Toralv Øksnevad, som leder de norske sendingene fra London, holder radiotale. Han taler om «den samvittighetsløse forbryter som inntil videre har innlosjert seg på Skaugum» (Terboven). Han roser også Russlands beslutning om å sette seg til motverge mot Tyskland, noe som «har rykket den endelige seieren nærmere»: http://virksommeord.no/tale/381/ (29.06.1941)

Politiminister Jonas Lie arbeider med å omorganisere det norske politiet etter modell av det tyske politiets organisering. Samtidig får uniformene en feltgrå farge og et mer militært uttrykk. (29.06.1941)

BAKGRUNN: Jøder med norsk statsborgerskap har drøyd lenger enn jøder uten statsborgerskap med å flykte fra landet, trolig fordi utenlandske jøder har mer konkrete erfaringer med jødeforfølgelse før krigen. De norske jødene har en del flere bindinger i form av blant annet eiendom og forretninger, og svenske myndigheter er i utgangspunktet lite villige til å ta imot jøder som ikke blir definert som politiske flyktninger. Det er også en viss frykt for at Sverige vil bli trukket inn i krigen og okkupert, slik at det ikke vil være noe tryggere sted, samtidig som en frykt for hva som vil skje med gjenværende familiemedlemmer hindrer mange fra å flykte. (29.06.1941)

De norske frivillige til SS-regiment Nordland har blitt kastet inn i angrepet på Sovjet, over grensen fra Romania. Nordmennene er fordelt på forskjellige kompanier og batterier i regimentet. Flere faller under det første angrepet på Ternopil. (29.06.1941)

Den registrerte arbeidsløsheten i Norge er ytterligere halvert til 8446. I utgangen av mai var den på 16 571. Arbeidsløsheten i mars var på 42 461 personer, men den tyske bygge- og industriaktiviteten har fått folk i arbeid. Imidlertid beklager Terboven seg over at prestisjetunge byggeoppdrag ikke kommer i mål som følge av mangel på arbeidskraft. Han planlegger derfor en ny forordning som snart settes i kraft. (29.06.1941)

Eduard Dietl og hans lovpriste bergjegere går over grenseelva Litza for å ta Murmansk via Petsamo. Der er det isfri havn året rundt, og er derfor et strategisk viktig punkt for tyskerne. På denne fronten kommer titusener av tyskere og sovjetere til å miste livet. (29.06.1941)