BAKGRUNN: Organisert flyktninghjelp blir i stigende grad nødvendig og en viktig gren av motstandsbevegelsen. Milorg i Oslo-området setter nå inn Peter Motzfeldt til å lede hjelpetjenesten for ettersøkte Milorgfolk, for å få dem trygt ut av landet. Sivorg setter samtidig i gang med å organisere en eksporttjeneste fra Oslo, med Aage Biering som leder. Etter hvert vokser det fram et usynlig rutenett for Milorg og Sivorg, som strekker seg fra Røros i nord til Kragerø og Halden i sør. Flere eksportsentraler kommer til, blant andre NKP og XUs ruteapparat. Flyktninger blir som regel sendt fra Oslo med tog, buss eller privatbil, eskortert av en grenselos. Nær grensen avløses losen av svenske loser. Eksportgruppene organiserer også en forsyningstjeneste for de flyktningene som ligger i dekning og venter på plass på en rute. Flyktninger blir utstyrt med falske pass og andre papirer. Loser i distriktene fører som regel flyktningene østover om natten og er tilbake til sitt normale arbeide når morgenen kommer. (01.06.1941)