MS Leif blir torpedert og senket øst for Cape Hatteras på den amerikanske østkysten. Hele mannskapet rekker å komme seg i to livbåter. Den ene livbåten blir funnet av et svensk skip to dager senere, mens den andre livbåten med femten mann om bord forsvinner sporløst. (28.02.1942)

Etter noen uker i fangenskap i Falstad fangeleir blir David Isaksen, Wulff Isaksen, Abel Bernstein, David Wolfsohn, Efraim Schilowsky og Olav Sverre Benjaminsen framstilt for en tysk politirett, den såkalte SS- und Polizeigericht IX/Nord, Zweigstelle Drontheim. Rettens dommer er Gerhard Flesch, lederen for det tyske sikkerhetspolitiet i Midt-Norge. Flesch avsier dødsdom over fem av fangene; brødrene Isaksen, Bernstein, Wolfsohn og Benjaminsen. I morgen skal de seks fangene returnere til Falstad. (28.02.1942)

Skuta Selma, som går i vedtransport i Trondheimsfjorden, forsvinner sporløst. Det viser seg at hun driver inn i et minefelt i sterk kuling og snødrev, mens hun har den gamle seiljakten Morild på slep. Alle om bord forulykker. (28.02.1942)

I Stavanger oppfordres folk til å skaffe seg kålrabi så raskt som mulig, da potettilførslene har stoppet opp. Kaféene pålegges å servere kålrabi ved siden av poteter, selv om de måtte ha store beholdninger av poteter. (28.02.1942)

En dame i Tjølling strikker nå votter av menneskehår. Hun spinner tråden av en blanding av hår og saueull og får etter sigende et prima garn som egner seg utmerket til votter til bruk for eksempel i skogsarbeid. (28.02.1942)

Lærerne på Universitetet vil ikke forholde seg passive overfor konflikten mellom lærerne og NS-myndighetene. Universitetslærerne støtter nærmest enstemmig sine kolleger i skolen, og i samråd med blant andre professor Harald Schjelderup og høyesterettsdommer Ferdinand Schjelderup blir det utformet et protestskriv til minister Skancke. Bare noen få universitetslærere velger å ikke signere brevet.

(28.02.1942)

 

18 personer i Drangedal dømmes til fengsel eller bøter for å ha lyttet ulovlig på radio. Ytterligere seks venter på dom. (28.02.1942)

Tre nordmenn dømmes av tysk krigsrett til flere års tukthus for å ha plyndret likene og stjålet våpen fra besetningen på et fly som har styrtet i Nord-Norge. (28.02.1942)

Det oppdages at to 21 år gamle menn har presentert seg som politimenn og hirdmenn, og under dekke av dette tilegnet seg blant annet gjenstander av gull og sølv fra private, ilagt mulkter og beslaglagt tobakk i forretninger. De har vist frem skilt som angivelig skulle fungere som polititegn. Begge blir arrestert. (28.02.1942)

Ministrene Skancke og Stang har opplyst til pressen at ungdomstjenesten skal settes i verk allerede «i de nærmeste dager etter 1. mars». (28.02.1942)

Etter at NS’ statistiske kontor har arbeidet med å opprette et register over «jødiske firmaer» og et «jødekartotek», har det tyske politiet nå tatt initiativ til opprettelsen av folkeregistre i alle kommuner. Per nå er det folkeregister i bare omtrent 42 bykommuner og 49 større landkommuner, for til sammen rundt halvparten av landets befolkning. (28.02.1942)

Sicherheitsdienst (SD) gir Henry Rinnan i oppgave å etablere ei permanent etterretningsgruppe. SD gir den nye organisasjonen navnet Sonderabteilung Lola. (27.02.1942)

En av de første jødene som ble arrestert i Norge, Moritz Rabinowitz, har sittet i Sachsenhausen siden han ble sendt til Tyskland med MS Monte Rosa i mai 1941. I dag dør han i «jødebrakka» i konsentrasjonsleiren. Oppgitt dødsårsak er lungebetennelse. På dødsleiet får han, gjennom en tysker som senere treffer en haugesunder der, sagt følgende: «Hvis du noen gang møter noen fra Haugesund, vil jeg be deg om å hilse fra meg og fortelle dem at de første jeg tenkte på ved siden av min egen familie, var arbeiderne, de ansatte og vennene jeg hadde i byen». (27.02.1942)

En fem tusen tonns kisbåt, Nordfahrt, blir senket av norske Linge-karer mens den ligger til kai i Thamshavn og laster svovelkis. De tre sabotørene har sneket seg innunder stavnen på Nordfahrt i en robåt og festet en magnetisk sprengladning rett bak skorsteinen. De kommer seg vekk i robåten uten å bli oppdaget, og kort tid etter synker kisbåten med sin last. (26.02.1942)

Etter et regjeringsmøte meddeles biskop Berggrav at han skal avskjediges. De øvrige biskopene skal også avskjediges i løpet av mars. Nye prester skal settes inn som bestyrere i domprost- og bispekontorene. (26.02.1942)

En lov gir Kulturdepartementet fullmakt til å nedlegge forbud mot et trykt skrift «når hensynet til statens sikkerhet og folkets vel forlanger det». Med dette er Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet satt ut av kraft hver gang den kommer i konflikt med den nye loven. Pressesensur er innført. (26.02.1942)

Såkalt brenselsferie innføres. Departementet kunngjør: «Av hensyn til de veksler som den strenge vinter har trukket på landets brenselsbeholdninger, bestemmes det at det fra 27. februar gis en måneds brenselsferie ved alle landets folkeskoler, fortsettelsesskoler og høyere skoler». Den bakenforliggende årsaken er etter sigende at de fleste lærere har nektet å bøye seg for tyskernes krav om nazifisering av skoleelever. (26.02.1942)

Som følge av at en rekke flyktninger ble tatt på MB Viggo i Ålesund for tre dager siden, samler 23 flyktninger seg i Blindheimsvika på Vigra, blant andre Trygve Rypdal med familie, Harald Ratvik fra «Antrum» og flere av kontaktene til denne motstandsorganisasjonen. Om natta drar de av gårde med båten «Heland» og kommer seg trygt til Shetland. (25.02.1942)

Mange ønsker å sikre seg plass på Skiforeningens hytter i påsken; enkelte står i kø natten igjennom i Prinsens gate i Oslo i opptil 20 timer. (25.02.1942)