Mange finner ulike måter å tjene penger på. Det har vært en kald vinter, så noen tilbyr køtjenester for de som ikke vil stå ute i kulda. (31.03.1942) 

Høyesterett i Sverige har kommet med en dom som sier at de såkalte kvarstadbåtene som ligger i Göteborg skal få rett til å seile fra byen, til Nortraship og de alliertes fordel. Etter dette har tyskerne startet en omfattende patruljering utenfor den svenske tremilsgrensen og lagt planer for å senke skipene som nå er lastet med verdifulle varer for alliert krigsindustri. I kveld kaster fartøyene loss, men kun to av ti skip når Storbritannia. Seks av skipene blir sprengt av kapteinen eller senket, mens to må returnere til Göteborg. Av totalt 471 personer når kun 132 Storbritannia, mens 234 blir tatt til fange og 85 returnerer til Göteborg. 19 omkommer på havet. Bildet viser HMS Vanity som eskorterer kvarstadbåtene i Nordsjøen. (31.03.1942)

Osvald-gruppen har en sabotasjeaksjon med en brannbombe mot Norma Prosjektilfabrik i Oslo. Aksjonen mislykkes. (31.03.1942)

Handels- og forsyningsminister i Quislings regjering, Eivind Blehr (til venstre), har vært i Berlin for å inngå en avtale som sikrer innførsel av næringsmidler fra Tyskland for resten av okkupasjonen. Avtalen ble signert av Blehr og den tyske ernæringsministeren Herbert Backe. Norge er nærmest helt avhengig av livsmidler fra Tyskland. Det var en melding om at 25 000 tonn korn fra Hamburg ikke ville bli ekspedert som utløste Blehrs flytur til Berlin. (31.03.1942)

Alle lærere som er fengslet på Grini sendes med buss til Lysaker og begynner transporten til Nord-Norge. (31.03.1942)

Rikskommissær Terboven med følge «nedlater seg» til et besøk i «Lille London», der mange har flyktet over til Storbritannia. Terboven ønsker å personlig ta seg av «uregelmessighetene» i Ålesund og distriktet. Diverse straffetiltak blir innført: Stopp av all tildeling av alkohol og tobakk på ubestemt tid, de innleverte radioene skal inndras for bestandig, kinoen skal stenges. Det er litt av et følge Terboven har med seg, blant andre Wilhelm Rediess, Paul Wegener, Gerhard Flesch, Rüdiger von der Goltz og politiminister Jonas Lie. Det er tydelig at opposisjonelle ytringer i distriktet skal tas alvorlig, og nazistene har sett seg lei på en laber tjeneste-iver i Ålesunds politistab. På St. Olavs plass i byen blir det holdt mønstring av Ålesunds-politiet, og Terboven og Lie er blant talerne. Flere politikonstabler blir avsatt. (31.03.1942)

I løpet av årets første tre måneder har tyske ubåter senket 72 allierte skip i farvannet mellom Cape Hatteras og Newfoundland. 18 av disse var norske, og på de norske skipene har 264 mistet livet. (30.03.1942)

Britene forsøker seg på ny presisjonsbombing mot Tirpitz, som igjen ligger på plass i Fættenfjorden. Men også denne gangen er det tåke, og de 34 Halifax-bombeflyene må slippe bombene i blinde. Alle bombene bommer på Tirpitz og flere av flyene blir truffet av tysk luftvernild. Seks Halifaxer og 42 mann blir drept av forskjellige grunner; noen blir skutt ned mens andre må nødlande i åpent hav. (30.03.1942)

Nordahl Grieg, som var sterkt delaktig i gulltransporten i april og mai 1940, blir forfremmet til kaptein etter å ha gjennomført flere offiserskurs i Storbritannia. For tiden skriver han artikler og dikt og reiser rundt som krigskorrespondent der hvor nordmenn er stasjonert: I USA, Canada, Island og Jan Mayen. På denne måten styrker han nordmennenes moral og oppildner deres kampvilje. (30.03.1942)

Politibetjenter i Bergen får ordre om å være på vakt mot klær i nasjonale farger. Blir folk påtruffet med for eksempel rød genser, blå bukse og hvite strømper, skal politiet notere navn og adresse og kontrollere personalia i grenseboerbeviset. Klesplagg skal konfiskeres, slik at antrekket ikke lenger virker demonstrativt. (30.03.1942)

Flyalarmen går i Vardø. Et fly av ukjent nasjonalitet kommer fra øst med vestlig kurs og slipper fem bomber. Tre pakkhus blir skadet, men ingen personer kommer til skade. (29.03.1942)

Den tyske ubåten U-585 forlater Kirkenes for å operere mot konvoi PQ-13. Etter kort tid går ubåten på en tysk flytemine og forsvinner i dypet med hele besetningen. (29.03.1942)

Kong Haakon og kronprins Olav har flyttet inn i herregården Foliejon Park i nærheten av Windsor i England. Eiendommen fungerer også som hovedsete for den norske eksilregjeringen fremover. Her er de avbildet på kongens kontor. (29.03.1942)

Einar Skinnarland, som for to uker siden var med på å kapre DS Galtesund og meldte seg til Kompani Linge i London, blir sluppet ut i fallskjerm over Telemark for å rekognosere og være kontaktpunkt i Rjukan. Skinnarland har vokst opp nær tungtvannfabrikken, er meget godt kjent i området og har en bror og flere venner som jobber på fabrikken. Under dekke av å arbeide med byggingen av demningen ved Mårvatnet, kommer Skinnarland til å skaffe mye informasjon som bidrar til de senere sabotasjeaksjonene. Når han i dag vender hjem til foreldrene i Rjukan, er den offisielle forklaringen på fraværet at han har vært på ferie på Østlandet. (29.03.1942)

DS Raceland av Panama blir senket ved et tysk flyangrep nordøst for Nordkapp, på reise fra Boston til Murmansk. 13 nordmenn omkommer og 17 mann overlever i en livbåt. (28.03.1942)

MT Svenør av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Trinidad til Halifax. Åtte personer omkommer, derav sju nordmenn. 29 overlevende blir fisket opp og ilandsatt i Philadelphia. (27.03.1942)

Deportasjonen av jøder i Frankrike begynner. Propagandasjef Joseph Goebbels skriver i dagboka si om skjebnen jødene går i møte: «Det blir brukt en temmelig barbarisk fremgangsmåte som her ikke skal beskrives nærmere, og jødene selv blir det ikke stort igjen av». Tross informasjonssperren fra Hitlers regime, viser det seg at en del informasjon siver igjennom slik at andre begynner å forstå hva som skal skje med jødene. (27.03.1942)

Sosialdepartementet kunngjør at det av hensyn til brenselsforsyningen og vannsituasjonen er blitt nødvendig at alle arbeidere utenom livsviktige og krigsviktige bedrifter tar en uke av sin ferie i forbindelse med påskeferien. (27.03.1942)

Quisling beslutter at det skal opprettes et gymnas for særlig begavet ungdom, som foreløpig blir lagt til Viken ungdomsskole ved Gjøvik. (27.03.1942)

Påsken står for døren, og helt overraskende blir det kunngjort at det skal utdeles en ny rasjon av enten 20 gram te eller 30 gram kaffe. Rasjonen vil først kunne utdeles etter påske. (27.03.1942)