Antallet medlemmer i NS når sin topp: Da tyskerne okkuperte Norge i april 1940 var medlemstallet bare på noen hundre, men nå har tallet vokst til 43 400 voksne medlemmer. (30.11.1943)

Eksilregjeringen drøfter ordlyden i protestnoten til de britiske og amerikanske myndigheter etter bombeangrepet på Vemork og Rjukan 16. november. Det legges særlig vekt på at anleggene er satt opp på en liste over mål som er lite egnet for bombing. Man påpeker også at salpeterfabrikken, som også ble bombet, er hovedprodusent av kunstgjødsel til det norske landbruket. Notene vil i løpet av de nærmeste dagene bli overlevert den britiske og amerikanske sendemann samt den amerikanske utenriksminister Cordell Hull. (30.11.1943)

Universitetet i Oslo stenges, og bygningene i sentrum, på Blindern og universitetsklinikkene omringes av politi. 300 tyske soldater arresterer rundt 1200 mannlige studenter sammen med 30 av deres lærere. Det hele er utløst av aulabrannen for to dager siden. Mange studenter har luktet lunten og forlatt universitetsområdene, men mange blir likevel arrestert på hyblene sine. De 1200 studentene samles i aulaen, hvor sjefen for sikkerhetspolitiet, Rediess, forteller at de skal sendes til en «utdanningsleir» i Tyskland. Over 2000 studenter som unnslipper, flykter etter hvert til Sverige eller sprer seg rundt i Norge. Universitetet forblir stengt ut krigen. (30.11.1943)

En brann bryter ut i aulaen i Universitetet i Oslo, like før tyskerne skal arrangere en konsert der. Det er fire motstandsmenn som står bak brannen, blant dem aktuar Petter Moen. Etter påtenningen varsler de brannvesenet umiddelbart for å unngå for store skader. Brannen gjør Terboven rasende; han vil helst skyte hver tiende student, men sikkerhetspolitiets sjef foreslår at man heller arresterer studentene og sender dem til Tyskland. (28.11.1943)

Drosjesjåfør Trygve Iversen blir skutt og drept av en tysk vaktpost mens han sitter i bilen ved Hellebroa i Ålesund. Tyskeren påstår etterpå at han forvekslet smell i bilens knottgenerator med skuddsalver. Olaf Holand, som etter sigende er én av tre passasjerer, overlever på mirakuløst vis etter at han blir truffet både i nakken og brystet. (For øvrig har det versert flere versjoner rundt hendelsen, noe som gjør at det har vært usikkerhet rundt antallet passasjerer.) (27.11.1943)

Den såkalte «Bedriftssuppen» har blitt Stor-Oslos mest populære lunsj: Norges største suppekjøkken i hovedstaden koker daglig 600 liter til rundt 150 bedrifter. (27.11.1943)

Over hele landet innføres det skjerpet kontroll med innleveringen av ull. Det loves strenge reaksjoner mot dem som ikke oppfyller leveringsplikten. (26.11.1943)

Antallet villagriser i hovedstaden har kommet opp i 483; det største antallet hittil under okkupasjonen. En regner med at 60 prosent av grisene er slakteferdige til jul. (26.11.1943)

Osvald-gruppen gjennomfører en samordnet sabotasjeaksjon mot jernbanelinjene omkring Oslo, blant annet i Gamlebyen, på Bekkelaget, Nordstrand, Lysaker og Skarpsno. Det lykkes blant annet å sprenge togbrua på Bryn. (26.11.1943)

Etter at det tyske handelsskipet «Eisstrom» ble senket utenfor Ålesund, flyter en stor del av matvarelasten opp til overflaten. Dette resulterer i at lokalbefolkningen ror ut på sjøen for å fiske opp det de kommer over. Spesielt er femkilos blikkbokser med smør lett å få tak i. En dag blir tyskerne på Stavneset lei av å se på dette, for plutselig fyrer de av en kanonsalve som slår ned like ved en robåt. Det sies at karene om bord legger seg på årene med slik kraft at to årer knekker. (26.11.1943)

Motstandskvinnen Solveig Bergslien, som ble arrestert i oktober, blir funnet hengt i cellen sin hos Gestapo i Stavanger etter flere ukers forhør og tortur. Offisielt sies det at hun har begått selvmord, men legen som undersøker henne sår tvil om dette da han konstaterer at tungen hennes ikke har svulmet opp. Dette står i en rapport som når England:

(25.11.1943)

Universitetsstipendiat Einar Høigård, som tilhører en av «læreraktivistgruppene» ved universitetet, kaster seg etter flere uker med forhør og tortur ut gjennom et vindu på Victoria terrasse i Oslo og dør. (25.11.1943)

Det tyske handelsskipet «Eisstrom» på 900 bruttotonn blir torpedert og senket av den norske ubåten Ula i Breisundet utenfor Ålesund. (24.11.1943)

Osvald-gruppen utfører en jernbanesabotasje ved Heldal utenfor Bergen. Sabotasjen mislykkes imidlertid fordi den blir oppdaget. (24.11.1943)

Til nå har 52 700 mennesker sett Edderkoppens høstrevy «Sett i gang!» med blant annet Leif Juster og Kari og Ernst Diesen. I kveld spilles revyen for 100. gang. (24.11.1943)

Den norske eksilregjeringen gir amerikanerne lov til å etablere en radiolyttestasjon på Jan Mayen i den hensikt å peile inn hemmelige tyske radio- og vær-stasjoner på Grønland. Den amerikanske basen på Jan Mayen skal gå under navnet Atlantic City. Et vilkår er at amerikanerne skal fjerne stasjonen og forlate øya straks etter krigens opphør. (23.11.1943)

Stengninger av butikker og firmaer ansett som driftsuberettiget i krigstid, skyter fart. Som et ledd i jakten på fagarbeidere, oppretter avdeling Arbeit und Sozialwesen såkalte tremannskommisjoner bestående av en representant fra henholdsvis Rikskommissariatet, Wehrmacht og den berørte industrisektoren. Målet til disse kommisjonene er å gjennomgå hver enkelt norske bedrift og vurdere deres fagarbeiderbehov. Bedømmer de andelen faglærte i firmaene til å være for stor i forhold til antallet ufaglærte, blir overskuddet utskrevet til tyske bygg og anlegg. Som erstatning mottar firmaene ufaglærte arbeidere. (23.11.1943)

Etter et forsøk på å organisere sabotasjevirksomhet i Bergen i 1941, uten å lykkes, gjør Asbjørn Sunde og ledelsen i NKP et nytt forsøk denne høsten ved å danne sabotasjeorganisasjonen Saborg. Den første aksjonen er en mislykket sprengning av et militærtog ved Grime i Heldal. (23.11.1943)

Byveterinæren i Bergen uttaler at husdyrhold innenfor byens grenser er en uting, enten det gjelder høns eller kaniner. Stanken og rotteplagen forverres i de strøkene hvor man holder kaniner, og Helserådet vil nå søke å få dem fjernet fra byen. 800 husstander holder til sammen 10 000 kaniner. (23.11.1943)

En mann tilstår 17 tyverier i Jaren-området på Hadeland. Hjemme hos ham kom politiet over et helt lager med tyvegods, blant annet poser med mel og havregryn, en mengde manufakturvarer og sølvgjenstander. Han har stjålet overalt hvor han har jobbet, og det later til at han lider av en nærmest sykelig samlemani. (22.11.1943)