NS-avisa Fritt Folk trykker hirdens parole, med en appell i uthevet skrift: «Hirdmenn! Den som slår eller utskjeller oss, ham slår vi igjen, men så hensynsløst at han en annen gang vil miste lysten til å forsøke seg… Den som slår oss én gang, ham slår vi tifold igjen.» Denne appellen kommer som et forsvar for at Hugo Holtermann ble overfalt av hirden i Studentersamfundet i Trondheim. Justisministeren har gått god for hirdens fremferd mot Holtermann. (30.11.1940)

Bjarne Dalland er arrestert i Bergen etter at Bergen NKP har avholdt et illegalt møte i Bergen Svenneforening. Dalland blir senere løslatt og bygger opp en illegal organisasjon sammen med Asbjørn Sunde. (29.11.1940)

Den nye formannen i Studentersamfundet i Trondheim, Hugo Holtermann, blir overfalt av hirden inne i samfunnsbygningen fordi han har nektet å henge opp propagandaplakater. Overfallet blir anmeldt, men fører ikke frem. Senere arbeider Holtermann som kurér for den norske militære etterretningstjenesten og blir arrestert i 1941 på vei til Shetland med opplysninger om tungtvannproduksjon og lagrene av tungtvann. Han sitter i tyske fengsler og konsentrasjonsleirer ut krigen. Etter krigen blir han den viktigste drivkraften bak Nyegaard & Co (senere Nycomed) sin utvikling av røntgenkontrastmidler. (27.11.1940)

(Bildet viser styret i Studentersamfundet.)