Patruljefartøyet Risør har kommet til Torshavn på Færøyene, der søsterskipet Horten har ligget siden 18. juni. De to båtene settes inn i krevende patrulje- og eskortetjeneste i farvannene rundt øygruppen. (30.06.1941)