MS Taurus av Tønsberg, som rømte fra svensk havn i januar, blir senket under et flyangrep ved Skottland, på reise fra Freetown til Hull med en last jordnøtter, palmekjerner og kakao. Ingen omkommer. (06.06.1941)

Ålesund og Omegns Hagebrukslag arrangerer tur til Volsdalsvågen, der lærer Bjørlykke skal demonstrere sjøplanter og skjell som kan brukes i husholdningen. (06.06.1941)

I pressen opplyses det om at beholdningene av medisintran utgjør hele 13,5 millioner liter ut over det normale innenlandske behov, det vil si omtrent 34 helflasker til hver husholdning i landet. Det er imidlertid en gryende fettmangel, og tran kommer til å bli brukt som substitutt til steking. (06.06.1941)

En gårdbruker i Namdalen har brukt ei ku og en okse som trekkdyr i våronna i stedet for hest, med godt resultat. Det er stor mangel på hester i jordbruket, blant annet som følge av rekvireringen av hester til Wehrmacht. (05.06.1941)

Tiltak mot jødene bærer foreløpig preg av enkeltaksjoner. Utenom propaganda mot jøder i NS-organet Fritt Folk, blir enkeltaksjoner mot butikker og organisasjoner utført av hirden. Dette får ofte negative etterspill i pressen, og i en pressemelding i dag forbyr NS-ledelsen slike individuelle aksjoner. Jøder blir likevel enkeltvis arrestert av Gestapo. Jødiske flyktninger som kom til Norge på 30-tallet er spesielt utsatt. (04.06.1941)

Det har vært varmt i det siste, og det er isgang ved Atnbrua i Stor-Elvdal i Hedmark. (04.06.1941)

Den norske 6000-tonneren Sysla, som tyskerne brukte som hjelpeskip for slagskipet Bismarck, blir senket av britiske kryssere. Et annet tidligere norsk hjelpeskip, Kongsfjord, blir senket av egen besetning for ikke å falle i britenes hender. (04.06.1941)

NS har avsluttet sitt pinsestevne i Borre. Der har også Nasjonal Samlings Ungdomsfylking (NSUF) deltatt, med avdelingene Småhirden for jenter i alderen 10-14 år, Jentehirden for jenter mellom 14 og 18, Guttehirden for gutter 10-14 og Unghirden for gutter fra 14-18 år. På stevnet har de hatt sang, foredrag og annen møtevirksomhet. (04.06.1941)

Utbyggingen av Milorg har kommet godt i gang. Det er knyttet kontakt mellom illegale grupper over hele Sør-Norge, og også noen i Nord-Norge. Anslagsvis 20-25 000 mann er vervet, riktignok er mange av dem «papirsoldater». Våpen er mangelvare, og gruppene har ennå ikke fått skikkelig trening. (04.06.1941)

Siden 1940 har mye arbeidskraft forsvunnet fra jord- og skogbruket, fordi tusener av nordmenn har strømmet til tyske anleggsarbeidsplasser med god lønn. Departementet bekymrer seg over mat- og brenselforsyningen og gir dermed arbeidsformidlingen fullmakt til å pålegge arbeidsføre personer inntil tre måneders arbeidsplikt i jord- og skogbruk. Skoleelever blir også oppfordret til å delta i onnearbeidet. Man har som mål å hugge 800 000 favner ved for å unngå brenselsmangel kommende vinter. (03.06.1941)

Landbruksdepartementet bestemmer at margarintypene heretter skal inneholde 20 prosent smør, mot 8 prosent tidligere. (03.06.1941)

En mann fra Tysfjord blir ilagt bot på 2000 kroner for å ha drevet med hjemmebrenning. Mannen nekter å vedta boten, med begrunnelsen at produktet var blitt mislykket. (03.06.1941)

Aftenposten melder at det har vært en herlig pinse med stor utfart og badeliv langs fjorden. «Sommeren kom så plutselig at det rent tok pusten fra en», heter det. Bildet viser Paradisbukten i går. (03.06.1941)

Melrasjonen reduseres til 200 gram mel per dag. Denne rasjonen står uendret til frigjøringen. (02.06.1941)

Hitler og Mussolini møtes i Brennerpasset. Hitler antyder et angrep på Sovjetunionen. (02.06.1941)

BAKGRUNN: Organisert flyktninghjelp blir i stigende grad nødvendig og en viktig gren av motstandsbevegelsen. Milorg i Oslo-området setter nå inn Peter Motzfeldt til å lede hjelpetjenesten for ettersøkte Milorgfolk, for å få dem trygt ut av landet. Sivorg setter samtidig i gang med å organisere en eksporttjeneste fra Oslo, med Aage Biering som leder. Etter hvert vokser det fram et usynlig rutenett for Milorg og Sivorg, som strekker seg fra Røros i nord til Kragerø og Halden i sør. Flere eksportsentraler kommer til, blant andre NKP og XUs ruteapparat. Flyktninger blir som regel sendt fra Oslo med tog, buss eller privatbil, eskortert av en grenselos. Nær grensen avløses losen av svenske loser. Eksportgruppene organiserer også en forsyningstjeneste for de flyktningene som ligger i dekning og venter på plass på en rute. Flyktninger blir utstyrt med falske pass og andre papirer. Loser i distriktene fører som regel flyktningene østover om natten og er tilbake til sitt normale arbeide når morgenen kommer. (01.06.1941)