NS Ungdomsfylking og Noregs Ungdomslag arrangerer minnemøte for Marie og Gulbrand Lunde i universitetets aula i Oslo. (31.10.1942)

Jødearrestasjonene pågår for fullt, og student Abraham Bernhard Mahler er én av dem som blir arrestert. Han blir pågrepet av lensmannen på studenthybelen i Volda, sendes til Ålesund og videre til Berg interneringsleir før han senere i november deporteres og etter hvert dør i en av utryddelsesleirene. (31.10.1942)

MK Arthur har losset dvergubåtene og begynt å slepe dem inn mot målet Tirpitz i Fættenfjorden. Det blåser imidlertid opp til storm, og begge «Chariotene» sliter seg og synker til bunns. Leif Larsen må dermed avbryte oppdraget. Han og mannskapet senker MK Arthur og drar over til Sverige. Leif Larsen får senere Krigskorset for denne dåden fordi han kom seg langt forbi fiendens linjer og bare var 16 kilometer fra Tirpitz da stormen kom. (31.10.1942)

Et tysk Junkers JU 52/3M-fly på vei fra Fornebu til Banak krasjlander på Ringebufjellet etter det som ifølge rapporten er voldsom ising. Kapteinen omkommer, mens sju andre blir skadet. Noen timer senere dør en person til av skadene. (30.10.1942)

Et britisk Halifax Mark 2-fly med polske flymannskaper og polske kommandosoldater styrter ved Koldal i Dalane. Alle ti om bord omkommer. Flyet var på vei til Polen med tre hæroffiserer og skulle levere våpen og utstyr til den polske hjemmehæren. (30.10.1942)

Kong Haakon åpner en stor norsk utstilling i Edinburgh. I sin tale sier kongen blant annet at han håper utstillingen gir et inntrykk av Norge slik det var før det tyske overfallet. Kongen blir varmt hyllet av borgermesteren, som hevder at selv ikke Hitler lenger tviler på at Norge igjen vil bli fritt. (30.10.1942)

Hele tobakkskvoten for november måned fra Tiedemanns Tobakksfabrik til Grimstad by har blitt stjålet. Det hersker stor sorg i byen, og man håper at tyvene blir fakket. (30.10.1942)

Ved femte gangs tildeling av grønnsaker i Oslo, blir det utdelt en rasjon på én kilo per person. Videre får alle forbrukere over hele landet tildelt 500 gram løk ekstra. I Bergen har man ennå ikke fått noen grønnsakstildeling på grunn av manglende tilførsler. (30.10.1942)

Nå skal blendingen bli 100 prosent effektiv: «30-40 politipatruljer i byen hver kveld», skriver en Oslo-avis. Mulkten kan komme helt opp i 5000 kroner. (29.10.1942)

Med drapet på Arne Hvam har NS fått sin egen martyr: Han ble drept av en motstandsmann – i selskap med to jøder og sammen med ytterligere jøder på vei ut av landet. I dag blir han stedt til hvile på statens bekostning. Hundrevis av nazister deltar, sammen med Quisling, Terboven og representanter fra Gestapo, Oslopolitiet, Statspolitiet, Hirden, Germanske SS-Norge og departementene. (29.10.1942)

Hvalkokeriet DS Kosmos II av Sandefjord – som med sine 25 400 tonn er ett av handelsflåtens største skip – blir rammet av torpedoer på vei over Atlanteren til Skottland. Skipet har 150 mennesker om bord, blant annet 50 greske passasjerer og 20 norske førstestyrmenn som skal utdanne seg til væpningsoffiserer ved skyteskolen i Dumbarton. Livbåter kommer på vannet, men 33 mennesker mister livet. Tolv av de overlevende fra Kosmos II omkommer under ett døgn etter, når skipet som har reddet dem opp blir torpedert. (28.10.1942)

I den innledende fasen av jødearrestasjonene, blir jøder sendt til Berg arbeidsleir utenfor Tønsberg med kuvogner. De ledes inn i leiren av bevæpnede vakter. Fangene blir i dag oppstilt på jordet foran det hvite huset for å høre på leirsjef Leif Brynjulf Lindseths velkomsttale: «Jøder – det er tidens krav at dere er her. Vi skal ikke terrorisere dere, dere skal få den behandling dere selv ønsker. Og ved ethvert forsøk på flukt vil dere bli fylt med bly, eller det blir tatt andre represalier.» Lindseth avslutter sin tale ved å si at dersom noen må late vannet, må de gjøre det nå, senere er det ikke høve til det. (28.10.1942)

MK Arthur, som er på vei fra Shetland for å forsøke å senke Tirpitz ved hjelp av torpedoer fra dvergubåter, har ankommet norskekysten. Målet er å losse dvergubåtene og slepe dem mot målet innerst i Trondheimsfjorden. Leif Larsen, som har fraktet mange flyktninger mellom Norge og Shetland, er leder for oppdraget, på vegne av den britiske marines Experimental Submarine Flotilla. (28.10.1942)

NS-avisa Fritt Folk forsvarer loven om inndragning av jøders formuer på bakgrunn av drapet på Arne Hvam. De skriver blant annet:

(27.10.1942)

Restauranter i Oslo plyndres: På fredag forsvant blant annet to duker, 41 vinglass, diverse bestikk, saltkar og servietter fra en sentrumsrestaurant. (27.10.1942)

Politipresidenten i Oslo advarer om at elektrisk strøm vil bli avstengt hos abonnenter som begår grovt brudd på blendingsforskriftene. (27.10.1942)

Det er innført en lov om tvungen avståelse av ved, tømmer, torv og generatorbrensel til det offentlige når Landbruksdepartementet finner dette nødvendig. Bøk, or og selje skal brukes til generatorknott og ikke til vanlig brensel. (27.10.1942)

Det jødiske ekteparet Rachel og Jacob Feldmann forsøker å rømme til Sverige og får hjelp av to grenseloser. Underveis blir de drept av de to losene som skulle føre dem til grensen. Drapet finner sted ved Skrikerudtjern i Trøgstad, og losene tar et større pengebeløp og et gullur fra de drepte før likene senkes i tjernet. Det tar et helt år før likene blir funnet og saken blir kjent. Det sies at losene mente ekteparet ikke ville klare en marsj til grensen og at losene heller ikke ville føre dem tilbake til Oslo av frykt for at flyktningruten ville bli røpet om de ble tatt. (27.10.1942)