Det meldes fra kommissarisk hold at jøder ikke lenger får praktisere som jurister. (23.06.1941)

I forbindelse med invasjonen av Sovjet blir alle russiske statsborgere i Norge pålagt å melde seg øyeblikkelig for tyske myndigheter. (23.06.1941)

Omkring 60 jøder blir arrestert i Oslo-området etter den tyske innmarsjen i Sovjet. Disse føres til Grini. Noen er statsløse, de fleste norske statsborgere, med sovjetisk eller baltisk opphav. Omtrent 60 jøder blir også arrestert i Harstad, Narvik og Tromsø. I dagene som følger skal den nazistiske antisemittiske propagandaen øke, sammenkoblet med antikommunisme i pressen og radioen. (23.06.1941)