Minst 13 tyske soldater blir drept ved ei skyteulykke under en øvelse i en av kanonstillingene ved Nesje fort ved innløpet til Sognefjorden. Soldatene er uerfarne med bruk av kanonen og glemmer å låse sluttstykket, slik at ladningen eksploderer i kanonstillingen. (28.06.1941)