Arbeidsmobiliseringsplanen har virkelig tatt form i løpet av april. Innledningsvis ønsket okkupasjonsmakten å mobilisere 14 000 nye mann fra årsklassene 1921 og 1922. Tallet blir imidlertid nedjustert til 12 000. 9500 av dem er utsett til arbeid i tyskkontrollerte bygg og anlegg. Fra før er 57 272 nordmenn fra 1922- og 1923-kullene øremerket for innkallelse til Arbeidstjenesten. (29.04.1944)

Hirdstaben beslutter at medlemmer av Hirden kan tvangsutskrives med hjemmel i den militære straffelov. (29.04.1944)

Flyfabrikken på Kjeller blir bombet. Det går hardt ut over Lillestrøm: Tolv sivile omkommer og tre blir såret. Syv hus blir totalskadet og en del andre sterkt skadet. Fra britisk side opplyses det at det har blitt betydelige ødeleggelser på fabrikken som fremstiller flykropper for tyskerne. På taket av det gamle Rikshospitalet i Pilestredet står etterretningssjef Reidar Myhre og våpensjef Odd Øyen fra Milorg Distrikt 13 og feirer med et hjemmebrygg lagd på 96 prosent legesprit. Det er de som har fôret britene med meldinger om flyfabrikken. (28.04.1944)

Osvald-gruppen utfører en jernbanesabotasje mot Haverstingtunnelen. Det blir skader på skinnegangen. (27.04.1944)

Årets Lofotfiske er avsluttet. Oppsynsmannen betegner resultatet som utmerket – bedre enn på mange år. Det meldes også om et godt storsildfiske. (27.04.1944)

Katastrofeutvalget i Bergen har bestemt at glass som settes inn i butikkvinduer til erstatning for de knuste, ikke skal være større enn 0,70 x 1,10 meter i firkant. Alle skadelidte får utdelt gjenkjøpsbøker som gir fortrinnsrett til kjøp av viktige varer, husgeråd og møbler. De får også ekstramerker for rasjonerte varer etter forsyningsnemndens bestemmelser. (27.04.1944)

Alt bilmateriell i landet er nå registrert av myndighetene. Verkstedene har fått beskjed om å gjøre alle rekvirerte biler kjøreklare. (25.04.1944)

Politiets særdomstol dømmer to menn som er anklaget for plyndring under Bergens-katastrofen til døden. Dommen blir senere omgjort til livsvarig fengsel. (25.04.1944)

Det pågår etter sigende omfattende hamstring av tusenkronerssedler i Norge. Norges Bank har tatt visse forholdsregler for å motvirke hamstringen; blant annet får postkontorene ikke lenger utlevert slike sedler til sine utbetalinger. Hvem som hamstrer, vites ikke, men det ryktes at det i første rekke er «brakke-baroner» og andre som har tjent store penger på krigen. Disse unndrar seg også beskatning. (25.04.1944)

Ålesund Røde Kors setter i gang en innsamlingsaksjon til de skadelidte etter eksplosjonen i Bergen. Det opprettes to samlesentraler i byen, og to biler vil sørge for at gaver blir hentet. Allerede har det kommet inn pengegaver på nærmere 30 000 kroner. (22.04.1944)

Grenselos Knut Mathiesen blir arrestert i Rakkestad etter å ha fraktet flere grupper med flyktninger mot svenskegrensen og drept en Stapo-mann i samme operasjon. Flere flyktninggrupper blir avslørt, og grenselos Ole Burås blir drept av tysk grensepoliti. Mathiesen blir senere dødsdømt og henrettet. (21.04.1944)

Tyskerne har fordelt flere hundre baller med treull og bensinkanner i ulike fabrikker og anlegg i Oslo. Mye tyder på at de forbereder seg på evakuering i tilfelle en alliert invasjon og i så fall vil brenne byen, slik som de har gjort i Napoli. (21.04.1944)

Gårsdagens eksplosjonskatastrofe i Bergen gjør et stort inntrykk over hele landet. Det settes i gang omfattende hjelpevirksomhet, blant annet med innsamling av penger, klær, mat og husgeråd. Det kommer hjelpesendinger fra både Sverige og Danmark. Dessuten medvirker kunstnere og musikere gratis ved en lang rekke konserter og tilstelninger til inntekt for de skadelidte. Det vedtas at alle pengebidrag som ytes før 20. mai er skattefrie. Tyske offiserer fra Kriegsmarine, Heer og Waffen-SS er på befaring i Bergen, blant dem Josef Terboven og admiral Otto von Schrader. (Foto: Bundesarchiv, Bild 101I-117-0357-34A / Mätzel / CC-BY-SA 3.0) (21.04.1944)

Det begynner å brenne i den nederlandske lastebåten Voorbode som ligger ved festningskaien i Bergens indre havn, rett nedenfor Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Lasten på vel 120 tonn dynamitt eksploderer, og en gigantisk flodbølge rammer hele indre havn og kaster selv store båter opp på kaiene. Flere bygninger og klenodier ramler sammen og titusener av vindusruter over hele byen blir knust. Snart brenner det på begge sider av Vågen, mens døde og sårede ligger overalt. Hundrevis av mennesker var på vei til arbeid og kontorer da eksplosjonen skjedde. I løpet av ett døgn får omtrent 4800 mennesker medisinsk førstehjelp, og flere hundre blir innlagt på provisoriske sykehus. I alt 102 norske og 56 tyske borgere omkommer. En liten trøst er at Bryggen, med sine uerstattelige trebygninger, blir spart for brannene som sprer seg. Trebygningene blir imidlertid sterkt skadet. (Foto: Bundesarchiv, Bild 101I-117-0353-34 / Maltry / CC-BY-SA 3.0) (20.04.1944)

Modum Sparebank er ranet for 150 000 kroner. Det er utlovet en belønning på 10 000 kroner til dem som kan gi opplysninger som fører til at de skyldige blir tatt. Politiet har etterlyst seks navngitte menn. (19.04.1944)

Den norske ubåten Ula, som for noen dager siden landsatte agenter og materiell på Senja, beskyter og senker en tysk ubåt ved innløpet til Karmsundet. (19.04.1944)

På Nørve i Ålesund omkommer elleve år gamle Arne Espeseth etter at tre gutter lette etter tomhylser. De finner en gjenstand på omtrent tjue centimeters lengde som de begynner å banke på med stein. Dermed eksploderer den. (17.04.1944)

Forsvarets overkommando legger frem en plan om «Forberedelse for reisning av Norges nye forsvar» for den norske regjeringen i London. I den står det blant annet at «under moderne krig må befolkningen på et hvilket som helst sted i landet og når som helst på korteste varsel kunne tre i aksjon til forsvar av sin egen by, bygd eller grend. Det skal først og fremst holde fienden stangen inntil ordinære stridskrefter kan komme til». Dette er initiativet som gir grobunn for oppstart av Heimevernet fra september 1945. (15.04.1944)