En gårdbruker i Namdalen har brukt ei ku og en okse som trekkdyr i våronna i stedet for hest, med godt resultat. Det er stor mangel på hester i jordbruket, blant annet som følge av rekvireringen av hester til Wehrmacht. (05.06.1941)