Det første av de såkalte Grimelund-møtene samler en gruppe på Grimelund gård i Oslo under dekke av et normalt middagsselskap. Under møtet framkommer det manglende tillit til London-regjeringen, Stortinget og dets presidentskap. Møtet tar sikte på å opprette en ledelse for sivilt motstandsarbeid i samarbeid med regjeringen samt skape en bedre kontakt mellom hjemme- og utefront. Denne «Kretsen» skal senere bli et sentralt organ for Hjemmefrontens ledelse. De blir også enige om å sende en representant til London, som skal tre inn i regjeringen for å ivareta hjemmefrontens interesser. Paul Hartmann (bildet) blir utpekt til dette. Gruppen vil også kreve at forsvarsminister Ljungberg går av, fordi de tillegger ham hovedansvaret for at det ikke ble mobilisert og at miner ikke var utlagt i Oslofjorden 9. april 1940. (20.06.1941)

Tyskerne innfører unntakstilstand med sperreområde for Bergen, Laksevåg og Nesttun og sperretid (portforbud) fra klokka 21:00-05:00. (20.06.1941)

To mann omkommer når Northrop-flyet deres kolliderer med fergen «Sam McBride» i havneløpet i Toronto, ikke langt fra Little Norway. Avisen Toronto Star skriver at det snart er «et tidsspørsmål før et av de norske flyene styrter inne i selve byen». (20.06.1941)