Tyskerne gjenerobrer den polske byen Jedwabne, med en jødisk befolkning på rundt 1600 personer. Bare syv av jødene kommer til å overleve, etter at byens egen befolkning den 10. juli slakter ned jødene og brenner over 1000 av dem i en låve, dels på grunn av antisemittisme og dels grunnet press fra tyske soldater. (24.06.1941)

Ronald Fangen, arrestert i november i fjor, blir løslatt etter at forfatterkollega Knut Hamsun griper inn overfor rikskommissær Terboven. Fangen (bildet) kjøres hjem til Dusgård av tyskerne. (24.06.1941)

MS Vigrid av Tønsberg/Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra New Orleans til Manchester. I tillegg til mannskapet er også ti amerikanske Røde Kors-søstre om bord. 27 av 47 om bord omkommer. (24.06.1941)

MS Soløy av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Bermuda til Hull med hvete. Alle 32 om bord overlever og blir plukket opp av et britisk skip. (24.06.1941)

Etter Tysklands angrep på Sovjetunionen har Finnmark blitt involvert i verdenskrigens nordfront. Tyske styrker har gått fra Finnmark gjennom Peisen for å delta i angrepet mot øst. Dette skal vise seg å bli skjebnesvangert for mange byer i Finnmark som får lide for mange sovjetiske bombeangrep gjennom krigen. (24.06.1941)

Flyalarmen går i Vardø. Det kommer sovjetiske Tupolev SB-2-fly over byen med kurs fra nord mot sør. En del bomber kastes over Vårberget, men ingen sivil skade. Tyskerne besvarer ilden med konstant ildgivning. (24.06.1941)

Sabotasjeorganisasjonen Osvald-gruppa, som stort sett har forholdt seg stille siden Tyskland og Sovjet undertegnet en ikke-angrepspakt i 1939, blir aktiv igjen etter at tyskerne har angrepet Sovjet. Asbjørn Sunde er leder, og det finnes grupper i Oslo, Bergen og Narvik. Gruppa har allerede før krigen utført sabotasje mot fascistiske staters skipsfart. (24.06.1941)

MB Lill forlater Vestlandet mot Storbritannia med 14 personer om bord, blant dem tre kvinner. Kjærestene til Aud Herfjord og Else Marie Wartdal har reist i forveien tidligere i vår, og planen er å holde dobbeltbryllup når damene kommer fram. Båten får motorskade på vei over, så den må sette seil. Reisen varer i seks døgn og er organisert av Sverre Nielsen-gruppa. (24.06.1941)

Henry Rinnan har det første året i tjeneste for Gestapo levert rapporter om politiske forhold i Trøndelag og Møre og Romsdal. Han forsøker å melde seg til tjeneste for Waffen-SS, men blir i stedet tatt opp som etterretningsaspirant. Hovedsakelig skal han fortsatt inntil videre jobbe alene som agent. (24.06.1941)

En ny forordning fra kommissarisk statsråd Axel Stang sier at idrettslag som ikke tillater sine medlemmer å drive aktiv idrett, kan oppløses. Da skal nettoformue i så fall tilfalle staten og forvaltes av kommunen hvor idrettslaget har sete. (24.06.1941)