Leif Tronstad forlater kona, som han kaller Bassa, og barna Leif jr. og Sidsel for å reise til London. Tyskerne er i ferd med å rulle opp radiosenderen Skylark B, som han har operert for å sende rapporter til britisk etterretningstjeneste om blant annet tungtvannsanlegget på Rjukan. Tronstad blir varslet om opprullingen og rekker å rømme til Sverige før han ankommer London. Han blir senere kurset ved den norske brigaden i Skottland, skal etter hvert tjenestegjøre for forsvarsdepartementet og blir sentral i planlegging av Vemork-aksjonen. (31.08.1941)

MS Straumøy reiser fra Brandasund til Shetland med 30 personer om bord. Skipper er Nils Dalen, og ferden er organisert av Bremnesgruppa. Man vet at disse er med: Johannes Aga, Aksel Akselsen, Lars Arholm, Anton Bårholm, Johannes Bårholm, Andreas Dalen, Sverre Dalen, Hans Engesund, Oskar Flatholm, Reidar Fredriksen, Jakob Gullaksen, Arne M. Heggøy, Kristian Hognestad, Ole B. Hollund, Sverre Håvardsholm, Jens Innvær, Hans Kvarven, Otto Ravn Ottosen, Knut Risan, Johannes Siglen, Tore Skrudland, Elling Steinsland, Odd Nilsen Sørlid, Tollev Tjelmeland, Per Tyse, Lorents Lorentzen, Agnar Wikne og Vilmar Wikne. (31.08.1941)

Riksorganisasjonsleder dr. Robert Ley kommer til Bergen for å se på mulighetene for å opprette ubåtbase. (31.08.1941)

Furumo sommerteater er ett av landets mest anerkjente sommerteatre, og i dag er det Leif Juster som opptrer. Helt siden 1930-årene har det blitt arrangert fester på Furumo. (31.08.1941)

Det er den første av to dager det er tillatt å plukke tyttebær. Hvert tog som drar ut fra Østbanestasjonen i Oslo er fulle av reisende med spann, kurver og ryggsekker. Noen drar ut allerede klokken fire om morgenen, men de største gruppene reiser ut tre timer senere. (31.08.1941)

Det første styre i «Norsk Speiderklubb i Storbritannia» blir valgt og skal ha som sin oppgave å skaffe kontakt mellom tidligere speiderbrødre og ivareta Norsk Speidergutt-Forbunds interesser i alliert og internasjonalt samarbeid. (30.08.1941)

Henry Rinnan flytter inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim, sammen med ektefellen Klara, deres ett år gamle datter og fire år gamle sønn. Leiligheten er rekvirert av Gestapo og tilhører Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringen som rømte til London etter invasjonen. Etter hvert blir også første etasje rekvirert, og Landstads vei 2 blir mot slutten av okkupasjonstiden brukt av medlemmer av Rinnanbanden. (30.08.1941)

Den britiske ubåten Trident torpederer to tyske jagere og fire handelsskip utenfor Sørøya i Finnmark. Sørgående hurtigrute Midnatsol kommer til og berger nærmere 200 mann, men over 1500 går ned med skipene. (30.08.1941)

NS-medlemmer klager stadig over at NS mangler innflytelse over arbeidet med forsyningsspørsmål. I dag tropper 70 medlemmer av Rikshirden opp i Forsyningsdepartementet, under ledelse av NS-kontorsjef Helge Grønstad fra Innenriksdepartementet. Hirden henger opp plakater, og de nekter embets- og tjenestemennene å forlate lokalene og å bruke telefon. Aksjonen blir imidlertid raskt avblåst, antakelig fordi den mangler tysk støtte. (29.08.1941)

Einar Emil Grandstrøm fra Tønsberg, som tjenestegjør som sjømann om bord på MT Morgenen, omkommer under et flyangrep i London. (29.08.1941)

Oslo-trikken har hatt 64 millioner passasjerer hittil i år, mot 45 millioner i samme tidsrom i fjor. Men bussene har bare hatt 5 millioner mot over 10 i fjor. (29.08.1941)

Minst fire båter reiser mot Shetland: MB Klegg fra Ålesund med sju personer om bord, MB Svanen II fra Fjell med 11 personer om bord, MB Vikingen fra Vågsøy med seks personer om bord og MB Erling fra Florø. MB Vikingen er knabbet fra den NS-utnevnte ordføreren i Nord-Vågsøy. Blant dem som reiser i dag er Tor Stenersen, som skal læres opp som kommandosoldat og senere delta i raid mot Måløy og Vågsøy. (28.08.1941)

Et barn omkommer på Island etter en bilulykke forårsaket av britiske soldater. Bildet viser britiske tropper på Island. (28.08.1941)

Postbudene i Trondheim skjelles ut fordi de fortsetter å distribuere Kringkastingens programblad etter at radioapparatene er inndratt. De får også kjeft for at apparatene måtte innleveres. Dette er å rette baker for smed, uttaler postmesteren. (28.08.1941)

MS Segundo av Oslo blir torpedert av den tyske ubåten U-557 i konvoi på reise fra River Mersey til St. Thomas. Skipet synker i løpet av sju minutter, og 27 mann i livbåter og på flåter blir reddet. Sju personer omkommer. (27.08.1941)

Lensmannen i Bø, Ingebrigt Darrud, er avskjediget fordi han har nektet å melde seg inn i NS. En ny NS-lensmann på 22 år, Georg Christian Wilhelmsen, blir ansatt. Politibetjent John Olsen Haugen velger da å gå fra stillingen sin med disse ordene: «Jeg føler mig ikke forpliktet til å fortsette under noen annen lensmann, da jeg er ansatt av den som sitter inne med stillingen. Jeg følger lensmannen når han går!» Haugen blir så fengslet av den nye lensmannen og sitter fengslet i seks dager før en beordring om løslatelse kommer fra Gestapo. De er ikke klar over at de løslater den lokale motstandslederen, som senere får seg jobb som vaktmann og materialbokholder ved Norsk Lettmetalls/Hydros anlegg på Herøya. Her kommer han til å delta i ulike typer motstandsarbeid som spredning av paroler og organisering av «gå sakte-aksjoner» for å forsinke arbeidet med utvidelse av fabrikken og produksjonen av aluminium. Haugen blir senere drept under alliert bombeangrep på Herøya. Bildet viser et brev fra lensmann Darrud som omtaler Haugen. (Takk til John Egil Haugen for historien). (27.08.1941)

Et norsk Northrop 3 PB-A fra basen på Island angriper en ubåt med synkeminer. Ved første angrep virker ikke utløsermekanismen, men andre gang bruker de nødutløseren mot periskopet. Minene eksploderer, men det observeres ingen synlige treff. (27.08.1941)

Politiet innleder «Trafikkuke» i Ålesund. Det skal drives kontroll og rettledning om trafikk. Hver dag denne uka skal syklende politi rykke ut for å kontrollere syklister og fotgjengere. Det er særlig farten til syklistene som er et problem. Ellers skal politiet også hindre at folk samler seg i klynger på fortauene samt rettlede folk i god trafikkultur. (27.08.1941)

Fire Hurricane-jagere, tilhørende 331-skvadronen som har byttet base fra Catterick i Yorkshire til Castletown i Skottland, har totalhavarert under øvelsesflyvning. Ingen menneskeliv har gått tapt. Skvadronsjef er Odd Bull. (27.08.1941)