MK Nornes, som ble leid fra brødrene Sverre og Johan Roald av Torsvik-gruppa i januar og reiste fra Vigra til England med 15 personer om bord, blir nå satt inn i Divisional Sea Transport Officer (DSTO) Island. Sjøfolk som påmønstrer vil være fra alliert marine. DSTO Island er en del av den britiske marinen. (31.05.1941)

Aftenposten skriver: «75 000 syklister i Stor-Oslo. Hovedstaden på vei til å bli en syklende by». (31.05.1941)

Ole M. Engelsen tar bilde utenfor Sagene skole, nå brukt som militærforlegning for tyske soldater og navngitt Hubertus Hof. (30.05.1941)

DS Rinda av Tønsberg blir torpedert og senket utenfor Liberia av den tyske ubåten U-38, på reise fra Haifa til Storbritannia. 23 av mannskapet mister livet, 18 overlever i en livbåt. (30.05.1941)

Fra nå av skal alle sangtekster sensureres; det går blant annet ut over alle tekster hvor en konge er nevnt, uansett om det er Kong Haakon eller Olav Trygvasson. Kultur- og folkeopplysningsdepartementet får i den forbindelse fullmakt til å forby konserter, og ingen vokalist kan gi konsert uten tillatelse fra departementet. (30.05.1941)

I et referat fra statsråd Lundes tale i Bio i Vardø i kveld, heter det at omlag 220 møtte opp og at Lunde talte om det gamle styrets evneløshet, NS’ nye styre og anbefalte alle om å slutte opp om NS. Tidligere på dagen besøkte han byens viktigste bedrifter. (29.05.1941)

Borregaard i Sarpsborg beslutter å bygge Norges første cellullfabrikk, i samarbeid med et tysk firma. Produksjonskapasiteten skal utgjøre tre ganger det norske forbruk. (29.05.1941)

Kommunale etatssjefer og funksjonærer er innbudt til et obligatorisk møte på Løvenvold kino i Ålesund. Møtet blir holdt av ordfører Gustav Sveen, og han foredrar om tjenestemennenes stilling i Staten og pliktene overfor det statsbærende parti. Fylkespropagandaleder Sandborg foredrar også om den nye tid og kampen NS fører for «et fritt, rikt og lykkeligere Norge». Ca. 300 er til stede, og alle kommunale kontor er stengt for anledningen. (29.05.1941)

Over hele Sørlandet, Østlandet, Trøndelag og sågar så langt nord som i Kvæfjord i Troms, har man gått i gang med å plante tobakk. Mange villaeiere setter ut planter i sine hager. Firmaer i byene inngår avtaler med gårdbrukere om tobakksdyrking. Det er mest «bondetobakk» og Virginia som dyrkes. Riften om planter og frø er stor. Noen foretrekker imidlertid å drøye sin vanlige tobakkskvote ved hjelp av forskjellige surrogater, som blant annet tørket lyng og mose. (29.05.1941)

Kraftfôrrasjonene reduseres. Til avls- og slaktesvin blir rasjonene skåret ned med 30%. Hester, storfe, sauer, geiter og kaniner vil ikke lenger få anvist eggehvitekraftfôr. Det blir også nye regler for kraftfôr til villagriser. (29.05.1941)

DS Isbjørn, som fungerer som isbryter for kulltrafikken til Svalbard, blir bordet og kapret i Longyearbyen av åtte arbeidere fra Sveagruva. Disse har planlagt å komme seg til Island for å slutte seg til motstandskampen. (29.05.1941)

Politiet i Stavanger er ikke i tvil om at hårvann i stor utstrekning går til innvortes bruk. Dette på grunn av brennevinsrasjoneringen. Misbruket er særlig utbredt blant de mange tilreisende som arbeider på anlegg i og rundt byen. Politiet forsøker å få departementet til å redusere spritkvotene som brukes til hårvannproduksjon, men lykkes foreløpig ikke. (29.05.1941)

Oppslag i Vardø: «Statsråd dr. G. Lunde skal besøke byen i morgen. Det oppfordres til at alle flagger. Han skal tale i Bio kl. 21.00.» (28.05.1941)

Det gis dispensasjon fra forbudet mot å selge ferskt brød for pinsehelgen. (28.05.1941)

Et fjerde geværkompani blir satt opp for Skottlandsbrigaden, hovedsakelig med frivillige som har kommet over til Storbritannia sammen med styrkene som returnerte fra Lofotraidet. Feltbatteriet er nå plassert i 127. Field Regiment, Royal Artillery i Insch, nordvest for Aberdeen. De fire geværkompaniene roterer for trening og innføring i britiske systemer hos et skotsk infanteriregiment, The Cameronians. (28.05.1941)

Utenriksministrene Anthony Eden og Trygve Lie undertegner en detaljert militæravtale mellom Storbritannia og Norge. Avtalen regulerer organiseringen av de norske væpnede styrkene i Storbritannia. Den bergede gullbeholdningen og skipsfartsinntekter gir Norge en økonomisk handlefrihet som andre okkuperte land ikke har. Avtalen har blant annet følgende punkter:
– Et krigsmål er å gjenopprette Norges frihet og selvstendighet og befri landet
– Norske styrker skal organiseres etter visse prinsipper for å samarbeide med de allierte
– Norske styrker skal enten brukes til å forsvare Storbritannia eller til å gjenerobre Norge
– Norge skal betale for alle tropper og krigsmateriell som overleveres fra Storbritannia
– Den norske marinen kan disponere britiske krigsskip på lånebasis, uten betaling
– Norske styrker, fly og marine skal operere under britisk/alliert overkommando, men under norsk flagg
– Kongeriket Norge har eierskapet til norske styrker
(28.05.1941)

Det blir bestemt at tekstil- og konfeksjonsfabrikker skal stanse virksomheten fra 23. juni til 16. august for å drøye beholdningen av tekstilråstoffer og tøy. Stansen omfatter omtrent 20 000 arbeidstakere. Arbeiderne vil få utbetalt trygd for tiden utenom ferien. (28.05.1941)

DS Thyra av Bergen seiler i konvoi fra Clyde til Canada og kolliderer med HMS Leamington. Thyra synker med jernmalm om bord, og fem personer omkommer. Resterende besetning på 20 mann blir reddet av Leamington, som fortsetter med konvoien. (27.05.1941)

DS Røyksund av Haugesund blir bombet og senket av tyske fly i Bristolkanalen. Bomben som treffer maskinrommet dreper tre mann. Fire briter omkommer også. Resten av mannskapet hopper over bord og blir reddet av eskorten. (27.05.1941)

På Fogdegården i Ålesund holder noen gartnere demonstrasjon og kurs i stell av potetåkre og grønnsaksenger. I pausen serverer elever fra Husmorskolen potet-kaffe. Fylkesgartner Birkeland holder foredrag om hvordan man utnytter jorda i hagene, og bygartner Bele gir ei utredning om tiltak jordstyret i Ålesund vil sette ut i livet for å hjelpe folk i byen til potet- og grønnsaksdyrking. Alle som vil, kan få tildelt en parsell på ca. 300 kvadratmeter. (27.05.1941)