Moldeguttene Kåre Harrang og Johan Sandøy, som har deltatt i motstandsarbeidet og englandstrafikken fra Ålesund, blir gjennom Henry Rinnans negative agenter forledet til å oppsøke en leilighet i Trondheim som Kitty Lorange benytter under dekknavnet Gerd Engan. Der tror Harrang og Sandøy at de skal få hjelp til å flykte til England, men de blir lurt i en felle: Sammen med Lorange går de til en kafé hvor de blir anholdt og arrestert av Rinnanbanden. De viktige papirene de har med seg for motstandsbevegelsen, lykkes de i å spise opp. Guttene føres til Misjonshotellet i byen, hvor de blir slått og banket opp. Deretter sendes de til Falstad fangeleir. (31.07.1942)

Den norske 332-skvadronen kommer i kamp. De 12 Spitfire-flyene drar inn over franskekysten. Åtte av flyene lander to timer senere og kan fortelle om tre nedskutte tyske fly, men fire av skvadronens fly er savnet. Senere kommer beskjed om at to av flyverne har havnet i krigsfangenskap, mens Svein Nygaard og Olaf Tandberg er skutt ned. (31.07.1942)

Varer som helt eller delvis består av bly, kobber, nikkel, tinn eller legeringer av disse metallene, skal innleveres til Norges Metallsentral av importører, forhandlere og produsenter. Erstatning blir gitt etter skjønn. Begrunnelsen er at det skal dannes en reserve for samfunnsviktig norsk/tysk industri. (30.07.1942)

NS-biskopene utsteder en ny lov om menighetsråd. Medlemmene skal ikke lenger velges, de skal oppnevnes. Førerprinsippet blir forsøkt innført og antallet medlemmer kortes ned til tre. Dersom presten i området er lojal til Kirkedepartementet, skal han fungere som formann, og resten av rådet skal være to rådgivere. Dersom det ikke er en lojal prest i menigheten, skal NS-lagføreren på stedet finne en alternativ formannskandidat. De gamle menighetsrådene blir avsatt, men mange av dem fortsetter å virke i menighetene og lokalmiljøene og tar i stedet ordrer fra Den midlertidige kirkeledelse. Dette kommer til å føre til åpne konflikter mellom to menighetsråd i samme menighet, blant annet om bruksmidler, bruk av kirkerom, konfirmasjoner og liknende. (30.07.1942)

Omar Adolf Benco, som virker som kelner i Østre Aker i Oslo, blir arrestert mistenkt for å ha arbeidet med utgivelse av LOs illegale medlemsblad Fri Fagbevegelse. Han blir etter hvert sendt til Sachsenhausen hvor han dør av dobbeltsidig lungebetennelse i 1943. Omar etterlater seg kone og ett barn. (30.07.1942)

Det meldes at 1500 kroner og 80 kilo poteter er stjålet fra en Oslo-restaurant i løpet av natten. (30.07.1942)

DS Bill av Oslo blir torpedert av en tysk ubåt på reise fra Brasil til New York og synker på fire minutter. En brasiliansk messegutt blir drept. Kaptein Christian Evensen blir beordret om bord i ubåten og blir senere ført til tysk sykehus og fangeleir i Rennes i Frankrike. Der dør han av hjertesykdom i november. Resten av mannskapet – 23 mann – overlever i tre livbåter og når Trinidad i løpet av august. (29.07.1942)

Nasjonal Samling har stor Olsok-markering på Stiklestad. Solkorset er oppsatt over talerstolen. I bakgrunnen ses Stiklestadgården. Både Vidkun Quisling og Axel Stang er til stede, og nazibiskop i Nidaros, Einar Lothe, forretter gudstjeneste i Stiklestad kirke. (29.07.1942)

Gestapo arresterer flere Milorg-ledere i Oslo og på Østlandet. Leder Knut Møyen blir nesten tatt sammen med Erling Lorentzen, men de klarer å flykte. Begge havner til slutt i London og tjenestegjør for henholdsvis Forsvarets Overkommando og Kompani Linge. Jens Christian Hauge, som i hemmelighet har blitt introdusert for Senetralledelsen i Milorg, overtar som regionsjef og senere generalinspektør for all Milorg-virksomhet i Norge. (29.07.1942)

Arne Stensrud, lokomotivpusser i Oslo, blir arrestert for andre gang. Han ble først arrestert i oktober for å ha radio og for å dele ut illegale aviser. Han slapp ut etter fem måneder, men har fortsatt sitt illegale arbeid og blir arrestert på nytt. Han havner på Møllergata 19 og Grini før han blir skutt på Trandum i 1943. (28.07.1942)

DS Leikanger av Bergen blir torpedert og senket av den tyske ubåten U572 på reise fra Cape Town til Trinidad. Fartøyet eksploderer, og 13 av mannskapet karrer seg opp på to flåter og blir senere reddet av et amerikansk skip. 15 av besetningen omkommer. (27.07.1942)

Gestapo øker innsatsen mot motstandsfolk. Under en razzia i Østfold har de hellet med seg: De får tak i Milorgs distriktssjef Didrik Nilsen og radiotelegrafist Ernst Kirkeby Jacobsen. Disse arrestasjonene kan spores tilbake til listen over kontakter som Gestapo fikk tak i da de arresterte Torbjørn Gulbrandsen i mai. (27.07.1942)

Nå som biskop Berggrav har blitt alene på hytta han er internert i, blir det enda viktigere å finne på ting som kan bryte opp i kjedsomheten. En kveld stikker han ut gjennom hullet i doen for å tilbringe natten på toppen av Vardåsen. I en ryggsekk har han med sovepose, kaffekjele og tørr ved. Han gjør opp bål ved varden, opplever soloppgangen i øst over Oslo og synger «Gud signe vårt dyre fedreland». Han oppdages ikke av vaktene når han sniker seg inn i hytta igjen på morgenen. (26.07.1942)

Terboven er i ferd med å avslutte sin reise i Nord-Norge og Finland. Her lekeslåss han med general Eduard Dietl under et festlig lag i Rovaniemi like før hjemreise til Oslo. Hammeren har Dietl fått i gave da han ankom stedet. (26.07.1942)

Gestapo har kommet på sporet av etterretningsorganisasjonen XU. Organisasjonen rapporterer til MI2 og Forsvarets Overkommando i London, og det er etablert et nett over hele det sørlige Norge. Leder Arvid Storsveen blir nå tvunget til å flykte til Sverige og lede XU derfra. (26.07.1942)

Ved høymessen i alle kirker leses meldingen fra bispemøtet i juni om Den midlertidige kirkeledelse opp. Det leses også opp et gjentatt budskap om bruddet med staten. Dette nye øverste organet for kirken er dannet på grunnlag av en felles forståelse av at kristen-Norge står sammen mot nazismen. Formann er Ole Hallesby. Innen få dager erklæres Den midlertidige kirkeledelse forbudt av Kirkedepartementet. (26.07.1942)

MT Tankexpress av Moss blir torpedert og senket av en tysk ubåt sør for Kapp Verde. Hele mannskapet kommer fra det med livet i behold i tre livbåter og blir senere tatt opp av britiske HMS Lightning. (25.07.1942)

I følge en norsk-britisk avtale skal det britiske flyselskapet BOAC overta den norske flyruten Stockholm-Skottland. Selskapet overtar de norske flyene og bærer alle utgifter, men lar norske myndigheter disponere 50 prosent av alle plasser på ruten. (25.07.1942)

Eksilregjeringen innfører verneplikt for norske kvinner som oppholder seg i Storbritannia, slik som for menn. De skal gjøre tjeneste i den norske forsvarsmakt fra det året de fyller 18 til det året de fyller 40. Frem til 1945 vil det være kvinnekorps i hæren, marinen og flyvåpenet både i Storbritannia og Canada. (24.07.1942)