Siden 1940 har mye arbeidskraft forsvunnet fra jord- og skogbruket, fordi tusener av nordmenn har strømmet til tyske anleggsarbeidsplasser med god lønn. Departementet bekymrer seg over mat- og brenselforsyningen og gir dermed arbeidsformidlingen fullmakt til å pålegge arbeidsføre personer inntil tre måneders arbeidsplikt i jord- og skogbruk. Skoleelever blir også oppfordret til å delta i onnearbeidet. Man har som mål å hugge 800 000 favner ved for å unngå brenselsmangel kommende vinter. (03.06.1941)

Landbruksdepartementet bestemmer at margarintypene heretter skal inneholde 20 prosent smør, mot 8 prosent tidligere. (03.06.1941)

En mann fra Tysfjord blir ilagt bot på 2000 kroner for å ha drevet med hjemmebrenning. Mannen nekter å vedta boten, med begrunnelsen at produktet var blitt mislykket. (03.06.1941)

Aftenposten melder at det har vært en herlig pinse med stor utfart og badeliv langs fjorden. «Sommeren kom så plutselig at det rent tok pusten fra en», heter det. Bildet viser Paradisbukten i går. (03.06.1941)