Sjøforsvaret lyktes i å redde unna omtrent 13 fartøyer før kapitulasjonen, blant andre Draug, Sleipner, Fridtjof Nansen, Heimdal og Nordkapp. Nå etableres marinens første base i utlegd, i Rosyth i Skottland. Her fungerer KNM Heimdal som depotskip. Sjøforsvarets styrke er på omtrent 600 mann. (30.06.1940)

Deler av Vest-Agder Landbruksskole i Søgne blir rekvirert av tyske tropper. Okkupantene trenger plass til innkvartering. Skolens bestyrer, Ola Guttormsen Bruskeland, gir uttrykk for sin frustrasjon i et brev til Fylkesmannen:

(29.06.1940)

Kaptein Sandberg, som har hatt kommandoen over en fangeleir for omtrent 500 tyske krigsfanger i Kvænangen, er arrestert av Gestapo i Trondheim anklaget for å ha mishandlet fangene i leiren. Leiren var aktiv fram til 12. juni, da fangene ble løslatt etter kapitulasjonen. Rundt 80 norske soldater, deriblant 45 fra Varangerbataljonen, bidro som fangevoktere. Rundt 100 fanger har stått for bygging av brakker. (29.06.1940)

To viktige kunngjøringer fra Ålesund Politikammer:
– Offentlige politiske møter er inntil videre forbudt.
– Alle hester i alderen 4-15 år skal fremstilles til mønstring for tyske myndigheter.
(29.06.1940)

Kommandørkaptein Edvard C. Danielsen har blitt den første norske agent for Secret Intelligence Service i London, også kjent som MI6. Utstyrt med radiosender, koder og instruksjoner forlater han Storbritannia i en ubåt med Farsund som mål. Oppdraget er å opprette en sender med direkte kontakt til London. (28.06.1940)

Blendingsforskriftene skaper nye næringer: Det produseres blendingsgardiner, dynamo-håndlykter som må pumpes hele tiden for å lyse samt egne blendingshetter for bil- og busslykter. Privat utendørs belysning er forbudt, med dispensasjon for jordmødre og leger. (28.06.1940)

Brevet til kongen med krav om å abdisere er utferdiget. Stortingets presidentskap kryper til korset og godtar til slutt alle tyske krav, blant annet at NS-medlem Axel Stang og politiinspektør Jonas Lie tas inn i Riksrådet. I brevet heter det at regjeringen Nygaardsvold ikke lenger har fullmakt og at kongen blir bedt om å abdisere «av hensyn til folkets velferd og landets framtid». Presidentskapet signerer brevet, som sendes med kurer til Stockholm for videre oversending til London. Riksrådet skal i følge Terboven være et «samarbeidsorgan» for okkupantene. (27.06.1940)