Trafikken ved den finske havnen Liinakhamari helt nord i Finland (Petsamotrafikken) blir stanset av britene. Dette er havnen kronprinsesse Märtha og hennes barn evakuerte til New York fra. Havnen er til nå brukt som Sverige og Finlands eneste eksportvei vestover etter 1940, men også for tyske transitteringer av militærpersonell og forsyninger mellom det okkuperte Finnmark og Tyskland. Britene stanser imidlertid trafikken fordi det tyske troppenærværet i Finland øker betraktelig. (14.06.1941)