Folk går på fjelltur under okkupasjonstiden også. Her er noen på tur til Sølen (1755 moh.) i Rendalen. (26.06.1941)

De fleste i Nationaltheatrets styre blir arrestert av tysk og norsk politi. Dette skjer etter at kravet om lisens er avvist av 17 mot 15 stemmer. Lisensen krever at teatrene må ha godkjennelse fra departementet for sin virksomhet. Gulbrand Lunde går inn i salen ledsaget av politiet og leser opp arrestordren på styreformann Harald Grieg (bildet), styremedlemmer Francis Bull og J. Sejersted samt representantskapets formann Jens P. Heyerdahl. De to NS-medlemmene i styret ansetter en NS-mann som ny teatersjef. (26.06.1941)