I en rapport om kriminaliteten i Oslo inneværende år, slås det fast at det er adskillig flere tyverier enn før, men færre ran og underslag. Antallet sykkeltyverier har steget med 150 prosent. (28.06.1941)