Sørgående hurtigrute, DS Sanct Svithun, blir ved en feiltakelse bombet av seks britiske fly rett utenfor Stadlandet. Det bryter ut brann, og flere mennesker blir drept av mitraljøseild. Det brennende skipet styres mot land, mens mange hopper over bord til den visse død. Omtrent tyve mann fra Ervik, rett innenfor, kommer seg ut i båter for å redde folk opp fra vannet. De redder omtrent 60 personer, mens 20 personer må tilbringe natten på en bratt holme. De blir hentet av Ervik-folket morgenen etter. Forliset koster rundt 47 menneskeliv, inkludert 12 tyskere. Skipsvraket blir liggende i noen dager før det glir av skjæret og forsvinner i dypet. Det eneste som blir reddet fra skipet, er skipsklokken. Se video: https://www.nrk.no/video/ds-sanct-svithun-forliser-paa-stad-i-1943_37144 (30.09.1943)

Minister Jonas Lie, SS-Sturmbandführer Leib, Frontkjemperkontorets sjef og LO-leder Odd Fossum overværer åpningen av en skole som LO har opprettet i Kviteseid for dimitterte frontkjempere som vil dyktiggjøre seg for sivilt arbeid. (28.09.1943)

Et tysk Junker-fly nødlander i Årøybukta ved Lyngenfjorden. Flyet kommer lavt inn over Årøyholmen med en motor i brann og sneier Karl Hansens fjøs før det treffer bakken. Ifølge øyevitner er det seks menn i flyet, og alle overlever. (28.09.1943)

Osvald-gruppen utfører sabotasjer med brannbomber mot Lo Bruk og Øvre Eiker Forsyningskontor, samt Vikstrand Bruk i Nedre Eiker. Førstnevnte er delvis mislykket, mens den andre medfører total nedbrenning. (27.09.1943)

NS Ungdomsfylkings 10-årsjubileum ble feiret med møte i Eldorado i Oslo i helgen. Minister Fuglesang og ungdomsfører Stang talte. (27.09.1943)

DS Christian Michelsen av Oslo blir torpedert vest for Bizerte. Skipet er lastet med ammunisjon og annet krigsmateriell og blir sprengt i småbiter når torpedoen treffer. 47 mann forsvinner i havet. Som ved et under, berger tre mann livet. De blir plukket opp av eskortefartøy. (26.09.1943)

Ola O. Furuseth fra Stor-Elvdal, som tidligere har vært lærer for Germanske SS Norge i deres utdannelse på Kongsvinger festning, blir forfremmet til SS-Obersturmführer i Tyskland. Fra i dag blir han sambandsoffiser ved SS-Hauptamt i Berlin og skal blant annet arbeide med å oversette SS-hefter til norsk. (25.09.1943)

Karl A. Marthinsen utnevnes til generalmajor i politiet og leder av Sikkerhetspolitiet med øyeblikkelig virkning. Han beholder også stillingen som leder for Statspolitiet. (25.09.1943)

Quisling har ikke gitt opp håpet om å slutte en formell fred med Tyskland, for deretter å gå i forbund med det stortyske riket. Han får drahjelp av SS-generalløytnant Gottlob Berger, som skriver et brev til Himmler hvor han på nytt tar opp Quislings ønsker. Berger hevder at en fredsslutning på Quislings premisser kan føre til en mobilisering av «den norske forsvarskraft». Det kan også gi Quisling et formelt rettsgrunnlag til å gripe inn i det voksende militære motstandsarbeidet i Norge, mener han. (25.09.1943)

Etter at tre Linge-karer forsøkte å sprenge det tyske skipet Hartmut i Svelgen i går, tar tyskerne grep i hele landet: De beordrer mange sivile til bevoktning av bruer, tunneler og offentlige bygninger av frykt for sabotasjeaksjoner. I Ålesund er det 64 sivile som blir innkalt til vakt, og de skal stasjoneres blant annet ved Hellebrua, Nørvasundbrua, Vegsundbrua, Dragsundet i Skodje og ved Skodjebruene. (25.09.1943)

Tusener av studenter strømmer til Oslo for et nytt semester. Semesteret begynner 1. oktober, og det gjelder først og fremst å skaffe dem et sted å bo. Det er imidlertid meget vanskelig å få leid et rom, og hvis ikke situasjonen bedrer seg i løpet av de nærmeste dagene, må mange studenter reise hjem igjen. (24.09.1943)

Linge-karene Ragnar Ulstein, Harald Svindseth og Nils Fjeld ønsker å sprenge fiendtlige skip på havnen i Svelgen. Etter loddtrekning, er det Svindseth som skal utføre oppdraget «Vestige I» med å feste sprengladninger (Limpets) på skutesiden til handelsskipet Hartmut. Ladningen går imidlertid av for tidlig, og det skadde skipet blir satt på land. De tre karene rømmer deretter til England. (24.09.1943)

Nok en fisker mister livet etter en mineeksplosjon, denne gangen ved Molde. Det er landhandler Gustad som er på fisketur og kommer uforvarende inn i et minefelt. Han blir drept momentant av en mine som eksploderer. Minefeltet var synlig avmerket, og «man kan ikke annet enn nok en gang oppfordre publikum til å vise forsiktighet når det gjelder miner og andre sprenglegemer», skriver Aftenposten. (23.09.1943)

En Lingesoldat padler inn mot et tysk forsyningsskip i Svelgen i Bremanger. Han plasserer to sprengladninger på skipssiden. Det er meningen at de skal gå av etter 26 timer, når skipet er i rom sjø, men i stedet går ladningene av etter tre kvarter. Skipet begynner å synke, men blir stående på grunt vann. (23.09.1943)

Torpederingen av MS Oregon Express av Oslo i Nord-Atlanteren etterlater seg flere ofre: Åtte nordmenn omkommer. 36 mann blir tatt opp av et britisk skip, og flere av dem er hardt skadet. Samtidig blir MS Skjelbred av Kristiansand (bildet) torpedert og senket. Her blir hele mannskapet reddet. (23.09.1943)

En fisker mister livet og en annen blir alvorlig skadet ved en mineulykke utenfor Bergen. 20-åringen Rasmus Paulsen slipper fra ulykken uten skader. De tre var ute i båt på fiske da de oppdaget en drivmine som de ville prøve å detonere for å få tak i fiskene som ville strømme opp til vannflaten ved eksplosjonen. De la en dynamittladning på minen, tente lunten og rodde unna, men ladningen slo bare hull i minen. Da fant de ut at de måtte senke minen, og de fikk veltet den slik at vann strømmet inn i hullet. Minen eksploderte rett etter den var senket noen meter under vannflaten. (23.09.1943)

Motormann Hans Andersen fra Svelvik omkommer når MS Oregon Express blir torpedert i Nord-Atlanteren. Han etterlater seg kona Astrid Marie. (22.09.1943)

Britiske dvergubåter lykkes i å ta seg gjennom et mylder av miner, ubåtsperringer og undervannsskjær i Kåfjorden i Alta for å angripe Tirpitz med sprengladninger. Slagskipet blir så mye skadet at det settes ut av spill i flere måneder. Tyskerne oppdager til slutt dvergubåtene, men først etter at sprengladningene ble plassert. Seks av mannskapet på miniubåtene overgir seg når de tvinges til overflaten. Siden det er umulig å få det skadede skipet til verft i Tyskland, blir man nødt til å reparere det på stedet. Dermed blir Monte Rosa sendt nordover fra Hamburg med mer enn tusen spesialarbeidere om bord. (22.09.1943)

Kompani Linge-karene Jon Gunleiksrud og Oddvar Dobloug hopper i fallskjerm over Trysil. Oppdraget, som varer ut krigen, er å bygge opp Milorg i traktene mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. (21.09.1943)