DS Kongshaug av Haugesund (8 drept), DS Røsten av Tønsberg (7 drept) og DS Bokn av Haugesund (12 drept) blir torpedert av den hurtigående tyske E-båten S70. (09.07.1942)

Vareknappheten er mer og mer følbar. I bybildet er det lengre og lengre køer av folk som trenger ymse varer. Folk venter tålmodig, i time etter time. Torghandelen er et sorgens kapittel for tiden; blomster er det eneste det er rikelig tilgang på. Noen selger tidvis litt jordbær for 20 kroner kiloen, og en liten smak er noen få forunt. Mange møter gjerne opp utenfor Vinmonopolet midt på natten for å sikre seg noen av de få varene som omsettes. Noen heldige får tak i Brandy Special, mens andre må ta til takke med borgerakevitt fremstilt av cellulosesprit. For svartebørshandelen er det dog gylne tider. Tobakk og brennevin står særlig høyt i kurs, og det er vanlig med priser på henholdsvis 30 kroner pakken og 60 kroner flasken. (09.07.1942)

Tre byttesentraler for skotøy til barn opprettes i disse dager i Oslo. Kvoten for Oslo ligger langt under behovet. (08.07.1942)

Pris- og rasjoneringspolitiet skjerper kontrollene på busser, tog og båter. I Bergen er det foretatt ransaking i et par fjordbåter, og det er beslaglagt rasjonerte varer. Det varsles strengere straffer for overtredelse av pris- og rasjoneringsforskriftene. Ved ulovlig omsetning, skal både kjøper og selger ilegges straff. (07.07.1942)

Politiet i Oslo forbyr å stille seg i kø til de “frie” tog fra Østbanestasjonen og Vestbanestasjonen før klokken seks om morgenen. Dette gjøres for å dempe ferierushet. Særlig eldre folk hilser tiltaket velkomment, fordi mange har måttet stå opp i otta for i det hele tatt å komme med togene. (07.07.1942)

40 norske sjøfolk omkommer i to dramatiske skipsforlis: I det østlige Middelhavet blir DS Hero av Drammen sprengt av to torpedoer. Bare 14 av 44 mann overlever og bringes til sykehus i Jaffa. Omtrent samtidig blir MS Bayard av Oslo (bildet) sprengt av en torpedo på den amerikanske østkysten. 11 mann omkommer, mens de 21 overlevende klarer seg i livbåter og blir brakt til New Orleans. (06.07.1942) 

For første gang stenges en forretning i Bergen etter en prisrettsdom. Det gjelder en forretningsmann som har tatt for høy pris på fire damevesker. Foruten fengsel og bot får han ordre om å holde forretningen stengt i 35 dager. (06.07.1942)

På nytt regner det bomber over Vardø. Denne gangen mister fem mennesker livet. Tre kvinner og en mann blir såret etter angrepet. Totalt ti hus blir ødelagt og flere blir stygt skadet. På dette tidspunktet begynner depresjonen å melde seg blant innbyggerne gjennom tiltakende nervøsitet etter langvarige luftangrep mot byen. Hittil har 30 personer blitt drept etter bombing. (06.07.1942)

Det er ikke lenger mulig å få anvist fløte, kakao og kokesjokolade mot fremvisning av legeattest, har Forsyningsdepartementet bestemt. (06.07.1942)

Livet for de jugoslaviske fangene i fangeleiren i Beisfjord er brutalt og medfører en rask nedbrytning av fangenes helse. De arbeider mest i og rundt leiren i begynnelsen, men får ikke lov til å gå inn i brakkene mellom klokken 5 om morgenen og klokken 20 om kvelden. Selv i regn og kulde må de gå halvnakne. Offiserene og vaktene går rundt i leiren og kommanderer fanger, for eksempel til å løpe rundt leiren eller kjøre trillebår med medfanger oppi. De som ikke makter dette, blir slått. Kombinert med lite mat, fører behandlingen til at flere og flere fanger blir syke og må legges inn på sykebrakken. Matrasjonen er bare 250 gram brød hver dag, litt margarin og en suppe med litt grønnsaker oppi. For de fangene som arbeider med steinarbeid eller annet hardt arbeid, tar dette på helsen. Per i dag er det 87 syke og 800 friske fanger i leiren. Dokumenter fra den tyske SS-ledelsen viser at tallet på syke øker kraftig fremover. (05.07.1942)

De allierte ønsker å motarbeide produksjonen av tungtvann i Norge, og bombing av tungtvannsanlegg blir diskutert som en løsning. Produksjonen av tungtvann er viktig for det tyske atombombeprogrammet. Det hersker imidlertid uenighet på alliert hold om hvorvidt sabotasje kan stoppe produksjonen. (05.07.1942)

Et tysk fly, Henkel 111, nødlander i sjøen utenfor Buvik på Kvaløya ved Tromsø. Besetningen kommer fra det hele uten skader, men flyet forsvinner i dypet. (04.07.1942)

DT Madrono av Kristiansand blir kapret av den tyske raideren Thor på reise fra Melbourne til Abadan. Prisemannskap settes om bord, setter kursen mot Japan og holder den norske besetningen i fangenskap. Enkelte forsøker å rømme, og Trygve Berge dør under tortur som straff for rømningsforsøket. To av nordmennene dør av sykdom under fangenskapet. (04.07.1942)

For første gang foregår en spesifikk utvelgelse i Auschwitz-Birkenau: Arbeidsføre menn og kvinner blir sendt til tvangsarbeidsleire, mens gamle, barn og syke utpekes til gasskamrene. De første ofrene for utvelgelsen er en toglast med slovakiske jøder. Etter hvert blir plyndring fra ofrene satt i system: Alt fra personlige gjenstander til menneskehår blir fratatt ofrene og senere brukt til krigsproduksjon (hår blir for eksempel brukt som tetningsmiddel til røranleggene i ubåter). (04.07.1942)

Noregs Ungdomslag melder at forbudet mot offentlig dans ikke gjelder for nasjonal dans og folkevisedans, som fortsatt kan drives helt fritt. (04.07.1942)

En mineeksplosjon ved gården Kilan i Flakstad i Lofoten har krevd fem menneskeliv, deriblant to barn. To av de omkomne er fra Ballstad. Fire personer ble i tillegg skadet. (04.07.1942)

En avis melder: “Stor ferietrafikk i dag. Folk er makeløse til å finne en utvei når det gjelder å komme på landet”. Med stadig hardere reiserestriksjoner er sykkelen et uunnværlig fremkomstmiddel. Daglig drar hundrevis av sykkelturister med stor oppakning ut fra de store byene. De fleste drar til fjells og overnatter i telt, samtidig som de besøker bondegårder underveis for å kjøpe egg og melk. (04.07.1942)

Kvinner står i matkø sommeren 1942, på Kragerø torv. Melkespann tyder på at de også skal til meieriet. (03.07.1942)

MS Gundersen av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Honduras til Texas. Én person omkommer og 25 personer går i livbåtene. (02.07.1942) 

Det er flere flyalarmer i Vardø gjennom døgnet. Mange bomber slippes, og tysk luftvernartilleri forsøker å skyte ned flyene. Blant annet blir det bombet mot Vardø kirke, som får store skader i tårnet og tårnhuset. Alle vinduene i kirken blir knust. Søndre vegg får store skader, og det går stygt ut over inventaret i kirken. Åtte gårder får store eller svært store skader og en mange hus får vindusruter skadet. Ingen mennesker blir skadet, men fire hester blir drept. Innbyggerne viser en god holdning, selv om man hittil har hatt store påkjenninger med krigshandlingene. (02.07.1942)