Russiske fly retter flere bombeangrep mot Kirkenes. Ved ett av dem blir det tyske Ortskommandantur truffet: Elleve tyske offiserer blir drept og alle papirer går opp i flammer. (31.12.1941)

Kommunistpartiets hemmelige ledelse har møte i Oslo, og der seirer Peder Furubotn og hans aktive motstandslinje. Furubotn blir partiets partisekretær og «sentralkomitéen godkjenner uten forbehold den krigspolitikk kamerat P. Furubotn har lagt fram». Med i Furubotns politikk er at man skal søke samarbeid med andre motstandsgrupper «uten hemninger av ideologisk art». (31.12.1941)

Kommissarisk innenriksminister Albert V. Hagelin skriver en artikkel i Morgenbladet og ber om at alle nordmenn skal slutte opp om Quisling. I tillegg skriver han:

(30.12.1941)

Nyheten om at Martin Linge falt under Måløyraidet når Linge-soldaten Birger Fjeldstad (bildet). Han skriver om det i dagboka si. Han og flere av mannskapene i Kompani Linge krever at norske eksil-myndigheter for fremtiden blir rådspurt på forhånd om aksjoner i Norge. Oscar Torp innleder samtaler med britiske myndigheter for å bringe samarbeid med Milorg og sabotasjespørsmål inn under betryggende norsk kontroll. (30.12.1941) 

I 1941 har omtrent 2000 nordmenn rømt til Storbritannia over Nordsjøen. Flere har også kommet over i forbindelse med de britiske kommandoraidene i Reine og Moskenes samt Måløy og Vågsøy. Andre har reist via Sverige. Før tyskerne angrep Sovjetunionen i juni, har fluktruten stort sett gått over Sovjetunionen, senere med fly via den såkalte Stockholmsruten. (30.12.1941)

Nenne Rachløw Isachsen skriver om de russiske krigsfangenes kummerlige forhold i sin dagbok fra Kirkenes. Hun omtaler også Harry Jensen, som i juni ble arrestert for spionasje for Sovjetunionen, har blitt torturert av tyskerne og i dag blir henrettet.

(30.12.1941)

Det bestemmes at vederlag til disponenter, direktører og andre bedriftsledere ikke må ytes med større beløp enn rimelig under hensyntagen til det utførte arbeide og det ansvar som er forbundet med stillingen. Vederlaget skal ikke være høyere enn gjennomsnittet av det årlige vederlag for årene 1938-1939. (30.12.1941)

Romjulen preges av tyskernes reaksjoner på Måløyraidet. Alle sivile lastebiler i Ålesund blir rekvirert av tyskerne, med sjåfør. Sjåførene blir beordret å ha med seg mat for tre dager og drivstoff for ti mil. Tyskerne plukker med seg all slags utstyr og synes å være parat til å forlate byen på kort varsel. Rolf Strømsheim skriver:

(29.12.1941) 

To arbeidere fra Sør-Gudbrandsdal er av Høyesterett dømt til 30 dagers fengsel fordi de har nektet å ta pålagt arbeide i jord- og skogbruk. I Holt har en mann fått en liknende dom. (29.12.1941)

Den tyske marinen beslutter å sende slagskipet Tirpitz til Norge for å hindre den allierte flåten i å bygge seg opp i nord-atlanteren. Skipet skal forlate Kiel den 12. januar. (29.12.1941) 

Wehrmacht og NSB har fått klar beskjed om at Nordlandsbanen fram til Fauske må ferdigstilles innen oktober 1943, som en del av Polarjernbane-prosjektet. Kravet om tempo blir overordnet hensynet til kostnader, og for å diskutere hvordan dette kan gjøres, blir NSB innkalt til krisemøte med Falkenhorsts jernbanekommando Kommando der Eisenbahn (Kodeis). Det er på det rene at det trengs betraktelig større mannskapsstyrker, så Kodeis krever at NSB knytter til seg norske entreprenører som underkontraktører. (29.12.1941)

Direktivet «Nacht und Nebel», som har den hensikt at politiske aktivister skal arresteres og «forsvinne» i tyske konsentrasjonsleire og tyskokkuperte områder mens krigen pågår, trer i kraft i Norge, Nederland, Belgia og Frankrike. Pårørende eller lokale myndigheter kommer ikke til å bli varslet når folk som havner under denne betegnelsen sendes ut av landet. Fangedrakten de får i leirene skal merkes med «NN». (29.12.1941)

På morgenen blir 11 nordmenn skutt i Nannestad; de dødsdømte i Stavanger-saken. Dette er den siste krigsrettssaken som blir avviklet i Norge med tyske dommere og norske forsvarere. Senere rettssaker skal føres for en SS-politidomstol uten norsk forsvarer. Det er i alt 15 anklagede i denne saken, der de aller fleste er tatt for spionasje. De har bygd en sender og forberedt motaksjoner mot tyskerne i tilfelle alliert invasjon. Flere av de arresterte har gått igjennom tortur. De som blir skutt er Karl Oftedahl, Ragnvald Olsson, Georg Helland, Martin Jacobsen, Karluf Bøe, Borgen Bøe, John Nielsen, Thomas Fjermestad, Einar Hoseth, Arnt Plesner-Pedersen og Georg Fjellberg. Alle benådningssøknader har blitt avslått. Gjennom fengselsprest Dagfinn Hauge sender lederen Karl Oftedahl ut et budskap: «Si til våre landsmenn at de ikke må hate. Be dem bygge Norge i kjærlighet». (29.12.1941)

Operasjon Archery, som regnes som vellykket blant britene, får Hitler til å forsterke garnisonen og forsvaret. Han ser aksjonen som en forberedelse på en alliert invasjon og binder dermed opp 300.000-400.000 tyske soldater i Norge. (28.12.1941)

Fiskeskipper Ragnvald Torheim fra Selje blir drept når allierte soldater går til angrep på en gruppe tyske soldater ved gården Tvendesæter sør for Ulvesund fyr. Ragnvald og broren Karsten forsøker å rømme unna, men førstnevnte blir alvorlig såret av en granatsplint. Kona Emma kommer til, og da sier Ragnvald til henne: »Det trykkjer så underleg inni meg.» Ingen kunne gjøre noe, så han dør av skadene som den eneste sivile som blir drept under Måløyraidet. (27.12.1941) 

Idet kulene flyr rundt de fleste i Måløy sentrum, stiger det en annen lyd, høyere og villere enn de andre, som en klagesang. Det er en stor og kraftig sekkepipeblåser, Jack Churchill, av medsoldater kalt Crazy Jack, på marsj oppover mot sentrum. Den skotske høylandsmusikken ligger som en om rundt alle kamphandlingene. (27.12.1941) 

Operasjon Archery: Britiske kommandosoldater raider Vågsøy og Måløy. Mannskap fra Kompani Linge, som i hovedsak består av sprengningseksperter, bistår. Tyske batterier og forlegninger blir ødelagt og ni skip blir senket. 98 fanger og 77 norske frivillige blir tatt med tilbake til England. Martin Linge, leder for Kompani Linge, blir drept utenfor tyskernes hovedkvarter i Måløy. Rubin Langmo er også med på raidet, som Linges assistent. Kaptein Leif Tronstad overtar jobben som liasonoffiser for Kompani Linge. (27.12.1941)