I januar har det kommet 5500 nye fanger til Sachsenhausen, deriblant mer enn 600 fra Norge. Det er nå omtrent 21 000 fanger i leiren. (30.01.1943)

Tyskerne har anlagt ny fangeleir i Moldalia på Espeland øst for Bergen. I dag står den første brakken klar, og overføring av fanger fra Ulven leir og Bergen Kretsfengsel starter. Fangene blir benyttet til videre bygging av leiren. Flere hundre jugoslaviske krigsfanger bygde vei opp til leiren fra Espeland sommeren 1942. Bildet viser fjøset i leiren under bygging. (30.01.1943)

Nortraship får for første gang disposisjonsrett til et Libertyskip fra USA. Dette er et stykkgodsskip som har en høy innredningsmessig standard, som er uvant luksuriøst for norske sjømenn. Skipet har gode køyer, air conditioning på lugarene, flere dusjer og toaletter og god bysseutrustning. Totalt skal Nortraship få disposisjonsrett over tolv Libertyskip i løpet av krigen. (29.01.1943)

52-åringer kjører trikk i Oslo på barneklippekort. På grunn av misbruk må Oslo Sporveier slutte med salg av skolebarnkort til mannlige skoleelever over 16 år. (29.01.1943)

Politipresidenten i Oslo truer igjen med stenging av elektrisk strømforsyning på de steder hvor blending ikke utføres forskriftsmessig. Det er fremdeles sprekker på siden av vinduer som ikke er tilstrekkelig tildekket. Enhver har plikt til å påse at ingen lysstripe slipper ut. (28.01.1943)

Høyskolestudent Bjørn Eriksen, som er en nøkkelperson i etterretningstjenesten i Trondheim, blir arrestert av tysk sikkerhetspoliti og bragt til forhør i 4. etasje på Misjonshotellet. I 12-13-tiden kaster han seg ut av vinduet. Han bringes til sykehuset, men kommer ikke til bevissthet før han dør. (27.01.1943)

Et kirkelig rådsmøte på Slottet avsluttes ifølge en Oslo-avis med et kommuniké med «en utstrakt hånd overfor kirkeopposisjonen som fremdeles er rakt fram til fred og forsoning. De illojale prester kan fortsatt brukes i kirkene, men de skal unnlate å holde ved like en opprørsk holdning overfor NS eller statsstyret. Ettergivenheten skyldes personalmangel, og misligholdte embeter vil etter hvert bli besatt av lojale prester», heter det. (27.01.1943)

MT Nortind, lastet med bensin, torpederes sørvest for Island. Alle de 34 norske og sju britiske mannskaper – samt to nederlandske passasjerer – omkommer. (26.01.1943)

Hamars februarkvote av tobakk fra Tiedemanns Tobakksfabrikk er meldt stjålet. Slike tyverier har blitt en sann plage. (26.01.1943)

De tyske myndigheter er frustrerte over svartebørshandelen. I en Oslo-avis står det: «Skjerpede straffebestemmelser for svarthandel og snikhandel. Svarthandlerne må knekkes, da de undergraver grunnlaget for hele vår forsynings- og rasjoneringsordning». (26.01.1943)

32 flasker brennevin har blitt stjålet ved et frekt innbrudd i et av Vinmonopolets utsalg i Trondheim. Tyvene knuste en rute i inngangsdøren, gikk inn og tok med seg varene. (26.01.1943)

Aksjonen mot kisgruvene på Stord får etterspill: Omtrent 200 bergensere blir arrestert, deriblant mange fagforeningsfolk. (25.01.1943)

Vinterværet i Nord-Atlanteren er det verste i manns minne. I en periode på 120 dager blåser det storm og kuling med grov sjø i 116 dager. (25.01.1943)

Universitetet i Oslo åpner igjen en måned før planlagt tid, fordi man har fått tak i brensel. Flere studenter har imidlertid sagt opp sin hybel og rammes av husnød siden det er vanskelig å få tak i et værelse. (25.01.1943)

En veldig brottsjø gjør at MT Kollbjørg av Oslo brekker aktenfor midtskipet under en orkan i Nord-Atlanteren. 13 av besetningen omkommer, mens noen blir reddet av et amerikansk tankskip. (24.01.1943)

Operasjon Chaffinch: Tre menn droppes nær Drammen for å etablere den første direkte radioforbindelsen mellom Milorgs sentralledelse og London. (24.01.1943)

25 norske og britiske kommandosoldater har stormet i land fra MTB 626 og inn på den istykkerskutte kaien i Sagvåg på sørvestsiden av Stord. Etter en kort skuddveksling besettes de tyske stillingene, og de ødelegger det de finner av tyske våpen og ammunisjonslagre. Samtidig legger MTB 627 til ved en sildeoljefabrikk, og landgangsstyrken rykker raskt frem mot Stord kisgruver uten å møte motstand. Gruveanlegget blir grundig ødelagt. Kort tid etter, er alle kommandosoldater om bord i MTB-ene igjen. Korporal Ivar Marius Haga fra Stokke omkommer av skadene han får. To MTB-er kommer i skuddveksling ved Marstein fyr, men alle sju MTB-er kommer seg tilbake til Lerwick i god behold – og med tre fanger. (24.01.1943)

DS Aquila av Kristiansand blir torpedert og senket av en tysk ubåt nordvest for Nordkapp. Hele besetningen omkommer. (23.01.1943)