Zemack Resnick, sammen med tre andre statsløse jøder, blir tatt for å ha overtrådt rasjoneringsbestemmelsene. De skal ha kjøpt varer fra et lager uten rasjoneringskort, og varene deres blir beslaglagt og salgsstedene stengt. Det kan også tenkes at disse sanksjonene kommer som følge av den økte mistenksomheten mot statsløse jøder og «russer-jøder». Zemack Resnick kom fra Litauen til Norge i 1916 og har bodd forskjellige steder, blant annet i Bergen, på Andenes og i Tromsø. Han har blitt en respektert handelsmann i Nord-Norge. Resnick er den aller første som får besøk på døren under jødearrestasjonene i Tromsø. (09.06.1941)

Det er lange køer foran melkeutsalg i byene. Mange familier får ikke kjøpt melk i det hele tatt. Noen utsalgssteder oppretter kvoter for kundene, alt etter hvor store famillier er og om det er barn eller syke i familien. (09.06.1941)