Roald Dahl deltar i slaget om Athen sammen med skvadronleder ‘Pat’ Pattle og vennen David Coke. Han skyter ned nok et tysk Junkers Ju 88 og har selv flaks som ikke blir skutt ned av tyske fly. Fem av tolv britiske Hurricanes går tapt, og én av de som må bøte med livet er ‘Pat’ Pattle. (20.04.1941)

Sunnmørsposten melder at det er en strålende skisøndag på Aksla ved Ålesund og på Sula. Utfarten er så stor at Kipervikpiren er fylt av hundrevis av ventende skiløpere som vil over til Sula. I tolvtiden går siste lass over fjorden. Også bussrutene kjører fullastet. (20.04.1941)

Isidor Rubinstein deltok i de norske styrkene i april 1940, og han blir arrestert etter å ha planlagt å skaffe seg en skøyte for å komme seg over til Skottland. Han blir senere dømt til fire års tukthus for planene. (19.04.1941)

Benjamin Bild, som ble arrestert ved Kjeller Flyfabrikk 1. mars, har sittet inne på Møllergata 19. Nå blir han deportert til konsentrasjonsleiren Gross-Rosen i Tyskland der han senere dør av “kretsløpssvakhet”. Han blir den første norske jøden som dør i konsentrasjonsleir. (19.04.1941)

Det meldes at Nationaltheatret skal ha dobbeltdrift, med “Deutsches Theater in Oslo” som fast gjest. (19.04.1941)

Det er mange tyske skip i Ålesund: På Stornespiren ligger seks hurtiggående minesveipere, sju armerte fiskebåter (snurpere), seks tyske fiskekuttere, én torpedojager og en tysk lastebåt. På Skateflua og Skansekaia seks minesveipere og tre armerte trålere og på Valderhaugfjorden åtte store tyske lastebåter. Til sammen 38 tyske båter. (19.04.1941)

Tyske soldater fotograferes i vårsolen ved en av brakkene ved “Lager Nyland” på Grorud. (Foto: Festningsverk.no) (18.04.1941)

Terboven innkaller lederne for 43 organisasjoner til møte i Stortingssalen, hvor han skjeller dem ut, erklærer at NS-medlemmer selvsagt skal foretrekkes ved ansettelse og lar fem av de frammøtte bli arrestert. (18.04.1941)

Skipsfører Otto Arnfred Farstad fra Tønsberg omkommer under tysk bombeangrep på London. Han har nylig blitt reddet fra MT Buesten som ble flybombet for åtte dager siden. Otto etterlater seg kone og to barn. (17.04.1941)

Tidligere hvalfanger, nå vakt for regjeringen i London, Paul Fridtjof Nilsen fra Agdenes, omkommer mens han holder på å slukke tyske brannbomber i nærheten av de norske regjeringskontorene. Paul etterlater seg kone og fire barn. (17.04.1941)

DS Profit av Haugesund, på reise fra Southend til Hull, blir minesprengt. Skipet synker etter to minutter og fem mann reddes fra sjøen. Resterende 12 mann blir drept av eksplosjonen eller drukner i dragsuget. (17.04.1941)

På grunn av fôrmangel er det storstilt nedslakting av høns. Eggproduksjonen faller sterkt. (17.04.1941)

Tau, hyssing og tråd laget av papir kommer på markedet. Det loves at strekkstyrken er like god som for bomullshyssing, og den er impregnert slik at den tåler vann. (17.04.1941)

Det blir utdelt en rasjon på 300 gram sirup per person, pluss 300 gram ekstra til skogsarbeidere, fiskere og andre som har tilleggskort for kaffe. Det tildeles også særskilte rasjoner av erter, bønner og ris mot klipp av et visst antall brødmerker og ekstramerke på brødkortet. (17.04.1941)

Flere av lederne i Arbeidstjenesten (AT) har trukket seg på grunn av nazifiseringen og fordi de protesterer mot innføringen av tysk nazihilsen for befalet. Carl Frølich Hanssen overtar som leder for hele organisasjonen. Han blir samtidig utnevnt til general. Utnevnelsen innebærer at han skal “oppdra den norske ungdom i norsk nasjonal ånd til disiplin og samkjensle og til aktelse for det kroppslige arbeid.” (17.04.1941)

Pressen melder at det deles ut 600 legitimasjonskort per dag. I løpet av neste uke vil man være ferdig med alfabetet i Oslo. (17.04.1941)

Annonse i avisen: “Grefsenstrøket løser problemet ‘villagris’ på en praktisk måte. 100 griser med i alt 4-500 eiere og felles grisehus og sakkyndig stell på Nedre Grefsen gård”. (17.04.1941)

Kong Haakon kolliderer i London. Kongen liker godt sin engelske sjåfør Cecil Rose, som frakter ham raskt mellom bostedet Bowdown House og regjeringskontorene i London sentrum. Adjutanten, oberst Nordlie, irriterer seg imidlertid over den britiske sjåføren og mener han er beryktet for råkjøring gjennom Londons gater. I kollisjonen får kongen et slag over venstre øye, mens oberst Nordlie forstuer håndleddet. Kapteinløytnant Eric Smith brekker nesen og blir lagt inn på sykehus. Bilen taues vekk på verksted med smadrede dører. (16.04.1941)