NS arrangerer Hirdstafetten på Bislett stadion. 800 løpere fra landet deltar selv om idretts-Norge er i streik. (31.05.1942)

Erling Christian Martinsen, som i mars ble arrestert, dømt til døden og rømte fra Ulven fangeleir, blir arrestert på nytt etter illegalt arbeid med radiosender og spionasje. Han blir senere skutt. (31.05.1942)

En tysk ubåt torpederer og senker MS Baghdad øst for Martinique. Åtte mann blir drept og flere alvorlig skadet. Livbåtene kommer fra hverandre, men begge når land med mange skadde. (30.05.1942)

Utdrag av leserbrev i Aftenposten: «Disse brennevinskøene er en skam for landet, for hovedstaden, i disse dypt alvorlige tider. Nede på Lilletorvet omsettes akevitt til kr. 80-100-125 pr. flaske. De «siste dagers heldige» tjener penger på krigen og de vanskeligheter denne skaper. Enn om man skaffet de mest brennevins-tørste et nødtvungent og påkrevet sanatorieopphold på jordarbeide og matauk?» (30.05.1942)

Arnold Hammer fra Sarpsborg blir arrestert, mistenkt for sabotasje. Han og flere andre har gjennom sitt virke i entreprenørselskapet Selmer dannet en sabotasjegruppe som skaffer våpen og sprengstoff. Hammer velger etter harde forhør å tilstå. Han blir sendt til Møllergata 19, Grini og senere Natzweiler og Dachau, men overlever krigen. (29.05.1942)

Det er utstedt forbud mot kjøring av personkjøretøyer (biler og motorsykler) på søndager og helligdager. Forbudet gjelder fra kl. 16 dagen før slike dager til kl. 6 påfølgende hverdag. Unntatt fra forbudet er busser og drosjer. (29.05.1942)

Ifølge en politikunngjøring er det fra og med i dag forbudt for alle menn i Arendal å vise seg på offentlig gate mellom kl. 21 og 4. Grunnen til portforbudet er at det i den siste tiden har forekommet handlinger rettet mot den tyske forsvarsmakt, og man går ut fra at handlingene har blitt utført av menn. (28.05.1942)

MT Hamlet av Drammen blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-753 på reise fra Texas til Liverpool. Alle 36 nordmenn om bord redder seg i land med livbåter. (27.05.1942)

Politiet i Ålesund beslaglegger mengder av sykler som skal benyttes i tilfelle de får bruk for dem, skriver Rolf Strømsheim i dagboka si. Dessuten: «Tyskerne kjører åpenlyst gjennom gatene med vogner lastet med kjøtt, smør, kaffe m.m. Alle tyskere ser tjukke og velfødde ut. Det begynner nå å bli magert med mat, lite brød og smør. Sulten nærmer seg raskt». (27.05.1942)

114 nye norske fanger ankommer Sachsenhausen, blant dem flere av gislene fra Telavågaffæren. (27.05.1942)

Det er stjålet 16 000 brødmerker fra en brødbil som sto parkert i Bygdøy allé. Merkene lå i en dokumentmappe som senere blir funnet i en oppgang i nærheten, men merkene er vekk. (27.05.1942)

MS Vardø av Stokmarknes skytes i brann og senkes underveis til Petsamo. Skipet er rekvirert av tyskerne og seiler med norske mannskaper. Alle blir reddet. (26.05.1942)

Harald Andreas Gerotti Slåttelid, far til Ørnulf Slåttelid, blir arrestert i Odda bare ni dager etter at sønnen ble drept av tyskerne. Harald har ledet det illegale kommunistiske parti i Odda og vært med på organisering av illegale grupper. Han sitter på Møllergata 19 og Grini til han blir skutt i 1943. (26.05.1942)

Røde Kors-søstrene sender et brev til øverste SS-politisjef Rediess, der de anmoder om tillatelse til å sette i gang et hjelpearbeid blant de norske politiske fangene rundt omkring i landet. De påpeker at Røde Kors, i full forståelse med franske okkupasjonsstyrker, fikk drive hjelpearbeid for tyske politiske fanger under første verdenskrig. De ber på denne bakgrunn om Rediess’ tillatelse til å organisere tilsvarende hjelpearbeid i Norge. Rediess’ svar er kort: «Jeg beklager at jeg etter de erfaringer jeg har gjort ikke kan imøtekomme Deres andragelse». (26.05.1942)

Tyskerne innstifter Østfrontmedaljen, som utdeles til stridende og ikke-stridende personell på tysk side som har deltatt på østfronten i perioden 15. november 1941 til 15. april 1942. Medaljen deles også ut til alle som har blitt såret eller fått frostbitt i tjenesten. I løpet av krigen blir i overkant av 3 millioner medaljer utdelt, også til mange norske frontkjempere. Bildet viser en tysk frontsøster som er dekorert med Østfrontmedaljen. Hun bærer bare medaljebåndet, ettersom selve medaljen kun bæres til gallaantrekk. I tillegg bærer hun Såretmerket og medaljebåndet til Jernkorset. (26.05.1942)

MT Haakon Hauan av Oslo blir torpedert og skadet av den tyske ubåten U-753 på reise fra Norfolk til Galveston. Bunnen rives opp i 60 fots lengde, men skipet holder sammen og maskinen er intakt. Mannskapet klarer å føre skipet inn til New Orleans. (25.05.1942)

Vidkun Quisling taler under pinsestevnet for NS i Borre. Han har merket seg at motstandsfolk bruker hønseringer, det vil si små fotringer av metall for merking av høns, som protestmerker i norske farger. Han ønsker å opprette en egen leir for disse «hønsehuene» på Berg utenfor Tønsberg: «Er det ikke sørgelig at selv modne menn og kvinner demonstrerer sin tåpelighet på den måten? Men vi skal ta konsekvensen av disse demonstrasjoner. Vi skal opprette hønsegårder for dem. Her i nærheten av Tønsberg vil vi således få i stand en stor hønsegård». Berg interneringsleir blir den eneste fangeleiren i Norge som bare har norske fangevoktere. Ut på høsten 1942 blir leiren brukt som transittleir for jøder. (25.05.1942)

I Ålesund gjennomføres det en omfattende hamstringskontroll på rutebåter og -busser. Også syklister kontrolleres. Det viser seg at det er store kvanta ulovlige varer i omløp. I hovedsak er det egg og smør som blir beslaglagt, men også ganske mye kjøtt og manufakturvarer. (25.05.1942)

Et tysk Fw 200 (Condor) styrter like etter avgang fra Værnes. To av crewet omkommer, én blir savnet mens tre blir skadet. (25.05.1942)

DS Bør av Oslo, som er under tysk kommando, blir minesprengt utenfor Weser på reise fra Delfzijl til Oslo med sand og stykkgods. Besetningen på 17 mann og en tysk offiser blir berget av DS Kong Sigurd av Oslo. (24.05.1942)