Kystruteskipet DS Tromøsund av Arendal kapres i Rekefjord av 17 mann fra Kompani Linge, ledet av Odd Starheim. Det kommer til skuddveksling med tyske styrker på kaien, slik at okkupasjonsmakten umiddelbart vet om aksjonen. Under flukten over Nordsjøen mot Skottland, innhentes skipet av tyske fly og senkes. Alle 44 om bord omkommer. (28.02.1943)

Sabotørene fra Grouse og Gunnerside har lykkes i å komme seg inn på Norsk Hydros anlegg på Vemork og sprenge elektrolyseanlegget. Aksjonen er gjennomført uten at sabotørene løsnet skudd. Få timer etter har de kommet seg opp på vidda igjen. Tyskerne setter inn store styrker for å pågripe de skyldige, men uten resultat. (28.02.1943)

Sabotasjegruppa Gunnerside, som har slått seg sammen med gruppa Grouse på Hardangervidda, forlater en liten hytte i Fjøsbudalen for å ta seg ned til Vemork. Planen er å sette tungtvannfabrikken ut av spill. Alle er i full uniform, med britiske battledresser, og de er bevæpnet med maskinpistoler, pistoler og håndgranater. De har med seg to sekker med sprengstoff. Tungtvann er en liten, men viktig brikke i tysk atomforskning. Britene er overbevist om at dersom tyske forskere får alt det tungtvannet de trenger, kan det resultere i et våpen med en sprengkraft verden ikke har sett maken til. Derfor må tungtvannsproduksjonen ødelegges gjennom sabotasje. (27.02.1943)

Minesveiperen Harstad av Sandefjord senkes av tyske motortorpedobåter i den engelske kanal, mens den er sammen med jageren Eskdale og tre britiske trålere på eskorteoppdrag. Bare én av mannskapet på 22 mann reddes. (27.02.1943)

De norske jødene som er sendt til Tyskland med MS Gotenland har ankommet Stettin og blir plassert i godsvogner på vei mot Auschwitz via Berlin. (27.02.1943)

Som resultat av loven om nasjonal arbeidsinnsats, blir barer, nattlokaler og luksusrestauranter i hele landet pålagt å stenge. Dette rammer for Oslos del Bristol bar, Den mauriske hall, Continental bar og spisesal, Grand bar og Speilsalen, Regnbuen og Regnbuen bar samt Rosekjelleren. (27.02.1943)

Alle offentlig ansatte «tyskertøser» blir fradømt sin stilling, med bakgrunn i en provisorisk anordning forfattet av London-regjeringen i dag. Denne «tjenestemannsanordningen» fastslår at «unasjonal atferd» medfører oppsigelse fra stillinger innen stat og kommune. Det blir ikke tatt hensyn til om den «unasjonale atferden» har funnet sted før anordningen ble vedtatt, og kanskje ikke engang kan dokumenteres av annet enn rykter om personen. Etter hvert vil andre «tyskertøser» oppleve å bli utstøtt av familie og sosiale nettverk. Bildet viser tyske soldater sammen med norske kvinner i Brønnøysund. (26.02.1943)

Det nedlegges forbud mot å arrangere eller delta i offentlig dans. Politidepartementet kan gjøre unntak for øvelse og oppvisning i norsk folkeviseleik, og enkelte danseskoler får fortsette virksomheten på bestemte betingelser. (26.02.1943)

Det er utført en ny sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen: Planen er egentlig å ødelegge kaiene på Thamshavn, men bevoktningen er så sterk at sabotasjegruppen Granard i stedet fester magnetiske miner på skipet DS Nordfahrt ved utskipningsanlegget. Aksjonen er vellykket, og det 5000 tonn tunge skipet sprenges, fullastet med svovelkis. Aksjonen er utført av Peter Deinboll, Bjørn Pedersen og Olav Sættem. (26.02.1943)

I Steinkjer blir Solveig Kleve vitne til arrestasjonen av motstandsmannen Gunnar Fredriksen. Nå går det opp for henne at kjæresten «Bjarne Asp» ikke er motstandsmann, men Gestapo-agenten Henry Rinnan. Kleve møtte Rinnan høsten 1942 og har vært negativ agent siden da. Frem til kapitulasjonen fortsetter hun som kontordame for Sonderabteilung Lola. (25.02.1943)

En lektor og tre elever som natten mellom 24. og 25. januar reddet en tysk underoffiser og fire tyske soldater fra å drukne, ble i går overrakt en belønning på 1000 kroner av rikskommissær Terbovens representant i Bergen. Overrekkelsen fant sted på Stord lærerskole. (25.02.1943)

MS Ingria av Bergen blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Storbritannia til New York. Alle om bord blir reddet av kanadiske HMCS Rosthern. (24.02.1943)

158 norske jøder – kanskje flere – deporteres til Tyskland med lasteskipet MS Gotenland. Gotenland blir dermed det tredje skipet som brukes i deportasjonen av norske jøder. Fangene om bord er overført fra Bredtveit og Grini; 71 kvinner, 63 menn og 24 barn født i 1924 eller senere. Destinasjonen er Stettin, der fangene skal stues i godsvogner og sendes til Berlin for å tvinges til å skrive under på at de overdrar formuene sine til den tyske stat. Etterpå blir de sendt videre til Auschwitz. Kun seks eller syv av fangene som blir sendt med Gotenland overlever krigen. (24.02.1943)

MT Glittre av Stavanger/Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Storbritannia til New York i ballast. Tre mann blir drept mens resten av mannskapet blir berget. (23.02.1943)

Rinnanbandens infiltrasjonsarbeid i Namdalen blir avslørt. Alarmen går, og store deler av motstandsbevegelsen rømmer til Sverige. I Vikna blir dog ikke avsløringene av «Olav Wist» alias Henry Rinnan tatt alvorlig, så her holder dobbeltspillet fram. (23.02.1943)

Beboere i Kirkenær blir utsatt for et voldsomt sjokk: Hele hovedkvoten av tobakk til kjøpmann Kent Olsen har blitt borte. Sendingen var på hele 12 kilo, og som vanlig vet man ikke hvordan den har forsvunnet. (23.02.1943)

Større og mindre tyverier på togene på Rørosbanen gir politiet nok av oppgaver å løse, ifølge avisen Fjell-Ljom. En beruset reisende ble forleden frastjålet ikke bare strømpene på bena, men også gebisset i munnen. (23.02.1943)

Resten av familien Steinfeld blir arrestert i sitt hjem i Rasmus Rønnebergs gate 18 i Ålesund. De blir sendt til Oslo via Åndalsnes, eskortert av tysk sikkerhetspoliti. Faren i familien, Israel Steinfeld, ble arrestert høsten 1942 og sendt til Tyskland med DS Monte Rosa. Nå har turen kommet til kona Lea, sønnen Morten (16) og datteren Reidun (19). Steinfelds forretning i Kongens gate 26 er besudlet med hakekors og påskriften «Jøde». Alle mister livet kort tid etter ankomsten til Tyskland. (22.02.1943)

På et tysk-norsk fellesmøte i Oslo blir Loven om Den nasjonale arbeidsinnsats lansert med taler av Quisling og Terboven. Dette får bred omtale i presse og radio. Loven gir adgang til tvangsutskrivning av «all arbeidskraft som ikke er fullt utnyttet eller som brukes til arbeid som ikke er nødvendig», samtidig som bedrifter og virksomheter kan innskrenkes eller nedlegges «når de ikke er livsviktige». Loven gjelder «total mobilisering» av menn mellom 18 og 55 år og kvinner mellom 21 og 40 år, unntatt mødre med mindreårige barn, som nå får beskjed om å melde seg for arbeidsformidlingen i bostedskommunen. (22.02.1943)