En forordning gjør det straffbart å «drive svarthandel og snikhandel». Som svarthandel defineres «omsetning av varer eller andre ting uten offentlig bemyndigelse eller tillatelse». Snikhandel driver «den som overdrar, erverver eller fordeler varer eller andre ting i strid med gjeldende rasjonerings- og forsyningsbestemmelser». Strafferamme er inntil seks års fengsel og bøter inntil én million kroner. (31.01.1942)

Folkeskolene og fortsettelsesskolene i Oslo stenger i fjorten dager fra mandag 2. februar på grunn av kulda. Undervisningen i de høyere skoler skal fortsette som før. (31.01.1942)

Det kommissariske statsrådet holder sitt siste møte på Victoria terrasse, hvor de vedtar å legge ned sine embeter og anmode Quisling om å danne en ny regjering. (31.01.1942)

Etter at britiske fly har lykkes med å ta bilder av Tirpitz, tar ni Halifax bombefly og fem Short Stirling av fra basen i Skottland og forsøker å bombe Tirpitz i Fættenfjorden, dog uten hell. Flyene kommer ut for tåke, som gjør det svært vanskelig å gjennomføre presisjonsbombing. Flyene drar tilbake til basen uten å ha vært i nærheten av å treffe Tirpitz. (30.01.1942)

Lokalruteskipet Ingøy går ned i Måsøysundet, øst for Havøysund. Først blir skipet rystet av et hardt støt, så høres en voldsom eksplosjon. Ingøy legger seg over og synker raskt. Bare seks av de 22 som er om bord, redder livet etter tre kvarter i den isnende kulden. Årsaken til forliset er sannsynligvis en torpedo. (30.01.1942)

Det er en meget kald vinter. En mann fryser ihjel på fjellet i Namdal. Fra Sverige meldes det at tre mennesker har frosset ihjel. (29.01.1942)

Terboven gjør det klart i en samtale med sine medarbeidere at en ministerpresident «naturligvis skal stå under min kommando». (29.01.1942)

På grunn av snø og is er tilførslene av ved til Ålesund vanskeliggjort. Det blir derfor innført midlertidig rasjonering: Ei kvart favn eller fire sekker kubb til hver husstand. Skolene innfører samtidig brenselsferie til 9. februar. (28.01.1942)

DS Bjørnvik, en 1000-tonner fra første verdenskrig, har kommet ut av konvoien sin. Utenfor sørvest-spissen av England blir den angrepet av tyske fly. Fem bomber treffer den lille damperen, som nærmest blir pulverisert. Tre mann kaster seg på sjøen og henger seg fast i en bøye som flyter opp. De blir reddet etter 17 timer. Resten av besetningen på 16 mann omkommer. (28.01.1942)

Bergenserne Gustav Gjertsen, Alfred Offerdahl og Mons Rasmussen, som ble dømt til døden tidligere i januar, blir skutt og drept i Hestviken. Årsaken er «forsøk på Englandsflukt». (28.01.1942)

Alf Sigmond Pettersen (til venstre) og Per Spilling fra Harstad blir skutt og drept på Setermoen. Pettersen har vært tiltalt og fengslet for spionasje, mens Spilling ble tiltalt og fengslet for «begunstigelse av fienden» og våpeninnehav. (28.01.1942)

NS-avdelinger blir innkalt til Oslo, uten å vite hvorfor, og hovedstaden blir dekorert med flagg. Justisminister Riisnæs møter hos den NS-oppnevnte høyesterett og forteller at Quisling vil ta makten og bli sjef for en norsk, nasjonal regjering. Til det må han ha en kjennelse fra høyesterett om at det er lovlig og tilstedelig. Selv NS-dommerne tviler, men det ender med at samtlige kommissariske ministre skal anmode Quisling om å danne en regjering og at høyesterett uttaler at den ser «ingen avgjørende statsrettslig betenkelighet» ved dette. (28.01.1942)

MT Pan Norway av Oslo har blitt torpedert og senket av den tyske ubåten U-123 på reise fra England til Aruba. Alle 41 om bord overlever og blir plukket opp av det greske skipet Mount Aetna. (27.01.1942)

Nasjonal Samlings Ungdomsfylking har avviklet fylkesmesterskap på ski for Stor-Oslo. «En strålende mønstring som bød på lovende resultater og glimrende arrangement», ifølge avisene. (26.01.1942)

Etter et redaksjonsmøte i fagbevegelsens illegale avis, «Fri Fagbevegelse», blir en av medarbeiderne arrestert. I løpet av de neste dagene blir nesten alle som har med avisen å gjøre fengslet. (26.01.1942)

Harald Martin Skjold fra Fana blir henrettet i Kvarven. Tiltalen er «agitasjon overfor tyske soldater». (26.01.1942)