Tyske forberedelser har foregått i flere dager i Kirkenes-området. Finske og tyske soldater er forflytta nærmere den sovjetiske grensa. Øverstkommanderende for de tyske troppene i Norge, Nikolaus von Falkenhorst, gir ansvaret til den tyske «helten fra Narvik», Eduard Dietl, for å utføre angrep på Murmansk med 50 000 bergjegere. De to møtes dagen før angrepet på bergryggen Kuosmoaivi for å overvære angrepsåpningen. (Foto: Vega forlag). (28.06.1941)