Dekksmann i Den Norske Marine, Petter Clausen Kaas fra Kristiansand, omkommer ved et ulykkestilfelle i Edinburgh. (15.05.1943)

Arne Sveen, som er en av mennene bak den illegale avisen Den annen front, blir arrestert. Han blir sittende på Bredtveit og Grini før han til slutt ender i Sachsenhausen der han sitter frem til krigens slutt. (15.05.1943)

“Oslo kommune er nå en av landets større jordbrukere”, melder en hovedstadsavis. 250 nye familier er i år tilgodesett med parseller. (15.05.1943)

Det trykkes opplysende kunngjøringer vedrørende 17. mai i de fleste aviser. Her fra Eidsvold Blad. (14.05.1943)

En rapport fra Norge til den tyske overkommando forteller at det nå er montert i alt tusen store kanoner i norske kystfestninger, og de tyske styrker har nådd et tall på 350 000 mann. Rapporten hevder at tallet må økes, slik at man har ryggdekning i tilfelle Finland kapitulerer for Sovjet. Hitler er fortsatt opptatt av en mulig alliert invasjon i Norge, så han vil gjerne sende enda flere styrker nordover. Til tross for en del kritikk lar han også mange av de store, tyske skipene forbli i norske havner. (14.05.1943)

Catalinaflyet Vingtor II lander i Melfjord i Nordland med de to etterretningsagentene Ole Snefjellå og Erling Moe. De ror i land i en gummibåt og oppretter en radiostasjon nær Lines. Oppgaven er å rapportere skipstrafikken i leia. (14.05.1943)

Det bestemmes at 17. mai i år, som i fjor, skal være vanlig virkedag. (13.05.1943)

Flysersjant Bernt Barge fra Oslo, som flyr for 332-skvadronen i England, styrter og omkommer med sitt Spitfire-fly under treningsflyging. (12.05.1943)

MT Sandanger av Bergen blir torpedert og senket på reise fra New York til Belfast, lastet med 7000 tonn bensin og 700 tonn parafin. 20 mann omkommer mens 19 redder seg i livbåtene. (12.05.1943)

Politidepartementet påpeker på nytt at personer som uten tillatelse fra riktig myndighet forlater det besatte norske området, får dødsstraff. I tilfeller med formildende omstendigheter, venter tukthus eller fengsel. (12.05.1943)

Sverre Ryen, som nylig har vært i opplæring for Germanske SS Norge, sendes ut av landet på transportskipet Monte Rosa som Waffen-SS-soldat. Han skriver i dagboka:

(10.05.1943)

Tobakksrasjonene blir ytterligere redusert fra 1. juni, og de ulike omsetningsleddene skal underlegges sterkere kontroll. Det kan tildeles 100 gram tobakk eller 80 sigaretter til hver mann og 20 sigaretter til hver kvinne for en periode på 38 dager. (10.05.1943)

Etter de siste dagers avklaringer i Sverige, sender Milorgs sentralledelse (SL) ut et direktiv om opprettelse av Bedriftsorganisasjonen (B-org) som skal stå under Forsvarets Overkommando gjennom SL. Det skal opprettes selvstendige grupper i alle større bedrifter, der det skal drives stille sabotasje, men også forberedes nedstengning av produksjonen ved alliert invasjon. I tilfelle tysk tilbaketrekning, skal man søke å hindre at tyskerne klarer å ødelegge bedriftene. Også Jernbaneorganisasjonen (J-org) er under dannelse. Dens spesialitet skal være å dirigere tyske jernbanevogner inn på feil bane, slik at reservedeler og liknende kommer på avveier. (10.05.1943)

Møtet mellom Milorg og Forsvarets Overkommando i Sverige har vært vellykket: “Det ble et velsignet møte”, sier Jens Christian Hauge. Han drar hjem til Norge med en omfangsrik protokoll. Det legges opp til en mye mer aktiv hjemmefront, der man nå ber om å få tilført større mengder våpen. Det er også bestemt at Milorgs råd og Sentralledelsen skal lede oppbyggingen av de væpnede organisasjoner, men Forsvarets Overkommando skal ha kommandomyndighet og avgjøre om, når og hvordan styrkene skal settes inn i kamp. Distriktssjefene kan ikke lenger igangsette aksjoner på egen hånd, uten godkjennelse fra Milorg-ledelsen. (09.05.1943)

Skoleguttene Hugo Arvid Aase, Odd Agnar Forså og Edgar Kristoffer Sollie omkommer når de leker med en gjenstand som tyskerne har etterlatt etter skyteøvelser i Dverberg. Gjenstanden eksploderer og skader alle tre så hardt at de dør rett etterpå. Man antar at det er en geværgranat som har eksplodert og lemlestet alle tre. (09.05.1943)

MS Corneville av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Table Bay til Takorandi. Alle om bord overlever i livbåtene. (09.05.1943)

Hittil har fem kontingenter med unge norske kvinner reist til Tyskland for å tjenestegjøre som hjelpesøstre i det tyske Røde Kors. (09.05.1943)

330 hjemvendte legionærer paraderer på Slottsplassen og defilerer for Quisling på Universitetsplassen. I kveld arrangerer Frontkjemperkontoret en fest for legionærene i Den mauriske hall og tilstøtende lokaler. (09.05.1943)

Det har gått noen tog fra Oslo med arbeidsmobiliserte norske tjenestepliktige som har meldt seg hos Organisation Todt, og en siste stor togtransport setter nå en foreløpig stopper for mobiliseringen. Utskrivningene fortsetter, men transportene av innkalte kommer til å finne sted i mindre skala framover. (08.05.1943)

Bare i Sarpsborg-distriktet regner man med at det vil bli dyrket 150 000 tobakksplanter i år. (08.05.1943)