DS Rask av Stavanger blir senket av tyske fly i Irskesjøen utenfor Tuskar Rock. Sju personer omkommer og fem personer blir plukket opp av en nærliggende båt. (19.10.1941)

MK Nordsjøen, som er ombygget fra fiskebåt til minelegger, forliser i en storm i et mineleggingsoppdrag i Edøyfjorden. Samtlige syv om bord overlever og kommer seg tilbake til Shetland etter noen uker i Norge. Shetlands-Larsen er en av dem som deltar i oppdraget. (19.10.1941)

Sør-Varanger er flere ganger de siste dagene angrepet av britiske bombefly. De materielle skadene er ikke store, men ved siste angrep ble tre sivile drept og syv såret. (18.10.1941)

Motoren til en båt som er planlagt avreist fra Obrestad havarerer, og den kommer seg aldri ut av havna på Obrestad. Gestapo finner en håndskrevet liste med navn på de fleste som skulle være med båten. De fleste av dem arresteres, og forberedelsene til fluktforsøket fører til at mange får dødsstraff. Flere av de arresterte blir torturert uten å røpe noe, og femten mann blir senere henrettet i Trandumskogen. (17.10.1941)

Hurtigruten DS Vesteraalen på nordgående fra Tromsø, med 39 passasjerer og en besetning på 22, blir truffet av en torpedo fra en uidentifisert ubåt på vei inn til Øksfjord. Torpedoen treffer midtskips på babord side, skipet brekker i to og synker i løpet av 30 sekunder. Seks av bestningsmedlemmene og én passasjer overlever. 54 mennesker omkommer. (17.10.1941)

Enda et norsk skip blir angrepet av torpedoer i konvoi SC 48. MT Barfonn, med 13 400 tonn bensin om bord, blir senket. Hele mannskapet står klart ved livbåtene, og de fleste kommer seg om bord i en. Likevel omkommer 16 av 23 mann, hvorav åtte nordmenn. (17.10.1941)

Konvoi SC 48, som ble angrepet i går, blir angrepet igjen. Nå er det DS Erviken som får hard medfart: Skipet synker i løpet av ett minutt etter torpedotreff. Skipet er lastet med 9300 tonn fosfat. 25 mann omkommer, mens 14 personer flyter rundt i tre timer før de plukkes opp av en korvett. DS Rym blir også truffet litt senere, men hele mannskapet kommer seg om bord i livbåter. Rym blir så senket av et eskortefartøy. (16.10.1941)

Ti tyske ubåter slår til mot SC 48, en konvoi bestående av 50 skip fra mange allierte og nøytrale nasjoner og med solid eskorte. En av de første torpedoene treffer DS Ila av Trondheim, som er på vei over Atlanteren med 2000 tonn stål og stykkgods. Ila brekker midtskips og synker med en gang. Sju mann overlever og 14 omkommer. (15.10.1941)

Etter oppløsningen av speiderorganisasjonene leverer Laksevåg 1 (KFUK) sin kassabok med bilag samt kassabeholdning på 1,45 kroner til politiets oppnevnte tillitsmann i Bergen. Som mange andre steder har også lederne for KFUK-troppene stor motvilje mot å levere inn alt utstyret som speiderne har. De leverer inn en del av de eldste speiderdraktene og mye gammelt leirutstyr, men mye blir gjemt unna. De beste teltene blir gjemt ved å pakke de godt inn for så å grave dem ned i Fyllingsdalen. Siden freden lar vente på seg, blir de fleste teltene ødelagt før de kan graves opp igjen. (15.10.1941)

14 mann fra Den norske brigaden i Skottland seiler til Sør-Georgia, hvor de etter anmodning fra War Office skal avløse en britisk vaktstyrke. Britene frykter at tyskerne vil okkupere øya for å etablere en flåtebase. Mannskapene er håndplukket, en stor del av dem er tidligere kystartillerister eller hvalfangere som kjenner området fra tidligere. (15.10.1941)

Terbovens forordning om avleveringsplikt for telt, anorakker, vindbukser og ryggsekker trer i kraft. Overtredelse straffes med fengsel eller bøter opptil 100 000 kroner. Det er tyske soldater som trenger utstyret. (15.10.1941)

Den operative delen av Den norske brigaden i Skottland forflyttes fra Tain til Banffshire og Aberdeenshire og får ansvaret for invasjonsforsvar av Aberdeenhalvøya. Området blir ansett som særlig utsatt for landsetting av luftbårne styrker, og en stor del av troppenes oppgaver blir dermed bygging av forsvarsverker. (14.10.1941)

MB Nora I forlater Øygarden med 18 personer om bord, derav én kvinne og ett barn, på vei mot Shetland. Båten er stjålet. De kommer frem to dager etter. (13.10.1941)

Det norske kompani på Island, en skiløperavdeling på omtrent 100 mann med base ved Akureyri, starter instruksjon i skiløping og vinterkrigføring for britiske og amerikanske allierte tropper. Omkring 1000 britiske og 3000 amerikanske soldater kommer til å få opplæring av kompaniet. (13.10.1941)

Etter evakueringen av Svalbard i september, har 349 av de evakuerte nordmennene blitt innrullert i Den norske brigaden i Skottland. (13.10.1941)

En del russiske krigsfanger har ankommet Norge. De brukes som arbeidskraft på tyske anlegg. Det er opprettet flere hovedleire for krigsfanger både i Sør- og Nord-Norge, såkalte “Stalag”. I en forordning har Terboven forbudt ethvert samkvem mellom nordmenn og krigsfanger. (13.10.1941)

Oslo kommune har utvidet sitt jordbruksområde med 500 mål, og Ekebergsletta har kommet inn i byens matproduksjon. Stort nybrotts- og kultiveringsarbeid er utført i sommer, av 250-300 arbeidsledige. (13.10.1941)

Konvoien til DS Roy av Bergen blir angrepet av minst fire tyske motortorpedobåter. Den ene torpedoen treffer Roy og livbåtene settes på vannet. Et halvt minutt etter synker skipet og fire mann omkommer. (12.10.1941)

Det meldes at 1000 nye konstabler skal utdannes til ordenspolitiet, fordelt på Trondheim, Oslo, Tromsø, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Drammen. I første omgang settes det i gang kurs for omtrent 500 mann. (11.10.1941)