Den 21-årige bondesønnen Ragnar Ulstein fra Sunnmøre stjeler en båt sammen med 15 ungdommer og reiser over til Shetland for å verve seg til de norske styrkene. Han ender opp i London og blir innlemma i tjeneste for Norwegian Independent Company No. 1; Kompani Linge. (17.06.1941)

Jøden Herman Smith, født 1907 i Trondheim, blir arrestert og blir en av de første som sendes til Sydspissen fangeleir utenfor Tromsø. Han kom til Tromsø i 1925 og har drevet forretningen H. Smiths Herreekvipering siden 1932. Da krigen brøt ut flykta han med familien til Finland, men kom tilbake til Norge da de fikk vite at hans kones søster var død og hennes mor syk. (17.06.1941)

Obersturmführer Finck innfinner seg på Ålesund politikammer og meddeler at han skal foreta en aksjon for å komme til livs alle rømmingene over havet til Shetland og England. Han rekvirerer tre tolker og all fengselsplass som politikammeret kan skaffe. Han ber politiet foreta anholdelser, men politiet avslår da de betrakter det som en ren gisselaksjon. Finck insisterer imidlertid på politiets bidrag, og de blir til slutt enige om at politibetjentene ledsages av tyske soldater slik at pågripelsene skjer ved tyske eksekutivorganer. I løpet av dagen blir dermed 15 mann arrestert og tatt som gisler for sønner som har rømt til England. (17.06.1941)