Det går flyalarm i Vardø, og fire bomber slår ned i batteriområdet. Det oppstår ingen skade. (30.04.1941)

Norsk kommando blir heist på tre av fire nye fartøyer av typen Motor Launch (ML). Båtene settes inn i mineleggingstjeneste. Løytnant Tamber er øverste sjef for flotiljen. (30.04.1941)

I Aftenpostens annonsespalter finnes også annonser av den kryptiske typen. Er dette en kodet beskjed for motstandsbevegelsen? Eller kanskje noe så enkelt som en avtale om et stevnemøte?

(30.04.1941)

Nordre Trondhjems Amtstidende i Levanger blir stoppet, fordi den har valgt å ikke trykke propagandastoff den har fått tilsendt. (29.04.1941)

Det meldes at skoleelever som vil hjelpe bøndene med våronna, kan få fri fra 3. mai. (29.04.1941)

Helserådet i Stavanger forbyr omsetning av en rekke produkter, blant annet et par «kaffe-drøyere». Ett av dem, «Kaffespar», som ble laget av en smart håndverker, viser seg vesentlig å inneholde soda. Produktene var solgt til en alt for høy pris. (29.04.1941)

Sosialdepartementet kunngjør at 1. og 17. mai også i år skal være vanlige virkedager. Dette er besluttet i samråd med Reichskommissar. Forretningene skal holdes åpne, også Vinmonopolet. (29.04.1941)

Etter at britene den 19. mars overtok 500 000 tonnasjer av norske skip på det frie markedet i USA-fart, forlanger de nå å overta alle norske skip. Dette som en direkte konsekvens av at de allierte skipstapene har økt dramatisk. Dette kommer som et sjokk på nordmennene. Nortraships New York-kontor forsøker å påvirke dette gjennom US Maritime Commission, ved å påpeke at norske skip er svært viktige for amerikansk import og eksport. Tiden fremover vil preges av harde forhandlinger mellom Nortraship og britiske og amerikanske skipsfartsmyndigheter. (29.04.1941)

Vardø er nå uten aviser etter at Peder Holt sluttet som redaktør i Finnmarken. Tidligere har Vardø Tidende og Finnmark Fremtid også stanset driften. Egersund er også uten aviser etter at Dalane Tidende og Egersundsposten ble stanset. (29.04.1941)

MT Caledonia av Oslo blir torpedert av en tysk ubåt på reise fra Aruba til Clyde med olje. 24 mann kommer seg i en livbåt, mens seks ennå befinner seg om bord. Et britisk tankskip foran dem blir torpedert omtrent samtidig, og bensinbrann sprer seg ut over havflaten. Bare én av de seks klarer å hoppe ned i livbåten, de fem andre driver i havet mot bensinflammene og er redningsløst fortapt. Livbåten forsøker å nå dem flere ganger, men må gi opp i den intense varmen. De overlevende blir tatt opp et par timer senere. (28.04.1941)

26 nyutdannede flyvere og bakkemannskaper fra Little Norway i Canada ankommer den nyopprettede Corbett Camp ved Reykjavik, 330-skvadronens første stasjon. Skvadronsjef Hans Andreas Bugge (bildet) og nestkommanderende Carl Johan Stansberg er allerede på plass, med sine 79 befal og menige fra Canada. Møtet med stasjonens «blikkboks»-hytter og hylende vind, slaps og søle er et aldri så lite sjokk, men det viktigste er å få flyene på plass og komme i aksjon. (28.04.1941)

Sjømennenes Hjelpefond for Norge blir formelt etablert i London. Formålet er å bygge opp et fond som kan yte hjelp til sjømenn og deres familier som kunne komme i økonomiske problemer etter krigen. Fondets midler skal i hovedsak bestå av penger innsamlet gjennom obligatorisk trekk fra sjøfolkenes lønn, gjennom overenskomster mellom Nortraship og sjømannsorganisasjonene. (28.04.1941)

Boklisten etter «forordning om vern av den norske bokheimen» blir offentliggjort, undertegnet av konst. statsråd Gulbrand Lunde. Målet er å inndra «skadelig» litteratur. Bøker med politisk innhold er i første rekke, men også bøker med et «forkastelig moralsk syn». Politiet får fullmakter til inndragelse av bøker, men dette vil kreve betydelige personalressurser.

(28.04.1941)

DS Rimfakse av Bergen blir torpedert av en tysk ubåt på reise fra Loch Ewe til Island. Skipet synker på to minutter. Åtte mann redder seg på en flåte, og de hører rop fra andre som ligger i sjøen, men har ikke hjelpemidler for å manøvrere flåten. Etter to timer er det slutt på ropene. De åtte blir reddet, mens 12 mann omkommer. (27.04.1941)

Athen faller under slaget om Hellas. Tyskerne erobrer byen, og Roald Dahl og andre fra Royal Air Force evakueres. Dahl evakueres tilbake til Egypt, før hans skvadron settes sammen igjen i Haifa. Derfra skal han fly oppdrag daglig igjen. (27.04.1941)

Tankbåten MT Polarsol har blitt bombet av et tysk fly, i konvoi mellom Island og Scotland. Bombingen dreper fire mann og gir betydelig skade. Det bryter ut brann i maskinrommet, men skipet holder seg flytende. Besetningen får brannen under kontroll, og Polarsol blir slepet inn til verksted i Glasgow. De omkomne er Sigfrid Trulsen, Hans Kristian K. Lydhus, Gunnar L. Halleraker og Jacob Sofus Birkedal Carlsen. (26.04.1941)

Folk bytter varer og tjenester som aldri før. Avisene flommer over av annonser, og noen av dem kan potensielt misforstås. Her fra avisa Østlendingen. (26.04.1941)

DS Polyana av Oslo blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-103. Skipet kom ut av konvoien sin på vei fra Oban til Freetown. 25 mann omkommer, hvorav 18 nordmenn. (25.04.1941)

Norsk Folkehjelp avholder sanitetskurs i Ålesund, der 114 kvinner og 60 menn deltar. Lollo Bye Holm forteller:

(25.04.1941)