Ved kongelig resolusjon blir det ved Generalkonsulatet i New York opprettet et eksternt kontor til Det Norske Innskudds- og Trekkontoret for Sjøfolk i London. Kontoret skal ha ansvaret for å motta innskudd og sørge for innbetaling av trekk i lønn for norske sjøfolk og hvalfangere fra den delen av flåten som blir administrert fra Nortraships avdeling i New York. Blant obligatoriske trekk i lønn for sjøfolkene er familietrekk, skattetrekk og trekk til Sjømennenes hjelpefond for Norge. Disse kontorene sørger for at sjøfolkenes pårørende hjemme i Norge får utbetalt penger. (30.08.1940)

Avisen Fremtiden blir stoppet. Et firespalters oppslag 23. august formidlet følgende: «Arbeiderungdommen om den politiske situasjon: Et Quislingstyre ville være en ydmykelse av det norske folk». Dagens leder, med tittelen «Demokratiet kan handle», får begeret til å renne over for tyskerne. Redaktør Henry Karlsen blir arrestert og fengslet. (Bildet: Redaktør Karlsen blir ført inn i egne lokaler av fienden. Foto: Finn Pettersens arkiv.)

(30.08.1940)

Mennene som ble arrestert i Bergen i juni får sin dom: Tre får dødsdom, én får fem års fengsel og to blir frikjent. Dødsdommene blir senere omgjort til festningsarrest. Mennene ble arrestert på grunn av etterretningsvirksomhet og spionasje. (28.08.1940)

Kronprinsessen og barna har ankommet New York med American Legion. De blir innlosjert hos sine gode venner Franklin D. og Eleanor Roosevelt. Presidenten skal bli en nær støttespiller i den kommende tiden. (28.08.1940)

På Sør- og Vestlandet er det notert stor økning i drukkenskapsforseelser. Lensmannen i Evje savner et arrestlokale hvor han kan anbringe fyllikene, men politiet i Kristiansand kan ikke hjelpe ham siden de knapt har plass til sine egne arrestanter. (28.08.1940)

Det blir gitt beskjed om at ingen lastebiler skal passere bygrensen i Oslo uten full last. «Bilmateriellet og bensinen må utnyttes riktig». (28.08.1940)

Terboven innsetter en særdomstol, Deutscher Gerichtshof, som dømmer etter tysk lov og svarer for Terboven personlig. (27.08.1940)

Etter stoppingen av Arbeiderbladet flytter NS’ hovedorgan Fritt Folk inn i redaksjonslokalene på Youngstorget. Redaktør Martin Tranmæl og det øvrige personalet fra Arbeiderbladet blir spredt. (27.08.1940)