DS Hallfried av Oslo blir torpedert og senket nord for Azorene. 31 mann av besetningen trekkes ned av dragsuget, mens tre mann klarer å berge seg på en flåte. Disse blir plukket opp av jageren Wrestler. (31.10.1943)

Linge-karene Peter Deinboll, Torfinn Bjørnås, Arne Hægstad, Paal Skjærpe, Odd Nilsen, Aasmund Wisløff og Leif Brønn sprenger lokomotiver på Thamshavn, Orkanger og Løkken stasjoner i en koordinert aksjon. Dette reduserer Thamshavnbanens kapasitet betydelig og medfører at det bare er ett elektrisk kislokomotiv og ett elektrisk skiftelokomotiv til disposisjon, i tillegg til fem innleide damplokomotiver som har stor begrensning på hvor store tog de kan kjøre med. Opprinnelig var planen å sprenge gruvesjakten, men det lykkes ikke på grunn av for strengt vakthold. (31.10.1943)

Det er stor økning i trafikkulykker i Oslo. Fra 1. august til 28. oktober har det forekommet 329 ulykker, hvorav ni med døden til følge. Forsterkede politipatruljer skal overvåke sporveistrafikken om kvelden. Uforsiktighet på trikken straffes med bøter. (30.10.1943)

Gustav Fredrik Andersen fra Trondheim, som har vært aktiv i Thingstadgruppen, blir arrestert og fengslet. (28.10.1943)

Shetlandsgjengens base i Scalloway overtar tre moderne amerikanske ubåtjagere til sine tokter på norskekysten. De små fiskeskøytene som hittil er brukt får med det avløsning. Ubåtjagerne døpes Hessa, Hitra og Vigra. Skippere blir Petter Salen, Ingvald Eidsheim og Leif Larsen. (26.10.1943)

Det skjer en ny dødsulykke på flyforbindelsen Stockholmsruten: Martin Hamre og Sverre Haug styrter nær Leuchars med sitt Mosquito-fly. Begge omkommer, og det samme gjør en amerikansk passasjer. (25.10.1943)

MS Siranger av Bergen torpederes og senkes av en tysk ubåt på reise fra New York til Vest-Afrika. Alle om bord overlever i livbåter, mens tredjestyrmann blir tatt til fange av tyskerne. (24.10.1943)

Quisling nedsetter det offentlige utvalget Granskningskommisjonen, som får i oppdrag å bringe klarhet i om Nygaardsvold-regjeringen forut for 9. april fulgte «folkerettens regler for en nøytral stats rettigheter og forpliktelser». Pådriver er Herman Aall, som mistenker statsminister Nygaardsvold for å ha spilt dobbelt med nøytralitetspolitikken og i virkeligheten ha inngått avtaler med Storbritannia. Det er Hitler selv som har bedt Quisling om å igangsette granskningen, etter Knut Hamsuns audiens i Tyskland tidligere i år. Der talte Hamsun for Aalls sak. Kommisjonen rekker aldri å avslutte sitt oppdrag, men samler inn en del materiale som senere blir overlatt til Undersøkelseskommisjonen av 1945. (24.10.1943)

Gestapo og Rinnanbanden har arrestert sju NKP-medlemmer på Ler sør for Trondheim. Arne Johansen blir alvorlig såret av skudd fra Henry Rinnan.(23.10.1943)

De åtte dødsdømte sivile fra Arnøya er henrettet i Krokdalen i Troms. Etterpå begraves de i myra ved Gjerdelva. (23.10.1943)

Villageit-holdet florerer i Stor-Oslo: Dyrene nyter omsorgsfull røkt og pleie, og de gir til gjengjeld god valuta for strevet. (23.10.1943)

En av Norges første rundkjøringer er under bygging ved Vestbanestasjonen i Oslo. Dette skjer som et ledd i vegvesenets fremtidige trafikkordning i Pipervika. Det er planer om flere rundkjøringer: «Trafikken i Rådhusstrøket vil med tiden øke sterkt, hvorfor disse rundkjøringsplasser kommer til å vise seg meget praktiske», skriver Aftenposten. (Skjermbilde fra Aftenposten arkiv) (22.10.1943)

Solveig Bergslien, som siden 1941 har vært involvert i motstandsarbeid ved siden av sitt arbeid som kontorfullmektig og stenograf på kriminalavdelingen ved Stavanger politikammer, blir arrestert av Gestapo. 24-åringen har tilknytning til undergrunnsavisen Patrioten, er agent for etterretningsorganisasjonen XU og har deltatt i den britiske SIS-virksomheten i Rogaland. Arrestasjonen kommer som et resultat av lekkasjer fra kolleger på politikammeret. Bergslien blir underkastet en rekke harde forhør og fengsles i Gestapos hovedkvarter i Stavanger. (Foto: Klongn/own work, Wikimedia) (21.10.1943)

Tre jugoslaviske fanger rømmer fra Falstad. I flomlys klipper de seg gjennom piggtråden mellom to vakttårn etter å ha stjålet en saks fra tyskerne. De blir oppdaget og beskutt med maskingevær, men kommer seg uskadet ut av området og over til Sverige. (20.10.1943)

Ministerpresident Quisling undertegner en lov som påbyr at alle barn født etter 1. januar 1942 skal være vaksinert mot kopper innen utgangen av det kalenderåret som følger etter fødselen. Alle barn skal revaksineres i sitt tiende leveår. (20.10.1943)

Hjemmefrontens ledelse sender brev til Pressekontoret i London hvor de protesterer mot bombingen av hurtigruteskipet Sanct Svithun. Brevet blir forelagt utenriksminister Lie og behandles i regjeringskonferanse. De skriver blant annet:
(20.10.1943) 

På grunn av mangel på råstoff, pålegger Næringsdepartementet industri og handel å vise den største sparsommelighet med papir: Blant annet skal kjøpmenn droppe å bruke innpakningspapir, og publikum må selv sørge for å holde emballasje ved innkjøp. Brukt papir må ikke brennes eller kastes, men tas vare på for videre bruk så lenge det er anvendelig, påpekes det. (20.10.1943)

I Krøkebærsletta fangeleir ved Tromsø blir 16 sivile fra Arnøya dømt til døden for ikke å ha angitt partisanene som døde for to måneder siden. Åtte sivile dømmes til tukthus. Åtte av dødsdommene omgjøres senere til 15 års tukthus. (19.10.1943)

Avdelingsleder i Statspolitiet, Julius Flesjø, skyter under uklare omstendigheter Roy Edmond Moe i Breigata på Grønland i Oslo. Drapet etterforskes, men saken blir senere henlagt. (19.10.1943)