Toralv Øksnevad, som leder de norske sendingene fra London, holder radiotale. Han taler om «den samvittighetsløse forbryter som inntil videre har innlosjert seg på Skaugum» (Terboven). Han roser også Russlands beslutning om å sette seg til motverge mot Tyskland, noe som «har rykket den endelige seieren nærmere»: http://virksommeord.no/tale/381/ (29.06.1941)