DS Christian Krohg kommer ut av konvoien sin på reise fra Oban til Canada. Skipet blir torpedert av den tyske U-108 og går ned med alle 23 mann. (10.06.1941)

Det er NS-møte på Løvenvold kino i Ålesund. Fylkesfører Astrup taler om den nasjonale nyreisningen. (10.06.1941)

Milorg har behov for å få en «status» overfor myndighetene, samt få presisert sin rolle konstitusjonelt sett. Derfor setter de opp en rapport som adresseres til kongen via kaptein Rognes i general Fleischers stab i Hærens overkommando. Rapporten understreker at Milorgs arbeid skrider langsomt fram «i betraktning av de forhold hvorunder vi arbeider». De understreker også at tiden ennå ikke er inne for å be om våpen; «hissige gemytter» kunne finne på å bruke dem i utide. Så kommer noe som utløser sterke reaksjoner hos eksilregjeringen:

(10.06.1941)