DS Solskin av Oslo bombes av britiske fly og senkes utenfor Ekerøy, på reise fra Karmøy til Lysaker. Jakob Sletteland blir drept. (31.10.1941)

Hitler kommer med den offisielle ordren om at sovjetiske krigsfanger skal brukes som arbeidskraft i den tyske krigsøkonomien. I Norge får Wehrmacht ansvaret og kommer til å sende den største mengden krigsfanger til Nord-Norge. I takt med dette vil man utvikle et mer planlagt fangeleirsystem i hele landet. (31.10.1941)

Folk melder seg inn i NS som aldri før. Tallet har kommet opp i 35.000 medlemmer, tilstrekkelig til at partiet etter Quislings mening kan påta seg å styre Norge. I april 1940 hadde partiet bare noen få hundre medlemmer. (31.10.1941)

MB Sjøglimt reiser fra Fjell med 26 personer om bord. Dette er personer fra Stein-gruppen, som må evakueres fordi lensmann i Fjell kommune, Leif Eikeland, har blitt arrestert. Dette er Sjøglimts andre overfart til Shetland siden juni 1940. (30.10.1941)

Et lite apropos: I august var representanter for den tyske okkupasjonsmakten på Falstad på jakt etter et nytt føde- og mødrehjem. De konkluderte da med at bygningen var ubrukelig som lebensborn-hjem, men som en av representantene skal ha sagt: «…aber als Konzentrationslager ist das prima!» («som konsentrasjonsleir er det prima!») (Kilde: Gaute Ulvik Haugan, Falstadsenteret). Det første lebensborn-hjemmet utenfor Tyskland ble etablert på Hurdal Verk i august. (30.10.1941)

Birger Ljungberg, som har sittet som forsvarsminister siden 1939 og ble med regjeringen til Storbritannia, blir permittert. Oscar Torp blir konstituert som ny forsvarsminister, siden formelt utnevnt. Torp kommer til å innlede en betydelig omorganisering av forsvaret i eksil, blant annet ved å gjenopprette Forsvarets Overkommando som skal samordne på tvers av våpengrener. (30.10.1941)

Tyske okkupasjonsmyndigheter beslaglegger Falstad skolehjem, en statlig internatskole på Ekne utenfor Levanger. Danske fanger er i gang med å bygge vakttårn og piggtrådgjerder rundt den firkantede hovedbygningen fra 1921. Falstad skal fungere som arbeidsleir, transittleir og dødsleir. (30.10.1941)

Etter et mineleggingsoppdrag i Edøyfjorden med fiskebåten MK Nordsjøen, der båten sank i en storm, kaprer Leif Larsen og hans mannskap MK Arthur som ligger i Søvik på Sunnmøre. Palmar Bjørnøy og to andre fra Shetlandsgjengen er med på kapringen. Båten kommer til å gjøre flere turer over Nordsjøen for å transportere flyktninger, agenter og kurerer. Bildet viser Shetlands-Larsen om bord på MK Arthur. (30.10.1941)

Forsyningsdirektør Nikolay Schei opplyser i et foredrag at det skal være dekning for det norske behovet for brødmel fram til 1. august 1942. Det skal også være mulig å sikre en kjøttrasjon på 200 gram i uken. Han mener det skal være grunnlag for å komme igjennom den vanskelige tiden uten skade på folkehelsen. (30.10.1941)

I kunngjøringer i aviser over hele landet blir folk innstendig oppfordret til å spare på strømmen. Oslo Elektrisitetsverk innfører et straffetillegg på 30 øre per kWh for husstander med et overforbruk på mer enn 1 kWh. I Østlandsområdet må forbruket reduseres med minst 20 prosent i forhold til fjoråret hvis man vil unngå utkobling. Spenningen er senket med tre prosent og vannsituasjonen er ikke god. I Bergen er situasjonen enda verre. (30.10.1941)

Etter at britiske rekognoseringsfly går over Ålesund om morgenen, bestemmer Coastal Command seg for å sette i verk et angrep på fem lastebåter i tysk tjeneste. Det blir bestemt at ni Lockhead Hudson fra 220 Sqdn i Skottland skal gjennomføre angrepet om kvelden. Tretten minutter over ni om kvelden går flyalarmen i Ålesund, og angrepet er i gang. Resultatet blir at DS Barcelona senkes og DS Vesla skytes i brann. Én sivilperson blir drept. Samtidig blir havneområdene i Bergen angrepet av britiske fly, men der blir det bare gjort små skader. (Bildet er tatt av et britisk fly over Ålesund.) (29.10.1941)

Kabaret-teateret og skjenkestedet Dovrehallen i Storgata i Oslo blir herjet av brann. Ilden oppstår i 16-tiden i en eskefabrikk i mellombygningen og forplanter seg på fem minutter i hele gårdens høyde. Arbeidet er vanskelig for brannvesenet, og en brannmann blir stygt skadet ved et fall. (29.10.1941)

Etter at lagrene er tomme, stanser Vinmonopolet salget av originalmerker av franske likører, konjakk og britisk whisky. (29.10.1941)

Forfatter og motstandskvinne Kirsten Brunvoll blir arrestert av norsk politi, sammen med mannen Jonas Brunvoll og sønnen Jonas (21). Den 17 år gamle sønnen Gunnar kommer seg unna. Alle tre blir senere sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland, men frigitt på slutten av krigen. (28.10.1941)

Til sammen 1135 kilo kjøtt og flesk beslaglegges av prispolitiet fra lastebiler på strekningen Oslo-Askim. (28.10.1941)

Nils Johan Nesse fra Bremnes blir drept når MB Siglaos, som inngår i Shetlandsruten, blir angrepet av tyske fly på vei fra Norge til Shetland. (27.10.1941)

Nasjonal Samlings Arbeidstjeneste har parade på Karl Johans gate og defilering for sjefen Carl Frølich Hanssen på aulatrappen. Arbeidstjenestens store firedagers idrettsmønstring på Bislet blir også avsluttet med et stevne. (25.10.1941)

Kong Haakon spiller inn en oppmuntrende tale til den norske befolkning, som skal slippes ned over Norge fra fly:

(25.10.1941)