebne. Folk frykter det verste og er sjokkerte over at eldre menn fengsles fordi sønnene deres har forsvunnet gjennom Englandsfarten. Folk strømmer ut i gatene i tusenvis, i raseri. Naziplakater rives ned og de synger Kongesangen, nasjonalsangen og fedrelandssalmen mens de står midt på Hellebroa i sentrum som en levende mur for å hindre at fangene transporteres til båten som skal føre dem bort. Til slutt ruller fanger ned bussvinduet og taler til forsamlingen; de takker for sympatien, taler for Norge og kongen og ber til slutt folket gå før det skjer ulykker. Kort etter stormer tyske soldater gjennom gatene med bajonett på geværene og jager folk inn i sidegatene. Fangetransporten kommer fram til skipet og fangene forlater Ålesund mens de hører Kongesangen fra folkemengden. (22.06.1941)

Samtidig med nyheten om det tyske angrepet på Sovjet, går tyskerne til aksjon mot kommunister i Norge. De arresterer så mange av lederne som de får tak i. «Fredstilstanden» mellom tyskerne og NKP er over. (22.06.1941)

Drap på jødiske menn begynner umiddelbart etter tysk krysning av sovjetisk grense. I Ukraina blir 24 000 jøder drept, i Kaunas 3800. (22.06.1941)

Winston Churchill holder en tale hvor han gir uttrykk for britisk støtte til Sovjetunionen; de to nasjonene kjemper mot en felles fiende. (22.06.1941)

Langt over tre millioner soldater fra aksemaktene angriper Sovjetunionen. Mange av disse kommer over fra Finnmark, noe som forklarer den enorme tyske aktiviteten i Kirkenes og omegn de siste ukene. Mange kommer også over fra Finland, som har godkjent utplassering av tyske tropper på nøytralt finsk territorium. Fronten er 1800 kilometer lang. I de tre baltiske statene blir de tyske soldatene hilst som frigjørere. Innen dagens slutt står styrkene 80 kilometer inne på sovjetisk territorium. (22.06.1941)